english Еnglish deutsch Deutsch

Състезание 1

При подходящи метереологични условия, първото състезание ще се проведе във вторник - 07.07.15 год.