english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: www.Tauben-Versteigerung.de  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
6 DV DV 6903-22-162 1365.570 0.000
131 DV DV 6903-22-163 1198.130 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
698 DV DV 6903-22-162 1039.890 0.000
705 DV DV 6903-22-163 1035.060 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
326 DV DV 6903-22-163 1442.960 0.000
731 DV DV 6903-22-162 1026.960 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
235 DV DV 6903-22-163 1536.550 0.000
853 DV DV 6903-22-167 474.248 0.000
863 DV DV 6903-22-162 443.234 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
293 DV DV 6903-22-163 1123.610 0.000
685 DV DV 6903-22-162 1032.010 0.000
824 DV DV 6903-22-167 1015.160 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
666 DV DV 6903-22-167 1232.320 0.000
705 DV DV 6903-22-163 1213.610 0.000
1142 DV DV 6903-22-162 312.544 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
913 DV DV 6903-22-163 924.787 0.000
1001 DV DV 6903-22-167 742.208 0.000
1151 DV DV 6903-22-162 251.677 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
292 DV DV 6903-22-167 1334.110 0.000
362 DV DV 6903-22-163 1324.430 0.000
783 DV DV 6903-22-162 1193.250 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
383 DV DV 6903-22-163 819.549 0.000
1075 DV DV 6903-22-162 442.527 0.000
1150 DV DV 6903-22-167 327.129 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
328 DV DV 6903-22-163 387.898 0.000
552 DV DV 6903-22-167 254.367 0.000
794 DV DV 6903-22-162 187.964 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
206 DV DV 6903-22-163 319.377 0.000
420 DV DV 6903-22-162 267.073 0.000
1040 DV DV 6903-22-167 75.141 0.000