english Еnglish deutsch Deutsch

Финал 2018 - отлагане

Поради изключително лоша метереологична прогноза, финал 2018 год. се отлага.
Състезанието ще се проведе след подобрение на времето.