english Еnglish deutsch Deutsch

Състезания

Резултати от 2015 г.
Резултати от 2016 г.
Резултати от 2017 г.


Дата Място Дистанция [м] Гълъби
22-07-2018 05:50:00 RACE 4 282332 820
Активирани гълъби

брой гълъби: 820
Пръстен Гълъбовъд Дата
DE 6535-18-341 Aa PERLE 1 Germany  21.07.2018 10:56:26
DE 6535-18-344 Aa PERLE 1 Germany  21.07.2018 10:51:28
DE 6535-18-345 Aa PERLE 1 Germany  21.07.2018 10:41:28
DE 6535-18-346 Aa PERLE 1 Germany  21.07.2018 11:03:18
DE 6535-18-350 Aa PERLE 1 Germany  21.07.2018 11:44:58
DE 6535-18-461 Aa PERLE 2 Germany  21.07.2018 12:15:51
DE 6535-18-462 Aa PERLE 2 Germany  21.07.2018 11:09:09
DE 6535-18-463 Aa PERLE 2 Germany  21.07.2018 11:22:35
DE 6535-18-464 Aa PERLE 2 Germany  21.07.2018 10:41:49
DE 6535-18-465 Aa PERLE 2 Germany  21.07.2018 10:43:49
DE 6535-18-467 Aa PERLE 2 Germany  21.07.2018 11:17:56
BG 53665 ALDO Bulgaria  21.07.2018 11:59:57
BG 71504 ALDO Bulgaria  21.07.2018 12:23:10
BG 71514 ALDO Bulgaria  21.07.2018 11:41:45
BG 79971 ALDO Bulgaria  21.07.2018 12:11:23
BG 79972 ALDO Bulgaria  21.07.2018 11:48:28
BG 79974 ALDO Bulgaria  21.07.2018 11:01:30
BG 79975 ALDO Bulgaria  21.07.2018 10:56:05
RO 116416 ALDO Bulgaria  21.07.2018 10:59:27
RO 116422 ALDO Bulgaria  21.07.2018 11:44:52
DE 2229-18-8063 Andreas Möller Germany  21.07.2018 11:06:18
DE 2229-18-8070 Andreas Möller Germany  21.07.2018 10:46:40
DE 2229-18-8083 Andreas Möller Germany  21.07.2018 11:22:08
DE 2229-18-8086 Andreas Möller Germany  21.07.2018 10:42:35
DE 2229-18-8091 Andreas Möller Germany  21.07.2018 11:29:07
DE 2229-18-8102 Andreas Möller Germany  21.07.2018 10:45:58
RO 116313 Anton Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 12:18:48
RO 116316 Anton Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:17:01
RO 116326 Anton Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:04:46
RO 116330 Anton Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:52:46
RO 116331 Anton Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:17:21
RO 116360 Anton Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:40:14
RO 457929 Anton Hristov Bulgaria  21.07.2018 11:00:06
BG 77501 ARENA - BURGAS Bulgaria  21.07.2018 12:22:37
BG 77503 ARENA - BURGAS Bulgaria  21.07.2018 12:16:26
BG 77504 ARENA - BURGAS Bulgaria  21.07.2018 12:01:28
BG 78401 ARENA - BURGAS Bulgaria  21.07.2018 12:14:15
BG 78402 ARENA - BURGAS Bulgaria  21.07.2018 11:15:05
BG 78408 ARENA - BURGAS Bulgaria  21.07.2018 11:16:41
BG 60663 Asen NIkolov - Srednogorie Bulgaria  21.07.2018 11:19:27
BG 60668 Asen NIkolov - Srednogorie Bulgaria  21.07.2018 11:12:19
BG 34912 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 11:15:29
BG 34913 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 12:28:32
BG 34915 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 11:29:15
BG 34920 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 10:55:23
BG 71473 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 12:14:47
BG 71477 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 12:25:55
BG 71480 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 11:30:18
BG 71489 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 10:43:17
BG 73021 Asen Spasov Bulgaria  21.07.2018 11:39:49
BG 79092 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  21.07.2018 12:17:33
RO 115430 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  21.07.2018 12:09:59
RO 115431 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  21.07.2018 11:42:24
RO 115432 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  21.07.2018 11:57:11
RO 115437 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  21.07.2018 10:52:31
RO 115438 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  21.07.2018 11:07:59
BG 70099 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 11:21:27
BG 70100 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 11:37:12
BG 74531 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 10:48:26
BG 74532 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 11:53:37
BG 74537 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 12:27:21
BG 74539 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 12:25:23
BG 74543 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 11:00:44
BG 74547 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  21.07.2018 10:54:45
BG 73822 BOMBATA Bulgaria  21.07.2018 11:17:42
BG 73823 BOMBATA Bulgaria  21.07.2018 11:47:28
BG 73825 BOMBATA Bulgaria  21.07.2018 11:50:56
BG 73826 BOMBATA Bulgaria  21.07.2018 11:41:32
RO 115587 Boris ARKADIEV Bulgaria  21.07.2018 11:19:32
BG 45834 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:21:56
BG 45837 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:21:45
BG 73785 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:09:53
BG 73786 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:55:35
BG 73787 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 10:55:55
BG 75202 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:16:54
BG 75204 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 10:48:53
BG 75206 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:54:38
RO 457948 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:23:24
RO 457952 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 10:57:35
RO 459333 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:02:32
RO 459334 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:23:44
RO 459340 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:51:46
RO 459344 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:23:24
RO 459345 BULSTAR Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:00:15
BG 35731 Chachi JR Bulgaria  21.07.2018 12:05:47
DE 1327-18-23 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  21.07.2018 11:10:54
DE 1327-18-24 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  21.07.2018 10:43:07
DE 1327-18-3 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  21.07.2018 10:59:41
DE 6599-18-394 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  21.07.2018 11:09:47
