english Еnglish deutsch Deutsch

Състезания

Резултати от 2015 г.
Резултати от 2016 г.
Резултати от 2017 г.
Резултати от 2018 г.
Резултати от 2019 г.
Резултати от 2020 г.
Резултати от 2021 г.
Резултати от 2022 г.

Дата Място Дистанция [м] Гълъби
09-07-2017 05:50:00 RACE 2 127800 692
Активирани гълъби

брой гълъби: 691
Пръстен Гълъбовъд Дата
BG 45844 ALDO Bulgaria  08.07.2017 18:04:38
BG 45862 ALDO Bulgaria  08.07.2017 17:29:09
BG 45866 ALDO Bulgaria  08.07.2017 18:40:58
BG 45868 ALDO Bulgaria  08.07.2017 18:17:54
BG 45878 ALDO Bulgaria  08.07.2017 17:49:04
BG 45879 ALDO Bulgaria  08.07.2017 19:05:45
BG 03867 ANDRO Bulgaria  08.07.2017 19:16:18
BG 62161 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 18:40:52
BG 62162 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 18:38:06
BG 62164 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 17:54:55
BG 62165 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 17:25:16
BG 62166 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 18:51:05
BG 62169 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 18:25:24
BG 62170 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 17:52:53
BG 62171 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 18:35:32
BG 62173 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 17:26:53
BG 62175 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 17:26:30
BG 62176 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 18:24:10
BG 62177 Asen Nikolov - Srednogorie Bulgaria  08.07.2017 18:16:49
BG 15002 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  08.07.2017 18:14:28
BG 18844 Bombata Bulgaria  08.07.2017 18:55:12
BG 18845 Bombata Bulgaria  08.07.2017 19:09:56
BG 18847 Bombata Bulgaria  08.07.2017 18:40:47
BG 18854 Bombata Bulgaria  08.07.2017 18:13:15
BG 18858 Bombata Bulgaria  08.07.2017 17:24:58
BG 23068 Boris Arkadiev Bulgaria  08.07.2017 18:01:00
DE 6599-17-15 Christoph Spieker Germany  08.07.2017 18:15:29
DE 6599-17-17 Christoph Spieker Germany  08.07.2017 17:48:06
DE 6599-17-18 Christoph Spieker Germany  08.07.2017 19:05:53
DE 6599-17-19 Christoph Spieker Germany  08.07.2017 18:22:56
DE 6599-17-20 Christoph Spieker Germany  08.07.2017 18:57:44
DE 6599-17-4 Christoph Spieker Germany  08.07.2017 17:50:18
NL 1754747 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  08.07.2017 18:01:22
NL 1754749 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  08.07.2017 18:43:29
NL 1754750 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  08.07.2017 18:59:47
NL 1754753 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  08.07.2017 19:16:39
BG 55528 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:30:23
BG 55529 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:34:55
BG 55535 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:24:49
BG 55701 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:33:42
BG 55703 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:30:03
BG 55704 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:17:13
BG 55705 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:16:10
BG 55706 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:39:58
BG 55707 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:54:15
BG 55708 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:03:41
BG 55709 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:55:28
BG 55710 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:16:36
BG 55711 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:05:37
BG 55712 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:24:35
BG 55713 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:24:25
BG 55714 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:33:17
BG 55719 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:15:38
BG 55720 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:23:56
BG 55722 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:51:46
BG 55723 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:44:19
BG 55724 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:08:39
BG 55725 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:17:40
BG 55727 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:40:42
BG 55728 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:20:32
BG 55729 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:13:08
BG 55730 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:20:47
BG 55731 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:06:03
BG 55732 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:09:07
BG 55733 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:20:23
BG 55734 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:12:02
BG 55735 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:20:18
BG 55736 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:56:00
BG 55737 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:40:22
BG 55738 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:51:54
BG 55739 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:49:19
BG 55740 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:23:33
BG 55742 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:54:59
BG 55743 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:39:56
BG 55744 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:38:53
BG 55745 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:01:22
BG 55751 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:15:56
BG 55752 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:17:51
BG 55753 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:48:57
