english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Herold Attila  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
71 HU HU 22-D-686129 1344.780 0.000
734 HU HU 22-D-686111 973.830 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
387 HU HU 22-D-686165 1386.540 0.000
414 HU HU 22-D-686129 1372.670 0.000
851 HU HU 22-D-686111 268.566 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
65 HU HU 22-D-686111 1652.840 0.000
400 HU HU 22-D-686148 1335.900 0.000
849 HU HU 22-D-686165 560.681 0.000
969 HU HU 22-D-686129 61.193 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
185 HU HU 22-D-686155 324.251 0.000
368 HU HU 22-D-686111 276.088 0.000
512 HU HU 22-D-686129 226.118 0.000
1090 HU HU 22-D-686148 57.618 0.000
1186 HU HU 22-D-686165 3.309 0.000