DE 6599-18-386 Christoph & Leon SPIEKER Germany  21.07.2018 11:58:10
DE 6599-18-387 Christoph & Leon SPIEKER Germany  21.07.2018 12:28:13
DE 6599-18-391 Christoph & Leon SPIEKER Germany  21.07.2018 12:08:23
DE 6599-18-392 Christoph & Leon SPIEKER Germany  21.07.2018 12:10:31
DE 6599-18-396 Christoph & Leon SPIEKER Germany  21.07.2018 11:43:42
DE 6599-18-389 Christoph Spieker - Boon - Oswin Germany  21.07.2018 12:17:40
DE 6599-18-395 Christoph Spieker - Boon - Oswin Germany  21.07.2018 10:54:56
BG 55701 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 12:24:14
BG 55702 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:12:47
BG 55703 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:09:28
BG 55705 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 12:07:00
BG 55706 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 10:47:01
BG 55708 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:30:01
BG 55710 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:00:35
BG 55711 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 10:54:00
BG 55712 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:25:03
BG 55721 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 12:17:17
BG 55727 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 10:42:15
BG 55728 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:04:16
BG 55730 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:23:10
BG 55731 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 12:07:44
BG 77833 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:22:26
BG 77855 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:09:03
BG 77877 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:44:06
BG 77899 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:21:22
BG 78555 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:59:35
BG 78578 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:41:52
BG 79802 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:09:39
BG 79803 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:04:00
BG 79804 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:56:52
BG 79805 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 12:14:42
BG 79806 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 11:28:17
BG 79807 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 12:15:46
BG 79808 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 10:49:58
BG 79811 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 10:56:00
BG 79812 comb KSJ Bulgaria  21.07.2018 10:42:09
NL 1565914 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  21.07.2018 12:10:20
NL 1565915 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  21.07.2018 12:05:02
NL 1565916 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  21.07.2018 11:10:12
MD 1708 Costin Vitalie Moldova  21.07.2018 10:54:27
MD 1723 Costin Vitalie Moldova  21.07.2018 10:50:53
BG 34008 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  21.07.2018 11:57:38
BG 34009 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  21.07.2018 11:03:29
BG 34017 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  21.07.2018 12:21:31
BG 75009 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  21.07.2018 11:25:13
DE 9984-18-442 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  21.07.2018 12:17:11
BG 52201 Daniel Terziev Bulgaria  21.07.2018 10:42:54
BG 52203 Daniel Terziev Bulgaria  21.07.2018 11:56:46
BG 72835 Daniel Terziev Bulgaria  21.07.2018 11:09:16
BG 42876 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  21.07.2018 11:49:58
BG 42877 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  21.07.2018 11:37:39
RO 119383 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  21.07.2018 11:29:54
RO 119385 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  21.07.2018 12:27:15
RO 119387 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  21.07.2018 11:58:56
RO 119390 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  21.07.2018 12:14:30
RO 119392 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  21.07.2018 11:47:11
BG 72265 Dean Valkanov Bulgaria  21.07.2018 10:59:48
BG 72278 Dean Valkanov Bulgaria  21.07.2018 11:55:51
RO 115516 Dean Valkanov Bulgaria  21.07.2018 11:56:20
RO 115520 Dean Valkanov Bulgaria  21.07.2018 11:50:19
RO 115525 Dean Valkanov Bulgaria  21.07.2018 10:58:00
RO 115529 Dean Valkanov Bulgaria  21.07.2018 12:01:43
RO 115531 Dean Valkanov Bulgaria  21.07.2018 12:10:59
DE 1729-18-351 Dennis GRAFE Germany  21.07.2018 11:53:32
DE 1729-18-352 Dennis GRAFE Germany  21.07.2018 12:15:26
DE 1729-18-357 Dennis GRAFE Germany  21.07.2018 11:50:36
DE 1729-18-358 Dennis GRAFE Germany  21.07.2018 10:45:32
DE 1729-18-359 Dennis GRAFE Germany  21.07.2018 10:52:26
DE 0127-18-543 Derby HALKIDIKI Greece  21.07.2018 12:27:54
DE 0127-18-547 Derby HALKIDIKI Greece  21.07.2018 11:43:36
DE 0127-18-550 Derby HALKIDIKI Greece  21.07.2018 11:03:53
DE 0254-18-347 Derby HALKIDIKI Greece  21.07.2018 10:56:38
GR 0803709 Derby HALKIDIKI Greece  21.07.2018 11:27:58
GR 0803711 Derby HALKIDIKI Greece  21.07.2018 11:12:09
GR 0803773 Derby HALKIDIKI Greece  21.07.2018 11:56:28
MD 2918 Dian & Rosi FOTEVI Bulgaria  21.07.2018 12:23:37
MD 2922 Dian & Rosi FOTEVI Bulgaria  21.07.2018 11:17:26
BG 23142 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  21.07.2018 11:40:06
BG 23262 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  21.07.2018 11:23:57
BG 23263 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  21.07.2018 12:01:36
BG 23271 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  21.07.2018 11:53:21
BG 35704 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:43:32
BG 35705 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:08:43
BG 35711 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:04:39
BG 35717 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:47:46
BG 73037 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 12:10:04