BG 55754 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:24:06
BG 55756 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:12:38
BG 55758 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:07:03
BG 55759 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:31:36
BG 55760 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:41:04
BG 55761 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:03:34
BG 55762 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:13:01
BG 55763 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:58:27
BG 55765 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:06:48
BG 55766 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 19:04:26
BG 55767 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 17:37:27
BG 55768 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:38:20
BG 55769 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:51:19
BG 55771 comb. KSJ Bulgaria  08.07.2017 18:23:19
BG 18301 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:57:31
BG 18302 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:35:25
BG 18303 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:53:09
BG 18304 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:27:11
BG 18307 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:47:06
BG 18308 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:33:04
BG 18309 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:27:26
BG 18310 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:53:39
BG 18311 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:25:59
BG 18312 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:28:28
BG 18313 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:36:22
BG 18314 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:45:13
BG 18315 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 19:11:43
BG 18317 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:16:28
BG 18321 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:12:51
BG 18322 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:19:19
BG 18324 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:55:49
BG 18325 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:18:10
BG 18326 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:12:07
BG 18327 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:02:18
BG 18328 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:50:46
BG 18329 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 19:04:35
BG 18333 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:21:04
BG 18335 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:45:53
BG 18336 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:30:47
BG 18342 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:01:32
BG 18345 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 19:02:52
BG 18346 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:19:41
BG 18354 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:16:54
BG 18359 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:49:14
BG 18360 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:34:16
BG 18363 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:16:15
BG 18368 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:59:10
BG 18371 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:57:52
BG 18374 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:33:01
BG 18375 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:17:40
BG 18377 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 17:43:27
BG 18379 comb. Valkanovi Bulgaria  08.07.2017 18:58:15
BG 51141 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 18:39:01
BG 51145 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 18:29:15
BG 51146 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 19:09:18
BG 51147 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 17:50:45
BG 51148 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 18:08:00
BG 51149 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 18:42:54
BG 51152 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 17:42:52
BG 51153 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 18:26:38
BG 51156 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 18:04:57
BG 51157 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 17:37:07
BG 51161 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 19:00:26
BG 51162 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 17:24:27
BG 51165 Daniel Terziev Bulgaria  08.07.2017 18:38:12
BG 51329 Dean Doichev Bulgaria  08.07.2017 19:01:55
BG 10908 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  08.07.2017 18:57:50
BG 10909 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  08.07.2017 17:46:13
BG 10930 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  08.07.2017 18:28:34
BG 10979 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  08.07.2017 17:51:41
BG 10999 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  08.07.2017 18:21:25
BG 18602 Dian Fotev Bulgaria  08.07.2017 18:48:41
BG 18620 Dian Fotev Bulgaria  08.07.2017 18:42:26
BG 76554 Dimitar Dimitrov - Kyustendil Bulgaria  08.07.2017 19:06:40
BG 35234 Edip Shaban Bulgaria  08.07.2017 18:45:09
BG 35277 Edip Shaban Bulgaria  08.07.2017 17:33:22
BG 35279 Edip Shaban Bulgaria  08.07.2017 18:49:11
BG 35291 Edip Shaban Bulgaria  08.07.2017 18:40:33
GB V 16510 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  08.07.2017 18:00:23
GB V 16526 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  08.07.2017 18:46:59
