english Еnglish deutsch Deutsch

Финал - 2015

Финала на гълъбодрума в Слънчев Бряг за 2015 год.. ще се проведе на 10.08 - понеделник. Изместването на състезанието в понеделник е с цел избягване на откриването на ловния сезон. Активиране на гълъбите в неделя, 09.08 от 10:00 часа.