english Еnglish deutsch Deutsch

Условия - 2020

Условията за 2020 год. може да видите в меню - Условия - 2020
-----------------------------------------------
Награден фонд за 2020 год. - 30 000 евро !!!
Такса за участие - 50 евро (5+1)
За повече информация на тел.:
0898 282 385