GB V 16527 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  08.07.2017 18:44:32
GB V 16549 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  08.07.2017 18:08:14
GB V 16562 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  08.07.2017 17:32:28
BG 73281 Emil Dimitrov Bulgaria  08.07.2017 18:46:11
BG 73282 Emil Dimitrov Bulgaria  08.07.2017 18:16:03
BG 73283 Emil Dimitrov Bulgaria  08.07.2017 19:09:40
BG 73284 Emil Dimitrov Bulgaria  08.07.2017 17:30:06
BG 73286 Emil Dimitrov Bulgaria  08.07.2017 18:04:19
BG 73293 Emil Dimitrov Bulgaria  08.07.2017 18:41:14
BG 73297 Emil Dimitrov Bulgaria  08.07.2017 18:01:16
FR 061004 EMPADI Racing Team Switzerland  08.07.2017 17:44:43
FR 061007 EMPADI Racing Team Switzerland  08.07.2017 18:46:45
FR 061027 EMPADI Racing Team Switzerland  08.07.2017 19:03:11
FR 061029 EMPADI Racing Team Switzerland  08.07.2017 18:23:40
BG 45515 Gago Kazanlak Bulgaria  08.07.2017 17:59:48
BG 45543 Gago Kazanlak Bulgaria  08.07.2017 17:58:40
BG 26641 Georgi Angelov Bulgaria  08.07.2017 18:11:55
BG 26657 Georgi Angelov Bulgaria  08.07.2017 18:01:45
BG 65637 Georgi Georgiev Bulgaria  08.07.2017 19:11:09
BG 65638 Georgi Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:45:33
BG 41701 Georgi Karakostov Bulgaria  08.07.2017 18:32:29
BG 41728 Georgi Karakostov Bulgaria  08.07.2017 19:16:03
BG 23701 Georgi Stanev Bulgaria  08.07.2017 18:43:23
BG 23702 Georgi Stanev Bulgaria  08.07.2017 18:29:38
BG 23704 Georgi Stanev Bulgaria  08.07.2017 18:38:00
BG 23705 Georgi Stanev Bulgaria  08.07.2017 18:45:16
BG 23706 Georgi Stanev Bulgaria  08.07.2017 17:35:37
BG 73551 Georgi Svistov Bulgaria  08.07.2017 17:48:26
BG 73552 Georgi Svistov Bulgaria  08.07.2017 18:56:10
BG 73555 Georgi Svistov Bulgaria  08.07.2017 17:41:51
MD 4314 Gorbatovschi & Costin Moldova  08.07.2017 18:23:48
MD 4315 Gorbatovschi & Costin Moldova  08.07.2017 18:12:55
MD 4316 Gorbatovschi & Costin Moldova  08.07.2017 17:41:14
MD 4452 Gorbatovschi & Costin Moldova  08.07.2017 18:30:36
MD 4455 Gorbatovschi & Costin Moldova  08.07.2017 17:52:12
MD 4527 Gorbatovschi & Costin Moldova  08.07.2017 17:51:26
MD 3403 Gorbatovschi & Costin & Popescu Moldova  08.07.2017 18:03:47
MD 4309 Gorbatovschi & Costin & Popescu Moldova  08.07.2017 17:47:17
MD 4502 Gorbatovschi & Costin & Popescu Moldova  08.07.2017 19:07:33
MD 4557 Gorbatovschi & Costin & Popescu Moldova  08.07.2017 17:20:59
MD 4508 Gorbatovschi Dumitru Moldova  08.07.2017 18:46:52
MD 4512 Gorbatovschi Dumitru Moldova  08.07.2017 18:58:03
MD 4515 Gorbatovschi Dumitru Moldova  08.07.2017 18:26:11
MD 4559 Gorbatovschi Dumitru Moldova  08.07.2017 19:04:11
DK 076-17-0717 Helle og Jens Pedersen Denmark  08.07.2017 18:49:35
DK 076-17-0738 Helle og Jens Pedersen Denmark  08.07.2017 17:35:18
DK 076-17-0758 Helle og Jens Pedersen Denmark  08.07.2017 19:10:05
DK 076-17-0779 Helle og Jens Pedersen Denmark  08.07.2017 19:12:21
DK 076-17-0814 Helle og Jens Pedersen Denmark  08.07.2017 18:30:42
BG 78042 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 17:39:36
BG 78045 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 18:08:03
BG 78046 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 18:02:08
BG 78048 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 17:23:57
BG 78050 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 19:16:34
BG 78051 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 19:15:57
BG 78052 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 17:31:18
BG 78055 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 17:37:17
BG 78056 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 18:05:37
BG 78057 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 18:14:07
BG 78060 Hristo - Nessebar Bulgaria  08.07.2017 17:29:21
BG 25863 Hristo GALATA Bulgaria  08.07.2017 18:36:04
BG 25866 Hristo GALATA Bulgaria  08.07.2017 19:07:25
BG 25867 Hristo GALATA Bulgaria  08.07.2017 18:34:17
BG 25870 Hristo GALATA Bulgaria  08.07.2017 19:03:29
BG 25876 Hristo GALATA Bulgaria  08.07.2017 17:57:00
BG 25879 Hristo GALATA Bulgaria  08.07.2017 17:25:47
BG 56301 Ilhan Mustafa Bulgaria  08.07.2017 17:49:56
BG 56303 Ilhan Mustafa Bulgaria  08.07.2017 17:59:39
BG 56306 Ilhan Mustafa Bulgaria  08.07.2017 19:16:28
BG 56310 Ilhan Mustafa Bulgaria  08.07.2017 18:23:05
BG 56318 Ilhan Mustafa Bulgaria  08.07.2017 18:36:16
BG 05502 Ilian Bojilov Bulgaria  08.07.2017 17:31:27
BG 05556 Ilian Bojilov Bulgaria  08.07.2017 18:51:11
BG 05557 Ilian Bojilov Bulgaria  08.07.2017 18:40:15
BG 05564 Ilian Bojilov Bulgaria  08.07.2017 18:49:51
BG 05566 Ilian Bojilov Bulgaria  08.07.2017 18:40:02
BG 05569 Ilian Bojilov Bulgaria  08.07.2017 18:02:34
BG 70216 Iskra Dimitrova Bulgaria  08.07.2017 17:44:32
BG 40266 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:01:52
BG 40803 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:33:12
BG 40804 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:28:08
BG 40805 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:56:17
BG 40806 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:46:37
BG 40809 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:29:24
BG 40811 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:45:25
BG 40812 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:44:10
BG 40813 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:27:29
BG 40815 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 19:08:46
BG 40816 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:26:32
BG 40817 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:26:25
BG 40818 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 19:07:13
