english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Axel Stork  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
223 DV DV 4273-22-909 1295.390 0.000
367 DV DV 4273-22-912 1257.740 0.000
813 DV DV 4273-22-907 122.589 0.000
818 DV DV 4273-22-903 122.499 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
82 DV DV 4273-22-909 1524.010 0.000
148 DV DV 4273-22-912 1516.220 0.000
608 DV DV 4273-22-907 1194.520 0.000
895 DV DV 4273-22-903 96.514 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
245 DV DV 4273-22-909 1506.020 0.000
644 DV DV 4273-22-903 1041.950 0.000
738 DV DV 4273-22-912 982.126 0.000
851 DV DV 4273-22-901 507.665 0.000
906 DV DV 4273-22-907 148.023 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
311 DV DV 4273-22-909 288.931 0.000
653 DV DV 4273-22-901 163.786 0.000
709 DV DV 4273-22-912 146.017 0.000
1030 DV DV 4273-22-903 75.479 0.000
1095 DV DV 4273-22-907 55.625 0.000