BG 73038 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:19:44
BG 73041 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:18:10
BG 73043 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:25:30
BG 73045 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:41:58
BG 73046 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 11:55:13
RO 118488 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  21.07.2018 12:19:05
BG 71551 Dimitar Prodanov Bulgaria  21.07.2018 11:22:04
BG 71553 Dimitar Prodanov Bulgaria  21.07.2018 11:27:27
BG 71556 Dimitar Prodanov Bulgaria  21.07.2018 10:49:32
BG 71661 Dimitar Prodanov Bulgaria  21.07.2018 11:59:29
BG 71665 Dimitar Prodanov Bulgaria  21.07.2018 11:11:55
BG 71669 Dimitar Prodanov Bulgaria  21.07.2018 12:24:44
BG 79574 Edip Shaban Bulgaria  21.07.2018 11:11:06
BG 79578 Edip Shaban Bulgaria  21.07.2018 11:00:54
RO 115486 Edip Shaban Bulgaria  21.07.2018 11:51:52
RO 117788 Edip Shaban Bulgaria  21.07.2018 12:16:15
RO 117790 Edip Shaban Bulgaria  21.07.2018 10:54:10
GB V 12818 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 11:39:00
GB V 12820 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 10:51:47
GB V 12821 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 12:26:17
GB V 12826 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 10:57:25
GB V 12836 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 12:21:38
GB V 12837 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 12:23:15
GB V 12840 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 10:56:53
GB V 12846 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  21.07.2018 12:08:56
BG 72722 Emil Todorinov Bulgaria  21.07.2018 11:03:48
BG 72726 Emil Todorinov Bulgaria  21.07.2018 11:23:29
BG 72728 Emil Todorinov Bulgaria  21.07.2018 11:21:35
BG 72731 Emil Todorinov Bulgaria  21.07.2018 12:05:53
BG 72736 Emil Todorinov Bulgaria  21.07.2018 10:53:54
BG 72738 Emil Todorinov Bulgaria  21.07.2018 11:27:22
RO 115502 Erbil Adil Bulgaria  21.07.2018 10:53:04
RO 115578 Erbil Adil Bulgaria  21.07.2018 12:15:40
RO 115579 Erbil Adil Bulgaria  21.07.2018 10:45:43
BG 55404 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  21.07.2018 12:03:21
BG 55405 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  21.07.2018 12:16:04
BG 55410 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  21.07.2018 12:05:07
BG 55422 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  21.07.2018 10:41:34
BG 73301 fam. Peichevi Bulgaria  21.07.2018 10:41:55
BG 73308 fam. Peichevi Bulgaria  21.07.2018 11:51:18
BG 73309 fam. Peichevi Bulgaria  21.07.2018 12:15:31
BG 73312 fam. Peichevi Bulgaria  21.07.2018 12:14:08
BG 54002 Galin & Ivan Bulgaria  21.07.2018 12:19:00
BG 54004 Galin & Ivan Bulgaria  21.07.2018 10:45:51
BG 54009 Galin & Ivan Bulgaria  21.07.2018 11:47:36
BG 73620 Georgi & Stanimir Bulgaria  21.07.2018 12:17:52
MD 2959 Georgi & Stanimir Bulgaria  21.07.2018 11:54:43
RO 118338 Georgi & Stanimir Bulgaria  21.07.2018 10:53:14
RO 118389 Georgi & Stanimir Bulgaria  21.07.2018 11:20:45
BG 14725 Georgi Angelov Bulgaria  21.07.2018 12:22:13
BG 14729 Georgi Angelov Bulgaria  21.07.2018 12:08:31
BG 69168 Georgi Angelov Bulgaria  21.07.2018 11:12:56
BG 69169 Georgi Angelov Bulgaria  21.07.2018 11:30:24
BG 50971 Georgi Georgiev Bulgaria  21.07.2018 10:59:20
BG 50972 Georgi Georgiev Bulgaria  21.07.2018 12:04:38
BG 50975 Georgi Georgiev Bulgaria  21.07.2018 12:07:29
RO 457902 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 10:44:30
RO 457903 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 12:06:02
RO 457905 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 11:51:31
RO 457906 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 12:24:50
RO 457907 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 12:04:32
RO 457908 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 11:05:35
RO 457909 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 10:47:09
RO 457910 Georgi GOREV Bulgaria  21.07.2018 12:05:21
BG 69331 Georgi Stanev Bulgaria  21.07.2018 11:55:43
BG 69332 Georgi Stanev Bulgaria  21.07.2018 12:18:09
BG 69333 Georgi Stanev Bulgaria  21.07.2018 12:16:47
BG 69334 Georgi Stanev Bulgaria  21.07.2018 12:15:59
RO 457928 Gergana - Ravda Bulgaria  21.07.2018 11:48:18
MD 2216 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:24:18
MD 2222 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:05:46
MD 2229 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:23:15
MD 2231 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:57:51
MD 2239 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 12:13:57
MD 2240 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 10:53:38
MD 2306 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:59:07
MD 2308 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:23:34
MD 2310 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 10:57:19
MD 2314 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:10:02
MD 2317 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 12:12:23
MD 2320 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 10:43:42
MD 2322 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 10:47:51
MD 2324 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 12:10:53
MD 2328 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 10:48:03
MD 2337 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 11:01:24
MD 2339 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 12:16:31
MD 2341 Gorbatovschi Dumitru Moldova  21.07.2018 12:11:43
BG 75882 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 12:27:08
BG 75883 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 11:28:58
BG 75884 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 11:02:54
BG 75888 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 11:16:36
MD 2981 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 10:53:50
MD 2982 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 12:28:00
RO 116136 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 11:26:08