BG 40819 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:32:57
BG 40822 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 19:06:58
BG 40827 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:42:35
BG 40828 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 18:13:03
BG 40829 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:59:01
BG 40832 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:56:56
BG 40837 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:56:32
BG 40838 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:59:56
BG 40846 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:29:48
BG 40849 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:40:29
BG 40850 Ivan Georgiev Bulgaria  08.07.2017 19:01:48
BG 19161 Ivan Kotev Bulgaria  08.07.2017 17:56:18
BG 19171 Ivan Kotev Bulgaria  08.07.2017 18:34:26
BG 19173 Ivan Kotev Bulgaria  08.07.2017 18:17:22
BG 19174 Ivan Kotev Bulgaria  08.07.2017 17:56:19
BG 18243 Ivan Tonchev Bulgaria  08.07.2017 17:45:44
BG 18255 Ivan Tonchev Bulgaria  08.07.2017 18:35:57
BG 18403 Ivan Yanev Bulgaria  08.07.2017 18:27:51
BG 18406 Ivan Yanev Bulgaria  08.07.2017 17:50:36
BG 18408 Ivan Yanev Bulgaria  08.07.2017 17:46:03
BG 18411 Ivan Yanev Bulgaria  08.07.2017 18:17:07
BG 18412 Ivan Yanev Bulgaria  08.07.2017 17:35:05
BG 18414 Ivan Yanev Bulgaria  08.07.2017 18:21:56
BG 18416 Ivan Yanev Bulgaria  08.07.2017 18:06:30
BG 03230 Ivan`s Corner Bulgaria  08.07.2017 18:02:52
BG 03233 Ivan`s Corner Bulgaria  08.07.2017 18:33:42
BG 03242 Ivan`s Corner Bulgaria  08.07.2017 17:19:50
BG 25915 Ivelin Savov Bulgaria  08.07.2017 18:08:31
BG 25917 Ivelin Savov Bulgaria  08.07.2017 18:20:11
BG 76004 Kalin Boiadjiev Bulgaria  08.07.2017 18:48:18
BG 76006 Kalin Boiadjiev Bulgaria  08.07.2017 17:58:09
DE 8596-17-556 Karl Heinz LANG Germany  08.07.2017 19:09:13
DE 8596-17-592 Karl Heinz LANG Germany  08.07.2017 19:03:39
DE 8596-17-593 Karl Heinz LANG Germany  08.07.2017 18:21:49
DE 8596-17-605 Karl Heinz LANG Germany  08.07.2017 19:03:44
DE 8596-17-635 Karl Heinz LANG Germany  08.07.2017 17:40:53
DE 8596-17-639 Karl Heinz LANG Germany  08.07.2017 17:55:35
BG 20503 Kelisaki & Son Bulgaria  08.07.2017 17:32:49
BG 20506 Kelisaki & Son Bulgaria  08.07.2017 18:38:54
BG 20507 Kelisaki & Son Bulgaria  08.07.2017 17:40:47
BG 20513 Kelisaki & Son Bulgaria  08.07.2017 17:40:36
BG 70555 Kosio Vlaev Bulgaria  08.07.2017 18:35:03
GB X 41782 Laceys Team UK England  08.07.2017 18:58:56
GB X 41784 Laceys Team UK England  08.07.2017 19:11:56
GB X 41786 Laceys Team UK England  08.07.2017 19:11:49
GB X 41787 Laceys Team UK England  08.07.2017 18:49:43
GB X 41792 Laceys Team UK England  08.07.2017 17:42:59
GB X 41793 Laceys Team UK England  08.07.2017 17:54:39
GB X 41797 Laceys Team UK England  08.07.2017 17:20:48
GB X 41798 Laceys Team UK England  08.07.2017 19:06:17
GB X 41799 Laceys Team UK England  08.07.2017 18:50:58
GB X 41800 Laceys Team UK England  08.07.2017 19:01:14
GB X 41802 Laceys Team UK England  08.07.2017 18:47:56
GB X 41804 Laceys Team UK England  08.07.2017 18:46:25
GB X 41805 Laceys Team UK England  08.07.2017 18:59:19
GB X 41806 Laceys Team UK England  08.07.2017 19:02:59
GB X 41808 Laceys Team UK England  08.07.2017 19:16:46
GB X 41809 Laceys Team UK England  08.07.2017 17:57:14
BG 18511 Lachezar Lazarov Bulgaria  08.07.2017 19:16:24
Belg 2067702 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:50:51
Belg 2067703 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:57:33
Belg 2067704 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:48:25
Belg 2067706 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:49:03
Belg 2067707 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:23:12
Belg 2067708 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:39:29
Belg 2067710 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 19:11:03
Belg 2067711 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:50:26
Belg 2067712 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 18:59:13
Belg 2069031 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 19:09:46
Belg 2069048 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 19:17:34
Belg 2069050 LEIREKES Team Belgium  08.07.2017 17:47:08
BG 35963 M. Ivanov & A. Milkotev Bulgaria  08.07.2017 19:17:08
BG 35965 M. Ivanov & A. Milkotev Bulgaria  08.07.2017 17:40:07
BG 35983 M. Ivanov & A. Milkotev Bulgaria  08.07.2017 18:38:48
BG 36604 M. Ivanov & A. Milkotev Bulgaria  08.07.2017 18:14:20
BG 36609 M. Ivanov & A. Milkotev Bulgaria  08.07.2017 18:04:47
BG 36610 M. Ivanov & A. Milkotev Bulgaria  08.07.2017 18:28:50
BG 21408 Mark Newport Bulgaria  08.07.2017 17:25:39
BG 21411 Mark Newport Bulgaria  08.07.2017 17:25:08
BG 21415 Mark Newport Bulgaria  08.07.2017 18:38:31
BG 21417 Mark Newport Bulgaria  08.07.2017 18:32:43
BG 21439 Mark Newport Bulgaria  08.07.2017 18:07:21
BG 21464 Mark Newport Bulgaria  08.07.2017 18:18:18
BG 27091 Mihail & Toni Tonevi Bulgaria  08.07.2017 19:03:35
BG 27093 Mihail & Toni Tonevi Bulgaria  08.07.2017 18:23:25
BG 27096 Mihail & Toni Tonevi Bulgaria  08.07.2017 17:53:00
BG 27099 Mihail & Toni Tonevi Bulgaria  08.07.2017 18:17:28
BG 21882 Mihail Simeonov Bulgaria  08.07.2017 18:06:17
BG 21884 Mihail Simeonov Bulgaria  08.07.2017 18:45:47
BG 21889 Mihail Simeonov Bulgaria  08.07.2017 18:14:58
BG 21890 Mihail Simeonov Bulgaria  08.07.2017 17:26:18
BG 21891 Mihail Simeonov Bulgaria  08.07.2017 18:45:24
BG 21892 Mihail Simeonov Bulgaria  08.07.2017 18:13:58
BG 21895 Mihail Simeonov Bulgaria  08.07.2017 17:27:56
