english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team Wibru  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
17 DV DV 1873-22-222 1407.990 0.000
144 DV 1182-22-714 1310.980 0.000
534 DV 1182-22-718 1159.960 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
286 DV 1182-22-714 1470.900 0.000
404 DV DV 1873-22-222 1382.920 0.000
690 DV 1182-22-718 1108.940 0.000
798 DV DV 1873-22-226 844.847 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
2 DV 1182-22-718 1840.980 0.000
88 DV DV 1873-22-222 1645.410 0.000
194 DV 1182-22-714 1594.400 0.000
351 DV DV 1873-22-226 1342.840 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
229 DV DV 1873-22-237 312.682 0.000
629 DV DV 1873-22-226 168.235 0.000
674 DV 1182-22-714 159.833 0.000
846 DV 1182-22-718 103.533 0.000
1017 DV DV 1873-22-222 75.727 0.000
1106 DV DV 1873-22-235 51.965 0.000