english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: SS grup  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
182 BG BG 028719 1508.240 0.000
197 BG BG 028707 1504.340 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
116 BG BG 028707 1619.130 0.000
355 BG BG 028719 1341.630 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
224 BG BG 028719 315.000 0.000
518 BG BG 028707 223.400 0.000
1055 BG BG 028706 73.267 0.000