BG 22601 Milen Hristov Bulgaria  08.07.2017 17:48:58
BG 22602 Milen Hristov Bulgaria  08.07.2017 17:37:36
BG 26409 Miroslav Manasiev Bulgaria  08.07.2017 18:23:33
BG 26411 Miroslav Manasiev Bulgaria  08.07.2017 18:43:04
BG 45002 Mitko - Sahrane Bulgaria  08.07.2017 17:50:50
BG 45016 Mitko - Sahrane Bulgaria  08.07.2017 18:21:13
BG 45031 Mitko - Sahrane Bulgaria  08.07.2017 18:24:42
BG 45034 Mitko - Sahrane Bulgaria  08.07.2017 17:38:11
BG 45036 Mitko - Sahrane Bulgaria  08.07.2017 19:11:35
BG 45038 Mitko - Sahrane Bulgaria  08.07.2017 17:20:09
BG 65635 Mladen Georgiev Bulgaria  08.07.2017 17:36:32
BG 55327 Niki Pigeons & Bobi Asaka Bulgaria  08.07.2017 17:44:54
BG 55329 Niki Pigeons & Bobi Asaka Bulgaria  08.07.2017 18:03:21
BG 55333 Niki Pigeons & Bobi Asaka Bulgaria  08.07.2017 17:50:59
BG 55334 Niki Pigeons & Bobi Asaka Bulgaria  08.07.2017 18:43:16
BG 55335 Niki Pigeons & Bobi Asaka Bulgaria  08.07.2017 17:45:04
BG 55393 Niki Pigeons & Bobi Asaka Bulgaria  08.07.2017 19:00:07
BG 55395 Niki Pigeons & Bobi Asaka Bulgaria  08.07.2017 18:05:46
BG 62658 Nikolai Dimitrov - Pirdop Bulgaria  08.07.2017 17:38:06
BG 53243 Nikolai Dormishev Bulgaria  08.07.2017 19:15:49
BG 53252 Nikolai Dormishev Bulgaria  08.07.2017 18:56:01
BG 53253 Nikolai Dormishev Bulgaria  08.07.2017 18:14:42
BG 40344 Nikolai Georgiev Bulgaria  08.07.2017 19:09:29
BG 40502 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:56:27
BG 40503 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:18:01
BG 40505 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 17:58:48
BG 40507 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:07:45
BG 40509 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 17:53:44
BG 40511 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 19:04:00
BG 40514 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:29:32
BG 40520 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:25:46
BG 40523 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 17:58:33
BG 40534 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 17:31:08
BG 40535 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:39:18
BG 40537 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:02:47
BG 40540 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 17:23:26
BG 40550 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:43:36
BG 40552 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:43:45
BG 40563 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:08:18
BG 40568 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 17:20:41
BG 40572 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:14:35
BG 40575 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:20:29
BG 40576 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 17:46:08
BG 40577 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:20:18
BG 40578 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 19:16:53
BG 40579 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:25:19
BG 40580 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:28:40
BG 40583 Nikolai Kulaliev Bulgaria  08.07.2017 18:46:18
BG 18910 Nikolai Rakov Bulgaria  08.07.2017 17:43:20
BG 18912 Nikolai Rakov Bulgaria  08.07.2017 19:06:31
BG 18915 Nikolai Rakov Bulgaria  08.07.2017 17:34:29
BG 18916 Nikolai Rakov Bulgaria  08.07.2017 18:00:33
BG 18924 Nikolai Rakov Bulgaria  08.07.2017 18:58:10
BG 18931 Nikolai Rakov Bulgaria  08.07.2017 18:32:51
BG 18935 Nikolai Rakov Bulgaria  08.07.2017 17:27:09
BG 75025 OLR SOFIA Bulgaria  08.07.2017 19:01:29
BG 75031 OLR SOFIA Bulgaria  08.07.2017 19:12:12
BG 75033 OLR SOFIA Bulgaria  08.07.2017 18:28:27
BG 75038 OLR SOFIA Bulgaria  08.07.2017 18:46:31
BG 75054 OLR SOFIA Bulgaria  08.07.2017 17:23:40
BG 75055 OLR SOFIA Bulgaria  08.07.2017 18:33:35
BG 75057 OLR SOFIA Bulgaria  08.07.2017 18:05:31
BG 18720 Panayot & Georgi Bulgaria  08.07.2017 17:20:00
BG 18721 Panayot & Georgi Bulgaria  08.07.2017 18:15:14
BG 18731 Panayot & Georgi Bulgaria  08.07.2017 18:38:42
BG 18746 Panayot & Georgi Bulgaria  08.07.2017 17:54:32
BG 18750 Panayot & Georgi Bulgaria  08.07.2017 19:11:16
BG 18753 Panayot & Georgi Bulgaria  08.07.2017 18:49:26
BG 18761 Panayot & Georgi Bulgaria  08.07.2017 17:20:25
BG 51102 Pavlin Panayotov Bulgaria  08.07.2017 19:17:47
BG 51106 Pavlin Panayotov Bulgaria  08.07.2017 18:26:47
BG 51107 Pavlin Panayotov Bulgaria  08.07.2017 18:04:29
BG 51109 Pavlin Panayotov Bulgaria  08.07.2017 18:48:12
BG 77902 Petar Georgiev - Shopa Bulgaria  08.07.2017 18:35:14
BG 77981 Petar Georgiev - Shopa Bulgaria  08.07.2017 19:18:03
BG 77987 Petar Georgiev - Shopa Bulgaria  08.07.2017 18:36:33
BG 77988 Petar Georgiev - Shopa Bulgaria  08.07.2017 17:27:46
BG 77991 Petar Georgiev - Shopa Bulgaria  08.07.2017 19:09:24
BG 77995 Petar Georgiev - Shopa Bulgaria  08.07.2017 18:28:04
BG 77996 Petar Georgiev - Shopa Bulgaria  08.07.2017 18:17:48
BG 26521 Petar Velinov Bulgaria  08.07.2017 19:00:55
BG 26522 Petar Velinov Bulgaria  08.07.2017 18:55:38
BG 50029 Petio G.T. Bulgaria  08.07.2017 17:43:11
BG 45885 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:36:27
BG 45886 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:59:20
BG 45889 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:42:19
BG 45890 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:54:26
BG 45892 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:44:02
BG 45893 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:40:28
BG 45894 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:35:27
BG 45895 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:24:03
