english Еnglish deutsch Deutsch

Тренировка 7

Поради лоша видимост (гъста мъгла) тренировката беше скъсена до място с добри условия за освобождаване на гълъбите - 30 км.
Следващата тренировка се планира за неделя на 70 - 75 км.
При добри метереологични условия, първото състезание ще бъде проведено във вторник - 03.07.18
Моля, всички които все още не са изплатили таксите си за участие, да направят това преди първото състезание. Състезатели които не активират своите гълъби, губят право на участие за паричните награди и няма да получат евентуални парични постъпления от продажбата на гълъбите си.