english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: www.Tauben-Versteigerung.de  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
326 DV DV 6903-22-163 1442.960 0.000
731 DV DV 6903-22-162 1026.960 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
235 DV DV 6903-22-163 1536.550 0.000
853 DV DV 6903-22-167 474.248 0.000
863 DV DV 6903-22-162 443.234 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
206 DV DV 6903-22-163 319.377 0.000
420 DV DV 6903-22-162 267.073 0.000
1040 DV DV 6903-22-167 75.141 0.000