BG 45896 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:57:39
BG 45897 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 19:01:38
BG 45898 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:36:10
BG 45899 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:54:48
BG 45901 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:37:54
BG 45902 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:28:57
BG 45903 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:24:19
BG 45904 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 19:08:33
BG 45905 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:57:19
BG 45906 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:53:20
BG 45907 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:36:11
BG 45908 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 19:02:45
BG 45909 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:50:39
BG 45910 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:28:10
BG 45911 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:19:00
BG 45912 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:48:43
BG 45913 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 19:07:41
BG 45916 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:49:18
BG 45917 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 17:27:17
BG 45918 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:50:07
BG 45921 Petio S.Z. Bulgaria  08.07.2017 18:50:13
BG 18006 Petko - Vlas Bulgaria  08.07.2017 18:40:09
DE 0801-17-389 Plagge Walter Germany  08.07.2017 19:17:20
DE 0801-17-392 Plagge Walter Germany  08.07.2017 18:51:40
DE 0801-17-394 Plagge Walter Germany  08.07.2017 17:19:35
DE 0801-17-395 Plagge Walter Germany  08.07.2017 19:08:53
DE 0801-17-397 Plagge Walter Germany  08.07.2017 18:37:48
RO 045104 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  08.07.2017 19:03:24
RO 045107 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  08.07.2017 17:50:20
BG 70104 Plamen Ivanov Bulgaria  08.07.2017 17:58:55
BG 70107 Plamen Ivanov Bulgaria  08.07.2017 18:06:46
BG 62306 Plamen Petrov - Pirdop Bulgaria  08.07.2017 18:13:28
BG 18850 RICHO Bulgaria  08.07.2017 18:07:03
BG 11841 Rumen UK Bulgaria  08.07.2017 19:10:20
BG 11844 Rumen UK Bulgaria  08.07.2017 17:48:38
BG 11849 Rumen UK Bulgaria  08.07.2017 18:43:55
BG 26960 Rumyana Lambova Bulgaria  08.07.2017 18:05:21
BG 52509 sem. Mirchevi Bulgaria  08.07.2017 18:04:00
BG 52511 sem. Mirchevi Bulgaria  08.07.2017 17:39:27
BG 52513 sem. Mirchevi Bulgaria  08.07.2017 18:55:24
BG 52522 sem. Mirchevi Bulgaria  08.07.2017 17:50:28
BG 52542 sem. Mirchevi Bulgaria  08.07.2017 18:03:16
BG 52559 sem. Mirchevi Bulgaria  08.07.2017 17:46:33
BG 11306 Simo Simov Bulgaria  08.07.2017 18:16:43
BG 11307 Simo Simov Bulgaria  08.07.2017 17:49:40
AU 319-17-317 Slavko Kutleśa Austria  08.07.2017 18:30:31
AU 319-17-327 Slavko Kutleśa Austria  08.07.2017 17:51:13
BG 23782 Stairway To Heaven Loft Bulgaria  08.07.2017 18:43:10
BG 23784 Stairway To Heaven Loft Bulgaria  08.07.2017 17:34:52
BG 61731 Stanislav & Stanislava & Tosko Bulgaria  08.07.2017 17:30:56
BG 61739 Stanislav & Stanislava & Tosko Bulgaria  08.07.2017 17:51:04
BG 61740 Stanislav & Stanislava & Tosko Bulgaria  08.07.2017 18:07:38
BG 61841 Stanislav & Stanislava & Tosko Bulgaria  08.07.2017 17:44:10
BG 61844 Stanislav & Stanislava & Tosko Bulgaria  08.07.2017 18:13:50
BG 61845 Stanislav & Stanislava & Tosko Bulgaria  08.07.2017 17:59:28
BG 13744 Stefka Radkova Bulgaria  08.07.2017 18:17:35
DE 2395-17-411 Steinzen Hans Germany  08.07.2017 19:04:19
DE 2395-17-415 Steinzen Hans Germany  08.07.2017 17:48:19
DE 2395-17-416 Steinzen Hans Germany  08.07.2017 18:25:31
DE 2395-17-417 Steinzen Hans Germany  08.07.2017 19:17:26
BG 58142 Stoian & Denis Sofianetsa Bulgaria  08.07.2017 17:48:48
BG 58149 Stoian & Denis Sofianetsa Bulgaria  08.07.2017 17:51:17
BG 18244 Stoian Zlatev Bulgaria  08.07.2017 17:34:04
BG 18245 Stoian Zlatev Bulgaria  08.07.2017 18:04:09
BG 18246 Stoian Zlatev Bulgaria  08.07.2017 17:45:57
BG 18248 Stoian Zlatev Bulgaria  08.07.2017 17:28:54
BG 18253 Stoian Zlatev Bulgaria  08.07.2017 17:36:00
BG 18267 Stoian Zlatev Bulgaria  08.07.2017 18:55:55
CH 3953 Swiss Flying Team Switzerland  08.07.2017 17:43:52
CH 3954 Swiss Flying Team Switzerland  08.07.2017 19:00:43
CH 3958 Swiss Flying Team Switzerland  08.07.2017 18:48:48
CH 3972 Swiss Flying Team Switzerland  08.07.2017 19:12:48
BG 45706 Tanio Tanev Bulgaria  08.07.2017 18:25:10
BG 45729 Tanio Tanev Bulgaria  08.07.2017 18:24:36
BG 45740 Tanio Tanev Bulgaria  08.07.2017 18:20:34
BG 45744 Tanio Tanev Bulgaria  08.07.2017 18:26:05
BG 45745 Tanio Tanev Bulgaria  08.07.2017 18:24:59
BG 45748 Tanio Tanev Bulgaria  08.07.2017 18:46:01
DE 9026-17-301 Team Friese / Behner Germany  08.07.2017 18:30:17
DE 9026-17-302 Team Friese / Behner Germany  08.07.2017 18:29:54
DE 9026-17-310 Team Friese / Behner Germany  08.07.2017 18:13:21
DE 9026-17-312 Team Friese / Behner Germany  08.07.2017 18:25:54
DE 9026-17-320 Team Friese / Behner Germany  08.07.2017 17:37:46
DE 5400-17-561 Team Himmelsstürmer Germany  08.07.2017 18:01:07
DE 5400-17-562 Team Himmelsstürmer Germany  08.07.2017 17:49:49
DE 5400-17-565 Team Himmelsstürmer Germany  08.07.2017 18:35:45
BG 54801 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:12:21
BG 54804 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 17:28:19
BG 54806 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:21:31
BG 54841 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:28:21
