english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Spiro & Valio  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
28 BG BG 52228 1328.400 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
170 BG BG 52225 1307.520 0.000
678 BG BG 52228 1070.690 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
87 BG BG 52225 1523.590 0.000
191 BG BG 52228 1505.450 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
367 BG BG 52225 1340.120 0.000
903 BG BG 52228 157.516 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
190 BG BG 52225 1145.330 0.000
273 BG BG 52232 1126.810 0.000
682 BG BG 52224 1032.420 0.000
684 BG BG 52228 1032.100 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
373 BG BG 52228 1307.210 0.000
421 BG BG 52225 1297.470 0.000
490 BG BG 52224 1282.070 0.000
864 BG BG 52232 1126.750 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
161 BG BG 52225 1125.270 0.000
238 BG BG 52228 1116.680 0.000
868 BG BG 52224 939.490 0.000
871 BG BG 52232 938.734 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
15 BG BG 52224 1386.310 0.000
308 BG BG 52232 1332.040 0.000
509 BG BG 52225 1290.640 0.000
646 BG BG 52228 1233.870 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
57 BG BG 52225 906.050 0.000
264 BG BG 52224 845.732 0.000
715 BG BG 52232 705.331 0.000
1064 BG BG 52228 470.544 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
339 BG BG 52224 379.585 0.000
551 BG BG 52225 254.897 0.000
600 BG BG 52228 212.516 0.000
1069 BG BG 52232 139.986 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
35 BG BG 52224 412.422 0.000
449 BG BG 52232 253.919 0.000
486 BG BG 52228 236.211 0.000
622 BG BG 52225 169.926 0.000