english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Volker Sippel  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
45 DV DV 5129-22-366 1313.380 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
434 DV DV 5129-22-366 1214.600 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
653 DV DV 5129-22-366 1158.440 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
108 DV DV 5129-22-366 1620.960 0.000
507 DV DV 5129-22-364 1245.760 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
317 DV DV 5129-22-366 1120.070 0.000
1035 DV DV 5129-22-364 909.973 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
914 DV DV 5129-22-366 1092.090 0.000
982 DV DV 5129-22-364 1077.460 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
72 DV DV 5129-22-366 1140.720 0.000
119 DV DV 5129-22-364 1132.040 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
406 DV DV 5129-22-366 1316.230 0.000
870 DV DV 5129-22-371 1109.580 0.000
1090 DV DV 5129-22-364 523.334 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
152 DV DV 5129-22-371 882.269 0.000
258 DV DV 5129-22-366 847.709 0.000
1115 DV DV 5129-22-364 374.476 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
78 DV DV 5129-22-371 517.858 0.000
83 DV DV 5129-22-366 517.497 0.000
601 DV DV 5129-22-364 212.326 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
69 DV DV 5129-22-364 385.981 0.000
775 DV DV 5129-22-366 127.053 0.000
1120 DV DV 5129-22-371 46.619 0.000