english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Asen Spasov  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
77 BG BG 48127 259.938 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
486 BG BG 48127 99.873 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
35 BG BG 48127 1378.280 0.000
51 BG BG 48129 1375.360 0.000
528 BG BG 48137 1166.480 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
45 BG BG 48127 1526.780 0.000
115 BG BG 48129 1520.790 0.000
420 BG BG 48137 1367.600 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
529 BG BG 48135 1224.670 0.000
622 BG BG 48137 1164.370 0.000
759 BG BG 48129 978.638 0.000
891 BG BG 48127 335.181 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
18 BG BG 48127 1167.070 0.000
334 BG BG 48137 1117.820 0.000
463 BG BG 48129 1102.550 0.000
544 BG BG 48135 1084.590 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
380 BG BG 48127 1304.650 0.000
628 BG BG 48137 1256.340 0.000
642 BG BG 48129 1249.040 0.000
913 BG BG 48135 1092.120 0.000
916 BG BG 48132 1091.830 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
262 BG BG 48126 1114.090 0.000
298 BG BG 48137 1109.440 0.000
348 BG BG 48129 1097.230 0.000
473 BG BG 48132 1069.680 0.000
666 BG BG 48127 1039.370 0.000
1049 BG BG 48135 573.921 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
146 BG BG 48126 1358.080 0.000
149 BG BG 48135 1357.950 0.000
266 BG BG 48137 1337.860 0.000
737 BG BG 48129 1211.200 0.000
833 BG BG 48132 1157.660 0.000
892 BG BG 48127 1092.080 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
41 BG BG 48129 911.127 0.000
324 BG BG 48127 832.657 0.000
509 BG BG 48137 776.156 0.000
579 BG BG 48132 745.217 0.000
890 BG BG 48126 621.327 0.000
1017 BG BG 48135 555.196 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
287 BG BG 48127 419.020 0.000
368 BG BG 48126 375.360 0.000
463 BG BG 48132 352.994 0.000
625 BG BG 48137 207.181 0.000
695 BG BG 48129 192.700 0.000
1099 BG BG 48135 133.683 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
53 BG BG 48135 396.951 0.000
195 BG BG 48127 322.289 0.000
233 BG BG 48126 311.957 0.000
385 BG BG 48137 273.493 0.000
1165 BG BG 48132 19.633 0.000
1198 BG BG 48129 3.272 0.000