english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Edip Shaban  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
86 BG BG 44409 1334.000 0.000
142 BG BG 44436 1311.200 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
141 BG BG 44436 1516.920 0.000
318 BG BG 44409 1459.270 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
36 BG BG 44409 1767.140 0.000
242 BG BG 44436 1512.650 0.000
954 BG BG 44406 65.536 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
15 BG BG 44427 1167.760 0.000
535 BG BG 44409 1085.660 0.000
558 BG BG 44436 1082.040 0.000
858 BG BG 44406 1008.570 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
180 BG BG 44409 1331.450 0.000
218 BG BG 44427 1327.560 0.000
835 BG BG 44436 1155.460 0.000
836 BG BG 44406 1154.390 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
54 BG BG 44406 1142.460 0.000
346 BG BG 44432 1097.490 0.000
515 BG BG 44409 1065.170 0.000
582 BG BG 44436 1055.300 0.000
1015 BG BG 44427 626.254 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
213 BG BG 44409 1346.810 0.000
269 BG BG 44427 1337.140 0.000
380 BG BG 44406 1321.540 0.000
606 BG BG 44432 1244.360 0.000
1018 BG BG 44436 839.617 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
261 BG BG 44432 846.788 0.000
483 BG BG 44427 783.551 0.000
486 BG BG 44409 782.631 0.000
536 BG BG 44406 766.049 0.000
596 BG BG 44436 737.744 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
138 BG BG 44406 506.731 0.000
369 BG BG 44432 375.357 0.000
677 BG BG 44427 193.304 0.000
686 BG BG 44409 193.078 0.000
731 BG BG 44436 190.563 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
118 BG BG 44436 345.189 0.000
409 BG BG 44406 269.150 0.000
568 BG BG 44409 201.364 0.000
626 BG BG 44427 169.516 0.000
1115 BG BG 44432 46.893 0.000