english Еnglish deutsch Deutsch

Информация относно собственост.

Моля, собствениците на следните гълъби, да се свържат с организатора:
BG 34102 - 16
BG 41150 - 16
BG 44106 - 16
BG 67192 - 16