english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Volker Sippel  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
653 DV DV 5129-22-366 1158.440 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
108 DV DV 5129-22-366 1620.960 0.000
507 DV DV 5129-22-364 1245.760 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
69 DV DV 5129-22-364 385.981 0.000
775 DV DV 5129-22-366 127.053 0.000
1120 DV DV 5129-22-371 46.619 0.000