english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team Rhön - Racer  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
92 DV DV 7061-22-1006 1329.060 0.000
496 DV DV 9118-22-12 1191.690 0.000
665 DV DV 7061-22-1008 1082.760 0.000
710 DV DV 9118-22-8 1024.600 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
55 DV DV 7061-22-1008 1525.990 0.000
56 DV DV 9118-22-8 1525.920 0.000
479 DV DV 9118-22-12 1298.300 0.000
863 DV DV 7061-22-1006 189.738 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
224 DV DV 9118-22-12 1567.940 0.000
335 DV DV 9118-22-8 1345.480 0.000
353 DV DV 7061-22-1006 1342.260 0.000
558 DV DV 7061-22-1011 1213.660 0.000
686 DV DV 7061-22-1008 986.747 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
464 DV DV 7061-22-1008 242.848 0.000
472 DV DV 7061-22-1011 241.342 0.000
536 DV DV 9118-22-12 217.683 0.000
801 DV DV 7061-22-1006 113.925 0.000
834 DV DV 9118-22-8 104.143 0.000