english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Philipp HEINICKE - C  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
114 DV DV 1871-22-162 1325.020 0.000
117 DV DV 3079-22-231 1324.730 0.000
401 DV DV 3079-22-223 1237.640 0.000
666 DV DV 3079-22-229 1082.510 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
184 DV DV 3079-22-231 1507.760 0.000
472 DV DV 1871-22-162 1300.260 0.000
601 DV DV 3079-22-223 1198.280 0.000
668 DV DV 3079-22-229 1120.640 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
118 DV DV 3079-22-223 1618.610 0.000
209 DV DV 1871-22-162 1580.910 0.000
352 DV DV 3079-22-229 1342.510 0.000
966 DV DV 3079-22-231 61.672 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
36 DV DV 3079-22-227 409.193 0.000
181 DV DV 3079-22-230 325.645 0.000
338 DV DV 3079-22-223 283.455 0.000
782 DV DV 1871-22-162 123.423 0.000
858 DV DV 3079-22-231 101.735 0.000
1083 DV DV 3079-22-229 61.208 0.000