RO 116138 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 10:46:33
RO 116139 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 11:36:56
RO 116140 Hristo - Nessebar Bulgaria  21.07.2018 11:45:06
BG 79515 Hristo Bonchev Bulgaria  21.07.2018 11:58:17
RO 117251 Hristo Bonchev Bulgaria  21.07.2018 11:11:00
RO 117252 Hristo Bonchev Bulgaria  21.07.2018 11:11:43
BG 69732 Hristo Galata Bulgaria  21.07.2018 12:00:27
BG 69734 Hristo Galata Bulgaria  21.07.2018 12:03:03
BG 69736 Hristo Galata Bulgaria  21.07.2018 11:26:24
BG 69746 Hristo Galata Bulgaria  21.07.2018 11:22:18
RO 402715 Hristo Galata Bulgaria  21.07.2018 11:54:48
RO 402773 Hristo Galata Bulgaria  21.07.2018 11:28:36
BG 55377 Ilhan Mustafa Bulgaria  21.07.2018 10:47:27
BG 77822 Ilhan Mustafa Bulgaria  21.07.2018 12:07:17
BG 79848 Ilhan Mustafa Bulgaria  21.07.2018 11:07:00
BG 02205 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 12:16:20
BG 02214 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 12:03:52
BG 02217 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 12:15:03
BG 02219 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 11:55:29
BG 02227 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 11:05:52
BG 02228 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 11:06:35
BG 02245 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 12:21:14
BG 02247 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 10:50:08
BG 02253 Ilian BOJILOV Bulgaria  21.07.2018 12:21:51
BG 32653 Ilian Iliev - Asenovgrad Bulgaria  21.07.2018 11:42:04
RO 457912 Ilian Iliev - Asenovgrad Bulgaria  21.07.2018 12:17:05
BG 70373 Ivailo Penkov Bulgaria  21.07.2018 11:00:27
BG 70377 Ivailo Penkov Bulgaria  21.07.2018 11:01:41
BG 71207 Ivailo Penkov Bulgaria  21.07.2018 11:06:24
BG 71212 Ivailo Penkov Bulgaria  21.07.2018 12:01:06
BG 46519 Ivan & Dimo Bulgaria  21.07.2018 12:27:44
RO 116720 Ivan & Dimo Bulgaria  21.07.2018 11:38:04
RO 116723 Ivan & Dimo Bulgaria  21.07.2018 11:03:37
RO 116740 Ivan & Dimo Bulgaria  21.07.2018 11:13:53
RO 116748 Ivan & Dimo Bulgaria  21.07.2018 11:27:34
BG 71104 Ivan Georgiev Bulgaria  21.07.2018 11:16:18
BG 71116 Ivan Georgiev Bulgaria  21.07.2018 11:19:51
BG 79237 Ivan Georgiev Bulgaria  21.07.2018 10:52:56
MD 2919 Ivan Ivanov - Kavarna Bulgaria  21.07.2018 10:54:22
BG 79951 Ivan Kotev Bulgaria  21.07.2018 11:44:45
BG 79952 Ivan Kotev Bulgaria  21.07.2018 11:08:37
BG 79953 Ivan Kotev Bulgaria  21.07.2018 11:17:50
BG 79954 Ivan Kotev Bulgaria  21.07.2018 11:39:28
BG 79955 Ivan Kotev Bulgaria  21.07.2018 12:09:34
BG 79956 Ivan Kotev Bulgaria  21.07.2018 12:19:16
BG 39409 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 12:23:50
BG 39418 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 12:26:00
BG 39440 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 11:39:05
BG 73852 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 12:13:38
BG 73853 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 11:38:11
BG 73856 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 12:09:44
RO 117564 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 11:13:29
RO 117565 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 11:37:04
RO 117566 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 11:12:30
RO 117569 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 11:29:48
RO 117571 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 12:08:48
RO 117577 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 12:19:49
RO 117578 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 10:46:51
RO 117580 Ivan Yanev Bulgaria  21.07.2018 12:25:27
BG 36811 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 11:44:39
BG 36820 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 11:51:59
BG 36830 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 12:28:37
BG 36840 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 12:26:11
BG 36848 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 11:56:57
BG 36855 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 10:56:16
BG 36858 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 11:57:33
BG 36866 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 11:03:24
BG 36878 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 11:47:52
BG 38272 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 12:00:59
BG 38280 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 12:17:57
DE 5129-18-242 Ivan`s Corner Bulgaria  21.07.2018 12:17:24
BG 36838 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 12:11:56
BG 36900 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:39:54
DE 5129-18-246 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:14:13
DE 5129-18-249 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:55:06
DE 5129-18-258 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:29:27
DE 5129-18-261 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  21.07.2018 11:21:06
RO 118040 Ivelin Savov Bulgaria  21.07.2018 10:41:07
BG 53303 Ivety Ivanova Bulgaria  21.07.2018 11:53:26
BG 53355 Ivety Ivanova Bulgaria  21.07.2018 11:27:10
BG 53400 Ivety Ivanova Bulgaria  21.07.2018 10:52:04
BG 52059 Jelio Zagore Bulgaria  21.07.2018 11:13:13
BG 52060 Jelio Zagore Bulgaria  21.07.2018 12:11:16
BG 70821 Jelio Zagore Bulgaria  21.07.2018 12:14:38
BG 70822 Jelio Zagore Bulgaria  21.07.2018 10:44:39
BG 70823 Jelio Zagore Bulgaria  21.07.2018 11:14:41
TW 884827 Ka Thie - Taiwan Taiwan  21.07.2018 12:10:47
TW 884829 Ka Thie - Taiwan Taiwan  21.07.2018 10:45:22
TW 884830 Ka Thie - Taiwan Taiwan  21.07.2018 11:04:33
BG 78411 Kalin Boiadjiev Bulgaria  21.07.2018 12:26:47
BG 67701 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 12:27:32
BG 67702 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 12:07:52
BG 67703 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 12:22:06
BG 67704 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 11:26:18
BG 67763 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 10:49:37
