english Еnglish deutsch Deutsch

Тренировки на дистанция

След усилени тренировки около гълъбарника през последните две седмици, състезателната форма на гълъбите допуска започване на тренировки на дистанция. Първата тренировка ще се състои на 10 - 11.07 в зависимост от климатичните условия. Тренировъчния процес ще е според предварително обявените дистанции, като някой от тренировките ще бъдат повторени. Първото състезание на 102 км. ще се проведе на 24.07.16 год. Състезателния план може да бъде променен в зависимост от метереологичните условия.
Наградения фонд е гарантиран, а именно 10 000 евро, ще бъдат раздадени на победителите на финала. За всяко едно състезание ще бъдат раздадени купи за първите три гълъба. Купите и наградите за асовите гълъби също ще бъдат раздадени според предварителните условия.
Състезанията ще се проведат според предварителната програма, като разстоянията няма да бъдат променяни в никакъв случай. Вероятна промяна на дати е възможна, в зависимост от метереологичните условия.