english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Nik BOERS  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
147 BG BG 19504 1516.310 0.000
375 BG BG 018797 1394.320 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
141 BG BG 018797 1612.500 0.000
238 BG BG 19504 1531.980 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
631 BG BG 19504 167.936 0.000
1193 BG BG 018797 3.296 0.000