BG 67764 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 11:07:11
BG 67766 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 12:22:53
BG 67768 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 10:50:47
BG 67771 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 12:28:26
BG 67777 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 11:11:17
BG 67778 Kelisaki & Son Bulgaria  21.07.2018 10:52:42
BG 10555 Kosio A. Vlaev Bulgaria  21.07.2018 12:13:03
GB F 30703 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 12:18:22
GB F 30704 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 12:14:52
GB F 30707 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 10:44:53
GB F 30709 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 11:30:31
GB F 30710 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 10:47:22
GB F 30711 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 12:25:09
GB F 30715 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 11:08:49
GB F 30717 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 11:14:49
GB F 30718 Laceys Team UK Great Britain  21.07.2018 11:21:01
BG 39501 Lachezar Lazarov Bulgaria  21.07.2018 11:07:31
Belg 2098811 LEIREKES Team Belgium  21.07.2018 11:13:37
Belg 2098812 LEIREKES Team Belgium  21.07.2018 11:07:53
Belg 2098813 LEIREKES Team Belgium  21.07.2018 11:51:10
Belg 2098816 LEIREKES Team Belgium  21.07.2018 12:12:02
Belg 2098817 LEIREKES Team Belgium  21.07.2018 10:48:37
Belg 2098821 LEIREKES Team Belgium  21.07.2018 11:59:01
Belg 2098823 LEIREKES Team Belgium  21.07.2018 10:58:17
GB S 07202 Loft 1944 BG Great Britain  21.07.2018 10:51:07
GB S 07204 Loft 1944 BG Great Britain  21.07.2018 11:15:16
GB S 07206 Loft 1944 BG Great Britain  21.07.2018 11:01:36
BG 23408 Luben & Bobi Bulgaria  21.07.2018 11:58:46
BG 23409 Luben & Bobi Bulgaria  21.07.2018 10:40:36
BG 23413 Luben & Bobi Bulgaria  21.07.2018 10:44:23
BG 69353 Mark Newport Bulgaria  21.07.2018 11:18:27
BG 69357 Mark Newport Bulgaria  21.07.2018 10:55:17
RO 117604 Mark Newport Bulgaria  21.07.2018 10:50:41
RO 117617 Mark Newport Bulgaria  21.07.2018 12:20:59
TR 056083 Mark Newport Bulgaria  21.07.2018 10:49:11
TR 056092 Mark Newport Bulgaria  21.07.2018 11:21:12
TR 056093 Mark Newport Bulgaria  21.07.2018 11:18:40
MD 1232 Melincescu & Popescu Moldova  21.07.2018 10:49:06
MD 1234 Melincescu & Popescu Moldova  21.07.2018 11:10:42
MD 1235 Melincescu & Popescu Moldova  21.07.2018 12:01:50
MD 1254 Melincescu & Popescu Moldova  21.07.2018 11:42:57
BG 44633 Mihail Ivanov Bulgaria  21.07.2018 12:15:16
BG 44634 Mihail Ivanov Bulgaria  21.07.2018 11:41:38
BG 17501 Mihail Simeonov Bulgaria  21.07.2018 11:49:04
BG 17510 Mihail Simeonov Bulgaria  21.07.2018 10:57:54
BG 17516 Mihail Simeonov Bulgaria  21.07.2018 11:24:37
BG 17520 Mihail Simeonov Bulgaria  21.07.2018 12:29:04
BG 69814 Milen Hristov Bulgaria  21.07.2018 11:25:26
RO 454732 Milen Hristov Bulgaria  21.07.2018 11:57:57
BG 79977 Mitko - Sahrane Bulgaria  21.07.2018 10:56:48
RO 116441 Mitko - Sahrane Bulgaria  21.07.2018 12:15:36
RO 116444 Mitko - Sahrane Bulgaria  21.07.2018 10:46:05
BG 70866 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:07:48
BG 70868 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 12:22:22
BG 70869 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:58:50
BG 70877 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 10:57:14
BG 70878 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:08:55
BG 70880 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:48:47
BG 70881 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:06:30
BG 70886 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:24:48
BG 70888 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 12:24:55
BG 70892 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:58:34
BG 70899 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 11:47:58
RO 454643 Nasko Stoyanov Bulgaria  21.07.2018 12:03:10
BG 67542 Nedelcho Ivanov Bulgaria  21.07.2018 10:41:13
BG 67550 Nedelcho Ivanov Bulgaria  21.07.2018 12:25:18
BG 67560 Nedelcho Ivanov Bulgaria  21.07.2018 12:04:06
BG 77957 Nedelcho Nedelchev Bulgaria  21.07.2018 10:50:33
BG 77958 Nedelcho Nedelchev Bulgaria  21.07.2018 12:24:39
BG 79860 Nedelcho Nedelchev Bulgaria  21.07.2018 10:51:00
BG 70270 NIK - Nova Zagora Bulgaria  21.07.2018 10:45:11
BG 72287 NIK - Nova Zagora Bulgaria  21.07.2018 10:55:35
BG 79816 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:37:25
BG 79818 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:27:37
BG 79823 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:58:26
BG 79824 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:19:28
BG 79831 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 10:55:44
BG 79832 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:25:36
BG 79836 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 11:53:55
BG 79838 Niki Pigeons Bulgaria  21.07.2018 12:08:00
BG 44302 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  21.07.2018 10:50:17
BG 44303 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  21.07.2018 11:06:08
BG 44304 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  21.07.2018 11:38:46
BG 44309 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  21.07.2018 12:20:46
BG 44310 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  21.07.2018 12:01:11
BG 73842 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  21.07.2018 10:45:38
BG 73846 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  21.07.2018 11:03:13
BG 73848 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  21.07.2018 10:54:33
BG 79795 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  21.07.2018 11:03:08
BG 79799 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  21.07.2018 11:54:55
BG 33132 Nikolai Dormishev Bulgaria  21.07.2018 12:14:21
RO 118754 Nikolai Dormishev Bulgaria  21.07.2018 11:04:51
RO 118755 Nikolai Dormishev Bulgaria  21.07.2018 11:01:19
