english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: BULSTAR  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
295 BG BG 19699 1274.450 0.000
498 BG BG 032654 1191.390 0.000
505 BG BG 19692 1182.080 0.000
522 BG BG 032645 1167.320 0.000
573 BG BG 19686 1147.500 0.000
686 BG BG 13978 1059.550 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
292 BG BG 032645 1469.910 0.000
597 BG BG 19692 1199.710 0.000
680 BG BG 19686 1114.030 0.000
741 BG BG 032654 1016.370 0.000
813 BG BG 13978 775.461 0.000
822 BG BG 19699 681.911 0.000
903 BG BG 032650 73.727 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
26 BG BG 032650 1788.990 0.000
387 BG BG 19699 1337.510 0.000
494 BG BG 032654 1251.830 0.000
605 BG BG 19686 1176.090 0.000
609 BG BG 032645 1174.820 0.000
876 BG BG 19692 376.984 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
55 BG BG 032650 394.966 0.000
172 BG BG 19686 328.706 0.000
188 BG BG 19692 323.904 0.000
307 BG BG 13978 289.693 0.000
618 BG BG 032654 171.356 0.000
753 BG BG 19699 132.776 0.000
881 BG BG 13976 96.980 0.000
1038 BG BG 032645 75.151 0.000