english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Thomas Mueller  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
64 DV DV 3094-22-1095 1346.980 0.000
465 DV DV 3094-22-1096 1195.300 0.000
643 DV DV 3094-22-1097 1095.630 0.000
739 DV DV 3094-22-1098 943.928 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
31 DV DV 3094-22-1098 1527.790 0.000
223 DV DV 3094-22-1096 1495.780 0.000
704 DV DV 3094-22-1097 1083.030 0.000
881 DV DV 3094-22-1095 101.992 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
90 DV DV 3094-22-1095 1642.770 0.000
181 DV DV 3094-22-1096 1597.340 0.000
604 DV DV 3094-22-1090 1176.350 0.000
676 DV DV 3094-22-1098 987.677 0.000
745 DV DV 3094-22-1097 980.120 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
231 DV DV 3094-22-1095 312.357 0.000
381 DV DV 3094-22-1096 274.379 0.000
509 DV DV 3094-22-1098 226.915 0.000
946 DV DV 3094-22-1090 82.395 0.000
961 DV DV 3094-22-1097 81.704 0.000