english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Svetoslav Divarov  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
643 BG BG 27670 1165.830 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
965 BG BG 27670 62.376 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
297 BG BG 27670 291.539 0.000
322 BG BG 27669 286.393 0.000
516 BG BG 27671 224.658 0.000
666 BG BG 27668 161.272 0.000
879 BG BG 27664 98.172 0.000
1064 BG BG 27672 70.203 0.000