english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Team Dimitrovi  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
31 BG BG 18470 266.339 0.000
89 BG BG 18459 258.442 0.000
199 BG BG 18471 137.107 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
51 BG BG 18466 1307.200 0.000
184 BG BG 18471 1102.190 0.000
472 BG BG 18470 148.749 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
11 BG BG 18459 1409.030 0.000
168 BG BG 18471 1307.650 0.000
463 BG BG 18470 1195.390 0.000
484 BG BG 18466 1192.890 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
157 BG BG 18470 1514.200 0.000
343 BG BG 18471 1428.670 0.000
385 BG BG 18459 1387.670 0.000
742 BG BG 18466 1016.110 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
64 BG BG 18459 1653.040 0.000
109 BG BG 18466 1620.770 0.000
593 BG BG 18471 1177.870 0.000
724 BG BG 18470 983.123 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
47 BG BG 18470 1163.650 0.000
121 BG BG 18459 1155.280 0.000
197 BG BG 18466 1144.260 0.000
1113 BG BG 18471 38.619 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
31 BG BG 18459 1350.800 0.000
86 BG BG 18470 1341.790 0.000
827 BG BG 18466 1160.730 0.000
1135 BG BG 18472 389.708 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
64 BG BG 18472 1141.390 0.000
416 BG BG 18459 1076.610 0.000
422 BG BG 18466 1075.630 0.000
620 BG BG 18470 1046.790 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
142 BG BG 18466 1359.260 0.000
622 BG BG 18459 1239.900 0.000
632 BG BG 18470 1236.610 0.000
859 BG BG 18472 1123.300 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
5 BG BG 18459 926.913 0.000
11 BG BG 18472 919.561 0.000
21 BG BG 18470 915.905 0.000
843 BG BG 18466 632.404 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
44 BG BG 18472 525.594 0.000
208 BG BG 18470 483.253 0.000
227 BG BG 18471 471.716 0.000
266 BG BG 18459 426.447 0.000
1118 BG BG 18466 122.713 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
26 BG BG 18459 424.941 0.000
90 BG BG 18470 356.257 0.000
92 BG BG 18465 355.194 0.000
505 BG BG 18466 229.051 0.000
699 BG BG 18471 150.159 0.000
1077 BG BG 18472 63.218 0.000