english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team HELMEBLITZ  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
65 DV DV 8515-22-1087 261.715 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
168 DV DV 8515-22-1097 1127.200 0.000
232 DV DV 8515-22-1084 931.380 0.000
413 DV DV 8515-22-1087 192.500 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
45 DV DV 8515-22-1087 1376.670 0.000
100 DV DV 8515-22-1001 1326.580 0.000
102 DV DV 8515-22-1097 1326.290 0.000
218 DV DV 8515-22-1084 1297.140 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
142 DV DV 8515-22-1087 1516.820 0.000
336 DV DV 8515-22-1001 1432.400 0.000
372 DV DV 8515-22-1016 1398.410 0.000
846 DV DV 8515-22-1084 296.474 0.000
875 DV DV 8515-22-1097 103.853 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
187 DV DV 8515-22-1097 1596.170 0.000
232 DV DV 8515-22-1016 1552.450 0.000
446 DV DV 8515-22-1001 1319.840 0.000
616 DV DV 8515-22-1084 1171.860 0.000
836 DV DV 8515-22-1087 612.552 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
579 DV DV 8515-22-1087 1073.510 0.000
893 DV DV 8515-22-1084 1000.240 0.000
905 DV DV 8515-22-1001 995.944 0.000
1032 DV DV 8515-22-1097 917.505 0.000
1054 DV DV 8515-22-1016 851.049 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
485 DV DV 8515-22-1097 1283.460 0.000
660 DV DV 8515-22-1084 1239.340 0.000
838 DV DV 8515-22-1087 1153.810 0.000
1010 DV DV 8515-22-1001 1045.690 0.000
1021 DV DV 8515-22-1016 992.746 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
118 DV DV 8515-22-1013 1132.140 0.000
501 DV DV 8515-22-1016 1066.480 0.000
596 DV DV 8515-22-1097 1051.470 0.000
691 DV DV 8515-22-1087 1034.650 0.000
778 DV DV 8515-22-1084 1017.520 0.000
870 DV DV 8515-22-1001 939.044 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
441 DV DV 8515-22-1084 1309.460 0.000
514 DV DV 8515-22-1097 1289.850 0.000
688 DV DV 8515-22-1016 1223.950 0.000
719 DV DV 8515-22-1013 1214.990 0.000
907 DV DV 8515-22-1001 1087.100 0.000
1033 DV DV 8515-22-1087 794.735 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
716 DV DV 8515-22-1097 705.260 0.000
794 DV DV 8515-22-1013 673.877 0.000
892 DV DV 8515-22-1016 621.060 0.000
1020 DV DV 8515-22-1001 551.240 0.000
1163 DV DV 8515-22-1087 266.695 0.000
1203 DV DV 8515-22-1084 34.323 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
65 DV DV 8515-22-1097 520.508 0.000
346 DV DV 8515-22-1001 377.769 0.000
388 DV DV 8515-22-1016 372.406 0.000
847 DV DV 8515-22-1013 173.123 0.000
1030 DV DV 8515-22-1087 141.021 0.000
1188 DV DV 8515-22-1084 14.987 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
73 DV DV 8515-22-1016 380.382 0.000
438 DV DV 8515-22-1013 260.942 0.000
445 DV DV 8515-22-1001 257.685 0.000
540 DV DV 8515-22-1087 216.771 0.000
552 DV DV 8515-22-1097 212.644 0.000