english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: MM Team  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
174 BG BG 03772 1307.050 0.000
570 BG BG 03768 1148.010 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
265 BG BG 03768 1484.600 0.000
367 BG BG 03772 1400.660 0.000
893 BG BG 03777 96.628 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
4 BG BG 03777 1834.850 0.000
380 BG BG 03774 1338.470 0.000
564 BG BG 03772 1201.290 0.000
642 BG BG 03768 1045.760 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
330 BG BG 03774 285.269 0.000
437 BG BG 03777 261.714 0.000
551 BG BG 03772 212.704 0.000
1057 BG BG 03768 72.915 0.000
1209 BG BG 03764 3.248 0.000