RO 118757 Nikolai Dormishev Bulgaria  21.07.2018 10:54:17
BG 27741 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 10:59:04
BG 27746 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:17:35
BG 27749 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:14:20
BG 71005 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 12:26:33
BG 71006 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 10:47:34
BG 71010 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 12:24:07
BG 71011 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:08:24
BG 71012 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:29:37
BG 71013 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 10:57:48
BG 71014 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:14:31
BG 71015 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:10:25
BG 71017 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:04:11
BG 71019 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 10:41:02
BG 79245 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:30:08
BG 79247 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 12:25:44
BG 79248 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 12:23:30
BG 79250 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 12:02:07
BG 79251 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 12:15:10
BG 79254 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:40:59
BG 79255 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 12:05:34
BG 79259 Nikolai Kulaliev Bulgaria  21.07.2018 11:08:16
BG 42923 Nikolai Petrov Bulgaria  21.07.2018 12:19:58
BG 42926 Nikolai Petrov Bulgaria  21.07.2018 11:14:04
BG 42928 Nikolai Petrov Bulgaria  21.07.2018 10:48:49
BG 39932 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:25:51
BG 39934 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:39:16
BG 73867 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:01:48
BG 73878 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 12:00:38
BG 73889 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:42:49
BG 73894 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:25:08
BG 73898 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:27:04
BG 73900 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:39:34
MD 2976 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:21:56
MD 2979 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:02:43
MD 2980 Nikolai RAKOV Bulgaria  21.07.2018 11:41:21
BG 70154 Nikolai VELIKOV Bulgaria  21.07.2018 12:28:20
BG 04732 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:08:10
BG 04738 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:00:03
BG 79121 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  21.07.2018 10:56:21
BG 79123 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:57:46
BG 79128 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:22:01
BG 79137 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  21.07.2018 10:58:57
BG 79139 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:48:56
RO 457043 Nursal Barsaka Bulgaria  21.07.2018 11:43:54
BG 70004 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:28:08
BG 70009 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 10:51:40
BG 70013 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 12:25:03
BG 70024 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:07:15
BG 70026 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 10:46:12
BG 70027 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 10:41:40
BG 70030 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:07:42
BG 70044 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 10:41:21
BG 70045 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:48:40
BG 70047 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 10:58:06
RO 000853 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:21:39
RO 000855 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 12:02:22
RO 000874 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:22:50
RO 000876 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 10:50:03
RO 000882 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 12:26:38
RO 000885 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:37:31
RO 000891 OLR SOFIA Bulgaria  21.07.2018 11:05:59
MD 0004 Palitu Victor Moldova  21.07.2018 12:12:52
MD 0006 Palitu Victor Moldova  21.07.2018 12:05:41
MD 0011 Palitu Victor Moldova  21.07.2018 11:21:46
MD 0015 Palitu Victor Moldova  21.07.2018 11:23:06
MD 0019 Palitu Victor Moldova  21.07.2018 12:21:09
MD 0020 Palitu Victor Moldova  21.07.2018 11:42:13
BG 73804 Panaiot & Georgi Bulgaria  21.07.2018 11:27:53
BG 73810 Panaiot & Georgi Bulgaria  21.07.2018 11:40:20
RO 457932 Panaiot & Georgi Bulgaria  21.07.2018 11:26:58
BG 53302 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  21.07.2018 10:42:02
BG 53311 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  21.07.2018 11:05:30
BG 53330 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  21.07.2018 12:18:43
BG 53333 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  21.07.2018 10:47:42
BG 53335 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  21.07.2018 10:55:40
BG 53399 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  21.07.2018 11:40:32
DE 1729-18-221 Peter BETTKO Germany  21.07.2018 11:25:19
DE 1729-18-222 Peter BETTKO Germany  21.07.2018 12:14:57
DE 1729-18-346 Peter BETTKO Germany  21.07.2018 11:21:50
RO 117586 Petko - VLAS Bulgaria  21.07.2018 10:46:19
GR 0331125 PISLINAS Vasilis Greece  21.07.2018 11:29:43
RO 116701 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  21.07.2018 12:09:39
RO 116709 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  21.07.2018 12:23:59
RO 116710 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  21.07.2018 11:53:01
RO 5042740 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  21.07.2018 11:28:52
BG 71230 Plamen Dosev Bulgaria  21.07.2018 12:08:39
BG 10330 Plamen Kostadinov Bulgaria  21.07.2018 11:26:53
BG 10347 Plamen Kostadinov Bulgaria  21.07.2018 12:26:51
