english Еnglish deutsch Deutsch

Наличност - 06.04.16

Днес бе извършена инвентаризация на гълъбарника. Гълъбите които може да бъдат заменени поради липса са: BG 35718 - Панайот и Георги / BG 49347 - Георги Горев.
Всички останали гълъби са в наличност и в отлична форма.