BG 54847 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:26:16
BG 54860 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 19:03:17
BG 54861 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:21:42
BG 54864 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:57:57
BG 54866 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:55:05
BG 54869 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 19:03:52
BG 54870 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 17:43:05
BG 54875 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 17:44:22
BG 54880 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:25:39
BG 54881 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 19:13:08
BG 54884 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 17:21:09
BG 77861 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 17:24:48
BG 77865 Team Iliyan Iliev Bulgaria  08.07.2017 18:39:43
DE 1726-17-1 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 18:32:37
DE 1726-17-24 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 18:33:58
DE 1726-17-34 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 18:06:11
DE 1726-17-35 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 17:48:32
DE 1726-17-36 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 17:27:00
DE 1726-17-37 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 18:35:38
DE 1726-17-38 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 17:55:11
DE 1726-17-39 Team Lindenhof Germany  08.07.2017 18:20:52
BG 24010 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 18:48:34
BG 24019 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 18:27:45
BG 24022 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 18:40:38
BG 24023 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 17:34:40
BG 24027 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 17:48:53
BG 24028 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 19:16:11
BG 24030 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 17:57:19
BG 24031 Team Minchevi Bulgaria  08.07.2017 17:46:51
DE 6445-17-21 Team Möller Germany  08.07.2017 18:30:55
DE 6445-17-22 Team Möller Germany  08.07.2017 18:58:49
DE 6445-17-23 Team Möller Germany  08.07.2017 18:15:51
DE 0116-17-181 Team PeWi Germany  08.07.2017 18:30:22
DE 0116-17-190 Team PeWi Germany  08.07.2017 17:41:39
DE 0116-17-192 Team PeWi Germany  08.07.2017 18:59:04
DE 0116-17-207 Team PeWi Germany  08.07.2017 17:27:37
DE 1729-17-23 Team PeWi Germany  08.07.2017 18:51:33
DE 1729-17-24 Team PeWi Germany  08.07.2017 17:36:45
BG 70207 Team Plamen Bulgaria  08.07.2017 19:06:10
BG 70208 Team Plamen Bulgaria  08.07.2017 18:56:36
BG 70209 Team Plamen Bulgaria  08.07.2017 17:41:23
BG 70210 Team Plamen Bulgaria  08.07.2017 17:46:47
BG 70211 Team Plamen Bulgaria  08.07.2017 18:27:06
BG 70303 Team Plamen Bulgaria  08.07.2017 17:28:50
BG 71141 Team SANDROVO Bulgaria  08.07.2017 17:30:16
BG 71142 Team SANDROVO Bulgaria  08.07.2017 18:27:20
BG 71145 Team SANDROVO Bulgaria  08.07.2017 17:39:48
BG 71149 Team SANDROVO Bulgaria  08.07.2017 19:09:35
BG 73328 Team SANDROVO Bulgaria  08.07.2017 17:19:28
DE 3277-17-409 Team Star Alliance Germany  08.07.2017 19:11:24
DE 3277-17-410 Team Star Alliance Germany  08.07.2017 18:30:27
DE 3277-17-416 Team Star Alliance Germany  08.07.2017 18:07:06
DE 3277-17-417 Team Star Alliance Germany  08.07.2017 18:21:19
DE 4543-17-1009 Team Star Alliance Germany  08.07.2017 19:02:02
DE 4543-17-1012 Team Star Alliance Germany  08.07.2017 19:16:59
DE 0755-17-271 Team Stefano MORELLI Germany  08.07.2017 19:09:00
DE 0755-17-285 Team Stefano MORELLI Germany  08.07.2017 18:36:22
DE 0755-17-288 Team Stefano MORELLI Germany  08.07.2017 18:38:36
DE 0755-17-289 Team Stefano MORELLI Germany  08.07.2017 17:53:31
DE 8717-17-619 Team Sven Zimmermann Germany  08.07.2017 17:39:07
DE 8717-17-627 Team Sven Zimmermann Germany  08.07.2017 18:33:51
DE 8717-17-631 Team Sven Zimmermann Germany  08.07.2017 18:48:04
CH 17710 Team Switzerland - Andreas Mahrer Switzerland  08.07.2017 18:15:45
CH 17712 Team Switzerland - Andreas Mahrer Switzerland  08.07.2017 17:37:55
CH 17717 Team Switzerland - Andreas Mahrer Switzerland  08.07.2017 19:05:25
CH 17728 Team Switzerland - Andreas Mahrer Switzerland  08.07.2017 19:06:26
CH 17730 Team Switzerland - Andreas Mahrer Switzerland  08.07.2017 18:41:21
FR 061032 Team Switzerland - Emma-Chiara Switzerland  08.07.2017 17:45:55
FR 061085 Team Switzerland - Emma-Chiara Switzerland  08.07.2017 18:57:05
DE 0756-17-242 Team Switzerland - Onori PIETRO Switzerland  08.07.2017 18:29:46
DE 0756-17-245 Team Switzerland - Onori PIETRO Switzerland  08.07.2017 18:05:07
DE 0756-17-246 Team Switzerland - Onori PIETRO Switzerland  08.07.2017 17:49:29
DE 0756-17-247 Team Switzerland - Onori PIETRO Switzerland  08.07.2017 17:54:10
DE 0756-17-248 Team Switzerland - Onori PIETRO Switzerland  08.07.2017 17:55:45
CH 17303 Team Switzerland - SG D. + L. STEBLER Switzerland  08.07.2017 17:56:46
CH 17307 Team Switzerland - SG D. + L. STEBLER Switzerland  08.07.2017 17:35:10
CH 17309 Team Switzerland - SG D. + L. STEBLER Switzerland  08.07.2017 18:35:22
FR 061021 Team Switzerland - Silvia DITZLER Switzerland  08.07.2017 19:03:05
BG 65701 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:26:44
BG 65702 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:40:22
BG 65703 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 18:15:22
BG 65705 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:48:15
BG 65706 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:52:01
BG 65707 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 18:00:10
