english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: MM Team  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
91 BG BG 03768 258.180 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
248 BG BG 03768 679.888 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
174 BG BG 03772 1307.050 0.000
570 BG BG 03768 1148.010 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
265 BG BG 03768 1484.600 0.000
367 BG BG 03772 1400.660 0.000
893 BG BG 03777 96.628 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
4 BG BG 03777 1834.850 0.000
380 BG BG 03774 1338.470 0.000
564 BG BG 03772 1201.290 0.000
642 BG BG 03768 1045.760 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
1 BG BG 03777 1171.790 0.000
691 BG BG 03774 1029.960 0.000
819 BG BG 03768 1015.940 0.000
975 BG BG 03772 978.212 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
74 BG BG 03777 1343.350 0.000
215 BG BG 03764 1327.920 0.000
583 BG BG 03774 1267.830 0.000
750 BG BG 03768 1179.220 0.000
889 BG BG 03772 1099.850 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
271 BG BG 03774 1112.830 0.000
343 BG BG 03764 1098.560 0.000
386 BG BG 03777 1080.010 0.000
426 BG BG 03768 1075.220 0.000
636 BG BG 03772 1044.320 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
398 BG BG 03774 1317.470 0.000
481 BG BG 03764 1300.290 0.000
596 BG BG 03777 1248.370 0.000
669 BG BG 03768 1228.420 0.000
990 BG BG 03772 941.624 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
396 BG BG 03774 815.894 0.000
675 BG BG 03772 712.323 0.000
772 BG BG 03764 688.697 0.000
808 BG BG 03777 663.629 0.000
984 BG BG 03768 599.862 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
25 BG BG 03764 544.958 0.000
51 BG BG 03772 522.962 0.000
148 BG BG 03777 504.657 0.000
652 BG BG 03768 193.932 0.000
1094 BG BG 03774 134.914 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
330 BG BG 03774 285.269 0.000
437 BG BG 03777 261.714 0.000
551 BG BG 03772 212.704 0.000
1057 BG BG 03768 72.915 0.000
1209 BG BG 03764 3.248 0.000