english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team Simeon & Atanas  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
9 BG BG 030023 1409.120 0.000
438 BG BG 45883 1212.810 0.000
440 BG BG 45893 1210.170 0.000
783 BG BG 46007 503.764 0.000
788 BG BG 45884 413.464 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
273 BG BG 45893 1474.340 0.000
340 BG BG 030023 1429.130 0.000
507 BG BG 45884 1282.370 0.000
697 BG BG 45883 1095.640 0.000
864 BG BG 46007 105.479 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
127 BG BG 030023 1616.840 0.000
256 BG BG 46007 1465.340 0.000
391 BG BG 45884 1337.180 0.000
602 BG BG 45893 1176.710 0.000
842 BG BG 45883 588.691 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
83 BG BG 45884 361.393 0.000
541 BG BG 45883 216.585 0.000
597 BG BG 030023 185.334 0.000
940 BG BG 45893 83.036 0.000
1044 BG BG 46007 75.075 0.000
1150 BG BG 46006 31.716 0.000