english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Kurt Meier  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
52 DV DV 2192-22-1203 1526.270 0.000
419 DV DV 2192-22-1229 1368.800 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
493 DV DV 2192-22-1229 1252.140 0.000
535 DV DV 2192-22-1203 1223.600 0.000
844 DV DV 2192-22-1232 583.420 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
166 DV DV 6846-22-64 329.442 0.000
359 DV DV 2192-22-1229 277.459 0.000
397 DV DV 2192-22-1203 270.597 0.000
836 DV DV 2192-22-1232 103.990 0.000
1084 DV DV 2192-22-1224 60.378 0.000
1154 DV DV 2192-22-1226 27.025 0.000