BG 65708 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 18:01:36
BG 65709 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:24:14
BG 65710 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:47:03
BG 65712 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 18:25:05
BG 65713 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:23:49
BG 65714 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:19:10
BG 65715 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 18:57:25
BG 65717 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:51:54
BG 65718 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 18:37:33
BG 65719 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 19:00:16
BG 65721 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:33:54
BG 65723 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 19:12:41
BG 65724 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 18:13:34
BG 65800 Team VETREN Bulgaria  08.07.2017 17:30:38
BG 21725 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 17:28:38
BG 21726 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 18:34:06
BG 21728 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 18:02:01
BG 21729 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 17:25:30
BG 21733 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 18:55:30
BG 21738 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 18:50:19
BG 21739 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 17:52:29
BG 21741 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 18:20:57
BG 21750 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 17:56:38
BG 21751 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 18:21:37
BG 21752 Team Vinitsa Bulgaria  08.07.2017 18:07:23
DE 1729-17-10 Team Wi Ba Germany  08.07.2017 18:06:48
DE 1729-17-12 Team Wi Ba Germany  08.07.2017 17:58:28
DE 1729-17-19 Team Wi Ba Germany  08.07.2017 18:33:23
DE 1729-17-21 Team Wi Ba Germany  08.07.2017 17:33:31
DE 1729-17-22 Team Wi Ba Germany  08.07.2017 18:56:48
NL 1648600 Team Wiersma - Kamerhuis Netherlands  08.07.2017 17:24:21
NL 1648604 Team Wiersma - Kamerhuis Netherlands  08.07.2017 17:53:25
NL 1648824 Team Wiersma - Kamerhuis Netherlands  08.07.2017 18:28:15
NL 1648825 Team Wiersma - Kamerhuis Netherlands  08.07.2017 18:08:36
NL 1648826 Team Wiersma - Kamerhuis Netherlands  08.07.2017 18:56:55
BG 11001 Teodor Atanasov Bulgaria  08.07.2017 18:03:53
BG 11002 Teodor Atanasov Bulgaria  08.07.2017 18:34:33
BG 11003 Teodor Atanasov Bulgaria  08.07.2017 18:30:47
BG 11004 Teodor Atanasov Bulgaria  08.07.2017 18:41:28
BG 11014 Teodor Atanasov Bulgaria  08.07.2017 17:41:03
BG 11015 Teodor Atanasov Bulgaria  08.07.2017 19:12:33
BG 37259 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 18:45:39
BG 37261 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 17:36:53
BG 37263 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 18:15:06
BG 37264 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 19:10:12
BG 37265 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 17:33:11
BG 37289 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 17:46:42
BG 37323 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 18:24:31
BG 37325 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 18:31:05
BG 37329 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 19:00:48
BG 37335 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 18:35:09
BG 37336 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 18:42:43
BG 75044 Valya & Rosen DOBREVI Bulgaria  08.07.2017 18:44:03
BG 48002 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 18:47:49
BG 48003 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 18:58:40
BG 48004 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 18:55:17
BG 48008 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 18:27:57
BG 60002 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 18:05:54
BG 60007 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 18:27:39
BG 60018 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 17:29:57
BG 60021 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 17:54:03
BG 60038 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 19:01:04
BG 60075 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 19:00:35
BG 60082 Vasil Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  08.07.2017 18:39:50
BG 69307 Veli Simitçi Bulgaria  08.07.2017 18:12:34
BG 70801 Vladimir Vladimirov Bulgaria  08.07.2017 18:13:43
BG 70802 Vladimir Vladimirov Bulgaria  08.07.2017 17:46:24
BG 70804 Vladimir Vladimirov Bulgaria  08.07.2017 19:17:56
BG 75881 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 18:35:52
BG 75882 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 18:02:23
BG 75888 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 18:59:57
BG 75889 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 18:30:10
BG 75890 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 17:41:31
BG 75892 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 17:29:37
BG 75894 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 17:46:36
BG 75895 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 18:14:48
BG 75896 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 17:51:42
BG 75897 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 17:46:20
BG 75898 Yuri Nikolov Bulgaria  08.07.2017 17:56:03
BG 26622 Zlatko & Dido Bulgaria  08.07.2017 18:50:32
BG 26630 Zlatomir Nedelchev Bulgaria  08.07.2017 17:53:51
BG 26639 Zlatomir Nedelchev Bulgaria  08.07.2017 18:37:40