english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Vl. Kerchev& Matousek  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
239 CZ CZ 22-0132-4059 1489.300 0.000
897 CZ CZ 22-0132-4061 91.531 0.000
902 CZ CZ 22-0132-4064 73.838 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
150 CZ CZ 22-0132-4061 1609.670 0.000
486 CZ CZ 22-0132-4064 1253.640 0.000
914 CZ CZ 22-0132-4059 135.087 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
349 CZ CZ 22-0132-4054 280.424 0.000
394 CZ CZ 22-0132-4064 271.535 0.000
451 CZ CZ 22-0132-4059 252.755 0.000
633 CZ CZ 22-0132-4062 167.676 0.000
763 CZ CZ 22-0132-4061 129.519 0.000
1093 BG BG 24062 56.697 0.000