english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Nati & Ari  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
203 BG BG 50426 1502.900 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
888 BG BG 50426 335.596 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
632 BG BG 50426 167.711 0.000