english Еnglish deutsch Deutsch

Условия - 2022

One Loft Race
DERBY CENTER "SUNNY BEACH"
ДЕРБИ ЦЕНТЪР "Слънчев Бряг"

УСЛОВИЯ - 2022 год.
***************************************************
Прием на гълъбите:
Прием на гълъбите:
Приема на гълъбите започва на 27.02.22 и продължава до 01.05.22 или до запълване на капацитета на 
гълъбарника.
Препоръчително е гълъбите да са на възраст между 45 - 55 дни.
Гълъбите трябва да са ваксинирани най малко 14 дни преди да бъдат изпратени.
Гълъбите трябва да са опръстенени с пръстени за 2022 год.
Капацитет на гълъбарника 1850 гълъба.
***
Подмяна на гълъб.
При липса на гълъб, собственика може да изпрати нов, най късно до края на приема на гълъбите - 01.05.2022
В случай че собственика подмени липсващ гълъб и след време изгубения гълъб се завърне, собственика преценя дали да активира допълнителния гълъб или да го отстрани от участие. 
***
Такса за участие:
Таксата за участие е 60 евро за един гълъб. 
При заплащане на пет (5) гълъба от един гълъбовъд, шестия гълъб е безплатен (5+1)
Таксата за участие, се заплаща веднага при приема на гълъбите.
***
Награждаване:
Награден фонд - 40 000 евро - Гарантиран

В случай на екстремно лошо състезание, забрана за провеждане на състезание или друга причина възпрепятстваща спечелването на всички обявени награди, наградния фонд се добавя към награждаването за следващата година.
Наградния фонд който ще бъде раздаден за финалното състезание:
1pl. - 8000 eu
2pl. - 5000 eu
3pl. - 3500 eu
4pl. - 1500 eu
5pl. - 1200 eu
6pl. - 1000 eu
7pl. - 900 eu
8pl. - 800 eu
9pl. - 600 eu
10pl. - 500 eu
11 - 15 - 300 eu
16 - 25 - 150 eu
26 - 35 - 100 eu
36 - 100 - 60 eu
***
Асов шампионат:
За асовия шампионат се вземат под внимание петте състезания.
Критерии за класиране - най кратко прелетяно време на разстоянието, сумирано за петте състезания.
Награждават се гълъбите до пето място:
1pl. - 1000 eu
2pl. - 900 eu
3pl. - 800 eu
4pl. - 700 eu
5pl. - 600 eu

Награждаване на полуфинал
Полуфинал: 300 km.:
1pl. - 200 eu
2pl. - 100 eu
3pl. - 100 eu
4pl. - 100 eu
5pl. - 100 eu
6pl. - 80 eu
7pl. - 80 eu
8pl. - 80 eu
9pl. - 80 eu
10pl. - 80 eu
*****

Отборен шампионат - Sunny Beach Master - BENZING CUP
Първите два отчетени гълъба от един отбор, допринасят за резултата на отбора, за всяко състезание.
Изчислява се на база средна скорост на двата гълъба, разделена на две.
Всеки участник, може да участва с неограничен брой гълъби в този шампионат.
Класацията се изчислява за всяко състезание.
Шампионата се печели от отбора с най висока скорост, от петте състезания.

Награждаване:
Sunny Beach Master - BENZING CUP:
1 м. - 1000 eu
2 м. - 900 eu
3 м. - 800 eu
4 м. - 500 eu
5 м. - 400 eu  

***

Разпродажба:
След финала ще се проведе интернет търг, като гълъбите ще бъдат разпределени
на групи според тяхното завръщане в класацията на финала.
Постъпленията от разпродажбата, ще бъдат разпределени по равно
между собственика на гълъба и организатора.
Всички гълъби, които не се продадат на първия търг на който, бъдат представени, остават собственост на гълъбодрума. 
Всички суми от продажбата на гълъбите, ще бъдат изплатени едва след като
завърши и последната част от онлайн аукциона.
Всички такси при превода на парите по банков път или с куриерска услуга са за сметка на получателя.

Родословия:
Собственик на гълъб, не изпратил родословие, преди началото на търга, губи право да получи 50% от  сумата от продажбата.
При закупуване на гълъб без родословие, от собственика си, се заплаща 100% от цената за която е  продаден.
***
Ваксиниране на гълъбите:
Гълъбите ще бъдат ваксинирани срещу парамиксовирус, веднага след постъпването им в дерби центъра.
Препоръка - желателно е гълъбите да бъдат ваксинирани срещу парамиксовирус, най малко две седмици преди изпращането им.
***

Тренировките ще се провеждат съобразно благоприятни 
метереологични условия на следните разстояния:
тренировка 01. 05 км.
тренировка 02. 05 км.
тренировка 03. 10 км.
тренировка 04. 15 км.
тренировка 05. 25 км.
тренировка 06. 40 км.
тренировка 07. 50 км.
тренировка 08. 60 км.
тренировка 09. 70 км.
тренировка 10. 80 км.

Състезания:
1. - 120 km.
2. - 180 km.
3. - 240 km.
4. - Полуфинал: 300 km.
Финал:
30.07.2022 - 425 km. (GALBENI RO)
*****
Датите и разтоянията на състезанията, може да се променят от организатора 
с цел провеждане на състезания при благоприятни условия за младите гълъби.

Резултати на живо: през сезон 2022 год. гълъбите ще бъдат отчитани от система BENZING LIVE и резултатите може да се наблюдават на страницата на BENZING Oneloft Race LIVE !!!
*****
---------------------------------------------------------------
за повече информация на тел.: 0898 282 385
E-mail: ilian_jss20001@yahoo.com