BG 72184 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  21.07.2018 11:38:34
BG 72188 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  21.07.2018 10:52:17
BG 72190 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  21.07.2018 12:16:09
RO 459158 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  21.07.2018 10:45:05
BG 79212 Rumen UK Bulgaria  21.07.2018 11:23:39
RO 457061 Rumen UK Bulgaria  21.07.2018 11:07:25
RO 457064 Rumen UK Bulgaria  21.07.2018 12:12:17
AU 319-18-162 Slavko Kutleśa Austria  21.07.2018 11:55:58
AU 319-18-179 Slavko Kutleśa Austria  21.07.2018 11:26:33
AU 319-18-182 Slavko Kutleśa Austria  21.07.2018 11:37:45
AU 319-18-196 Slavko Kutleśa Austria  21.07.2018 11:02:18
DE 9564-18-30 SPITZBERG Team Germany  21.07.2018 12:06:17
DE 9564-18-31 SPITZBERG Team Germany  21.07.2018 12:20:03
DE 9564-18-33 SPITZBERG Team Germany  21.07.2018 11:05:03
RO 116714 Stanislav Yankov Bulgaria  21.07.2018 11:48:34
DE 2395-18-50 Steinzen Hans Germany  21.07.2018 12:03:46
MD 2949 Stoian Zlatev Bulgaria  21.07.2018 10:43:00
MD 2950 Stoian Zlatev Bulgaria  21.07.2018 12:18:04
MD 2952 Stoian Zlatev Bulgaria  21.07.2018 11:23:19
MD 2954 Stoian Zlatev Bulgaria  21.07.2018 12:18:54
MD 2956 Stoian Zlatev Bulgaria  21.07.2018 11:03:43
BG 44009 Sunay Niyazi Bulgaria  21.07.2018 11:23:43
BG 71421 Svetlio - Vetovo Bulgaria  21.07.2018 12:13:44
BG 71423 Svetlio - Vetovo Bulgaria  21.07.2018 11:54:09
BG 71424 Svetlio - Vetovo Bulgaria  21.07.2018 11:40:26
BG 74341 Svetoslav Divarov Bulgaria  21.07.2018 11:06:54
BG 74343 Svetoslav Divarov Bulgaria  21.07.2018 12:25:32
TR 016101 Taner - Derby 16 Turkey  21.07.2018 11:57:17
TR 016102 Taner - Derby 16 Turkey  21.07.2018 11:23:50
DE 5906-18-362 Team BIRKEFELD Germany  21.07.2018 11:44:19
DE 5906-18-364 Team BIRKEFELD Germany  21.07.2018 10:44:09
DE 5906-18-369 Team BIRKEFELD Germany  21.07.2018 12:20:09
DE 5906-18-371 Team BIRKEFELD Germany  21.07.2018 10:59:56
DE 5906-18-373 Team BIRKEFELD Germany  21.07.2018 11:51:40
MD 2927 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 12:08:10
MD 2928 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:42:48
MD 2930 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:24:54
MD 2931 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:52:21
MD 2932 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:24:10
MD 2934 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:54:39
MD 2935 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:13:20
MD 2936 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 12:11:49
MD 2937 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:44:03
MD 2938 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:27:38
MD 2939 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 12:06:28
MD 2940 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:47:56
RO 116801 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:50:26
RO 116803 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:06:13
RO 116805 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:53:15
RO 116806 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:49:26
RO 116808 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:57:03
RO 116810 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 11:15:47
RO 116811 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 12:26:28
RO 116812 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 10:51:59
RO 457991 Team Black Sea - BS Bulgaria  21.07.2018 12:09:05
BG 39836 Team Bombata & Raka Bulgaria  21.07.2018 12:22:42
BG 73890 Team Bombata & Raka Bulgaria  21.07.2018 11:02:29
BG 73896 Team Bombata & Raka Bulgaria  21.07.2018 11:20:21
RO 117589 Team Bombata & Raka Bulgaria  21.07.2018 12:21:20
BG 71841 Team BULGARIA Bulgaria  21.07.2018 10:40:53
TR 206545 Team DIBI Bulgaria  21.07.2018 10:58:12
TR 206550 Team DIBI Bulgaria  21.07.2018 11:01:15
TR 206555 Team DIBI Bulgaria  21.07.2018 11:37:51
TR 206557 Team DIBI Bulgaria  21.07.2018 12:04:26
TR 206560 Team DIBI Bulgaria  21.07.2018 11:43:03
DE 9769-18-422 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:52:52
DE 9769-18-423 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:09:22
DE 9769-18-502 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:02:02
DE 9769-18-504 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 10:53:43
DE 9769-18-507 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:05:23
DE 9769-18-518 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 12:06:07
DE 9769-18-527 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 12:23:19
DE 9769-18-529 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 12:27:27
DE 9769-18-548 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 10:53:34
DE 9769-18-558 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:07:20
DE 9769-18-570 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 12:23:05
DE 9769-18-577 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:08:04
DE 9769-18-590 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:19:58
DE 9769-18-607 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  21.07.2018 11:59:46
DE 1729-18-365 Team FRIESE - BEHNER Germany  21.07.2018 11:54:23
DE 9026-18-585 Team FRIESE - BEHNER Germany  21.07.2018 10:56:58
DE 9026-18-591 Team FRIESE - BEHNER Germany  21.07.2018 11:04:05
DE 9026-18-593 Team FRIESE - BEHNER Germany  21.07.2018 11:59:51
RO 402703 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 12:21:25
RO 402704 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 11:11:12
RO 402705 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 10:55:01
RO 402770 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 10:49:50
RO 402772 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 11:25:42
TR 039182 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 11:18:33
TR 039183 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 11:53:50
TR 039184 Team GALATA Bulgaria  21.07.2018 11:05:12
BG 79221 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:10:37
