english Еnglish deutsch Deutsch

Корекция

Моля, собствениците на следните гълъби да се свържат с организатора:
BG 71841
BG 72735
RO 457752
MD 2959

тел. за контакт: 0898 282 385