english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Ivo SHOPSKI  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
61 BG BG 48642 1363.970 0.000
169 BG BG 48645 1307.560 0.000
245 BG BG 48655 1278.160 0.000
263 BG BG 48643 1276.530 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
63 BG BG 48655 1525.260 0.000
152 BG BG 48645 1515.540 0.000
305 BG BG 48642 1466.620 0.000
793 BG BG 48643 853.708 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
191 BG BG 48642 1595.030 0.000
295 BG BG 48655 1454.600 0.000
333 BG BG 48643 1345.750 0.000
422 BG BG 48650 1331.710 0.000
920 BG BG 48645 67.034 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
113 BG BG 48643 346.472 0.000
468 BG BG 48642 241.887 0.000
549 BG BG 48653 213.803 0.000
561 BG BG 48650 204.977 0.000
725 BG BG 48645 140.031 0.000
945 BG BG 48655 82.411 0.000