english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team P.D.M Friends of the Wings  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
318 DV DV 4249-22-2240 1271.250 0.000
332 DV DV 3443-22-101 1262.600 0.000
747 DV DV 3443-22-127 909.570 0.000
776 AT AT 105-22-1598 625.927 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
30 DV DV 3443-22-101 1527.880 0.000
161 AT AT 105-22-1598 1513.370 0.000
686 DV DV 3443-22-127 1111.940 0.000
796 DV DV 4249-22-2240 851.368 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
163 AT AT 105-22-1598 1603.270 0.000
331 DV DV 3443-22-101 1345.980 0.000
701 DV DV 4249-22-2240 985.950 0.000
712 DV DV 3443-22-127 984.388 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
414 DV DV 3443-22-101 268.529 0.000
529 DV DV 4249-22-2240 220.968 0.000
639 DV DV 3443-22-127 165.943 0.000
751 AT AT 105-22-1598 134.966 0.000
1204 DV DV 4249-22-1754 3.258 0.000