english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Walter Griese  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
118 DV DV 2600-22-124 1520.610 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
206 DV DV 2600-22-126 1585.790 0.000
221 DV DV 2600-22-124 1573.560 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
79 DV DV 2600-22-124 372.532 0.000
273 DV DV 2600-22-126 296.959 0.000
278 DV DV 2600-22-123 296.068 0.000
452 DV DV 2600-22-122 251.596 0.000