english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: E. Lüdtke  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
211 DV DV 9659-22-681 1498.740 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
250 DV DV 9659-22-681 1469.550 0.000
360 DV DV 9659-22-717 1341.080 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
274 DV DV 9659-22-681 296.780 0.000
352 DV DV 9659-22-717 279.783 0.000
998 DV DV 9659-22-682 76.752 0.000