english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Mitko Sahrane  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
3 BG BG 08125 612.079 0.000
100 BG BG 08042 257.171 0.000
197 BG BG 08001 138.617 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
306 BG BG 08131 385.106 0.000
383 BG BG 08125 197.027 0.000
411 BG BG 08042 192.891 0.000
476 BG BG 08001 101.093 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
219 BG BG 08029 1296.880 0.000
236 BG BG 08125 1289.390 0.000
266 BG BG 08019 1276.450 0.000
304 BG BG 08001 1273.380 0.000
360 BG BG 08025 1258.570 0.000
413 BG BG 08030 1233.910 0.000
536 BG BG 08131 1158.630 0.000
731 BG BG 08042 987.539 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
48 BG BG 08025 1526.600 0.000
58 BG BG 08131 1525.820 0.000
64 BG BG 08030 1525.250 0.000
215 BG BG 08001 1498.090 0.000
657 BG BG 08011 1141.290 0.000
661 BG BG 08125 1131.700 0.000
786 BG BG 08029 890.323 0.000
789 BG BG 08019 871.269 0.000
899 BG BG 08042 91.170 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
8 BG BG 08131 1831.790 0.000
46 BG BG 08025 1742.980 0.000
105 BG BG 08125 1622.010 0.000
534 BG BG 08043 1223.670 0.000
539 BG BG 08001 1222.840 0.000
567 BG BG 08044 1191.840 0.000
638 BG BG 08029 1071.100 0.000
700 BG BG 08019 985.987 0.000
710 BG BG 08037 984.798 0.000
909 BG BG 08030 144.931 0.000
917 BG BG 08042 129.056 0.000
947 BG BG 08011 66.186 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
50 BG BG 08142 1163.210 0.000
68 BG BG 08131 1161.320 0.000
238 BG BG 08125 1135.100 0.000
277 BG BG 08030 1126.040 0.000
281 BG BG 08042 1125.340 0.000
417 BG BG 08037 1107.510 0.000
475 BG BG 08001 1100.660 0.000
539 BG BG 08025 1085.060 0.000
644 BG BG 08043 1044.550 0.000
654 BG BG 08044 1036.180 0.000
934 BG BG 08019 988.410 0.000
973 BG BG 08029 978.960 0.000
1063 BG BG 08011 804.138 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
198 BG BG 08125 1329.630 0.000
390 BG BG 08042 1302.350 0.000
430 BG BG 08019 1296.290 0.000
522 BG BG 08030 1277.870 0.000
577 BG BG 08142 1268.790 0.000
635 BG BG 08011 1253.300 0.000
661 BG BG 08001 1239.210 0.000
752 BG BG 08043 1174.270 0.000
761 BG BG 08037 1172.270 0.000
795 BG BG 08131 1167.230 0.000
911 BG BG 08025 1092.260 0.000
918 BG BG 08040 1091.640 0.000
968 BG BG 08044 1080.940 0.000
1015 BG BG 08029 1007.160 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
65 BG BG 08131 1141.180 0.000
158 BG BG 08042 1125.460 0.000
170 BG BG 08142 1124.090 0.000
173 BG BG 08040 1123.280 0.000
253 BG BG 08029 1115.110 0.000
327 BG BG 08025 1104.630 0.000
337 BG BG 08001 1100.980 0.000
350 BG BG 08030 1096.830 0.000
372 BG BG 08043 1082.790 0.000
644 BG BG 08019 1043.670 0.000
741 BG BG 08037 1026.680 0.000
880 BG BG 08044 936.681 0.000
996 BG BG 08011 814.780 0.000
1003 BG BG 08125 741.872 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
31 BG BG 08040 1382.270 0.000
125 BG BG 08125 1362.780 0.000
200 BG BG 08025 1348.960 0.000
257 BG BG 08142 1339.720 0.000
405 BG BG 08044 1316.240 0.000
459 BG BG 08131 1304.920 0.000
570 BG BG 08037 1266.420 0.000
691 BG BG 08019 1223.220 0.000
931 BG BG 08001 1075.850 0.000
952 BG BG 08030 1065.820 0.000
1023 BG BG 08042 827.287 0.000
1061 BG BG 08029 634.459 0.000
1085 BG BG 08011 551.461 0.000
1108 BG BG 08043 493.773 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
116 BG BG 08030 889.871 0.000
200 BG BG 08043 872.011 0.000
217 BG BG 08037 865.514 0.000
272 BG BG 08044 843.644 0.000
293 BG BG 08011 837.655 0.000
594 BG BG 08125 738.076 0.000
630 BG BG 08025 717.167 0.000
648 BG BG 08131 715.077 0.000
708 BG BG 08042 706.443 0.000
733 BG BG 08142 703.062 0.000
789 BG BG 08019 679.048 0.000
1009 BG BG 08040 569.977 0.000
1016 BG BG 08029 557.230 0.000
1121 BG BG 08001 373.655 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
21 BG BG 08040 569.902 0.000
88 BG BG 08043 516.799 0.000
200 BG BG 08044 487.703 0.000
262 BG BG 08142 441.286 0.000
445 BG BG 08001 360.850 0.000
478 BG BG 08011 344.310 0.000
636 BG BG 08029 201.926 0.000
714 BG BG 08025 191.306 0.000
718 BG BG 08037 190.946 0.000
746 BG BG 08019 190.060 0.000
755 BG BG 08030 189.806 0.000
958 BG BG 08125 141.860 0.000
1011 BG BG 08042 141.228 0.000
1025 BG BG 08131 141.061 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
5 BG BG 08125 456.802 0.000
22 BG BG 08044 432.826 0.000
31 BG BG 08043 414.525 0.000
88 BG BG 08037 357.105 0.000
100 BG BG 08011 351.337 0.000
280 BG BG 08025 295.698 0.000
517 BG BG 08042 223.869 0.000
630 BG BG 08001 168.161 0.000
912 BG BG 08142 87.470 0.000
1028 BG BG 08030 75.497 0.000
1034 BG BG 08131 75.283 0.000
1051 BG BG 08019 74.223 0.000
1053 BG BG 08029 73.753 0.000
1203 BG BG 08040 3.261 0.000