BG 79222 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 11:10:48
BG 79227 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:05:15
BG 79229 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 11:40:38
BG 79230 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:27:49
BG 79232 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 11:06:41
BG 79233 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 11:27:14
BG 79234 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 10:57:09
BG 79235 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 10:55:28
BG 79236 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:12:29
BG 79238 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:10:15
BG 79240 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 10:54:06
RO 119089 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 10:56:10
RO 119090 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:12:09
RO 119094 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 11:38:20
RO 119095 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:20:40
RO 119096 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:28:55
RO 119097 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 12:25:51
RO 119098 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 11:18:45
RO 119099 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 11:17:13
RO 119100 Team GEORGIEV Bulgaria  21.07.2018 10:52:10
GR 1214154 Team GIARRENA Greece  21.07.2018 10:48:21
DE 7974-18-169 Team HUBER Germany  21.07.2018 10:49:45
DE 7974-18-170 Team HUBER Germany  21.07.2018 12:06:23
DE 7974-18-405 Team HUBER Germany  21.07.2018 10:44:17
DE 7974-18-416 Team HUBER Germany  21.07.2018 11:58:04
DE 7974-18-418 Team HUBER Germany  21.07.2018 11:28:03
DE 4520-18-409 Team Huber - Böhme Germany  21.07.2018 11:57:27
DE 4520-18-414 Team Huber - Böhme Germany  21.07.2018 11:50:50
DE 7974-18-413 Team Huber - Böhme Germany  21.07.2018 12:20:29
DE 7974-18-414 Team Huber - Böhme Germany  21.07.2018 11:14:57
DE 7974-18-419 Team Huber - Böhme Germany  21.07.2018 12:14:03
DE 7974-18-108 Team HUBER 2 Germany  21.07.2018 12:05:26
HU 25065 Team HUBER 2 Germany  21.07.2018 11:02:14
HU 25066 Team HUBER 2 Germany  21.07.2018 12:11:38
HU 25072 Team HUBER 2 Germany  21.07.2018 12:13:51
BG 70562 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 11:52:38
BG 70563 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 11:22:55
BG 70566 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 11:29:32
BG 70568 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 11:02:24
BG 70569 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 11:40:00
BG 70570 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 10:48:12
BG 70576 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 11:12:01
BG 70577 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 11:02:08
BG 70578 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 12:26:57
BG 70579 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 10:55:13
BG 70580 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 12:28:43
BG 70586 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 10:56:32
BG 70587 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 12:15:55
BG 72275 Team Iliyan Iliev Bulgaria  21.07.2018 12:19:33
DE 6599-18-120 Team Jan & Ernst MARKUS Germany  21.07.2018 12:16:42
DE 6599-18-89 Team Jan & Ernst MARKUS Germany  21.07.2018 10:48:19
DE 6599-18-93 Team Jan & Ernst MARKUS Germany  21.07.2018 11:48:05
DE 1638-18-169 Team JOE Germany  21.07.2018 12:00:32
DE 1638-18-170 Team JOE Germany  21.07.2018 12:16:36
DE 1638-18-183 Team JOE Germany  21.07.2018 11:42:30
DE 1638-18-195 Team JOE Germany  21.07.2018 12:22:48
DE 1638-18-199 Team JOE Germany  21.07.2018 12:03:59
BG 53182 Team Kazanlak Bulgaria  21.07.2018 12:07:23
BG 53183 Team Kazanlak Bulgaria  21.07.2018 12:18:16
BG 71566 Team Kazanlak Bulgaria  21.07.2018 11:19:19
DE 5129-18-462 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 10:44:45
DE 5129-18-464 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 12:28:50
DE 5129-18-466 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 12:03:16
DE 5129-18-467 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 12:06:39
DE 5129-18-471 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 11:59:40
DE 5129-18-473 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 11:42:42
DE 5129-18-474 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 11:41:16
DE 5129-18-476 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 12:06:12
DE 5129-18-477 Team LINDENHOF Germany  21.07.2018 11:27:49
BG 61013 Team M & M Bulgaria  21.07.2018 10:51:53
BG 61940 Team M & M Bulgaria  21.07.2018 11:43:48
BG 61991 Team M & M Bulgaria  21.07.2018 12:11:32
BG 71173 Team M & M Bulgaria  21.07.2018 12:10:26
BG 17705 Team MINCHEVI Bulgaria  21.07.2018 10:57:30
BG 17706 Team MINCHEVI Bulgaria  21.07.2018 10:53:19
BG 17709 Team MINCHEVI Bulgaria  21.07.2018 12:25:13
BG 17717 Team MINCHEVI Bulgaria  21.07.2018 12:26:06
BG 71025 Team Pampaleiko Bulgaria  21.07.2018 11:47:17
BG 71026 Team Pampaleiko Bulgaria  21.07.2018 10:52:37
RO 119051 Team Pampaleiko Bulgaria  21.07.2018 11:24:43
RO 119052 Team Pampaleiko Bulgaria  21.07.2018 11:12:38
DE 3164-18-853 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  21.07.2018 11:23:01
DE 3164-18-862 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  21.07.2018 11:37:58
DE 3164-18-864 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  21.07.2018 10:55:49
BG 61982 Team R & R Bulgaria  21.07.2018 11:48:13
BG 61984 Team R & R Bulgaria  21.07.2018 11:16:49
BG 71174 Team R & R Bulgaria  21.07.2018 11:20:06
BG 36302 Team RAI Bulgaria  21.07.2018 11:11:24
BG 61021 Team S & S Bulgaria  21.07.2018 11:39:11
BG 61028 Team S & S Bulgaria  21.07.2018 11:47:22
BG 61110 Team S & S Bulgaria  21.07.2018 12:02:14
BG 62997 Team S & S Bulgaria  21.07.2018 10:40:47
DE 9340-18-458 Team Sandersdorf Germany  21.07.2018 10:43:55
DE 9340-18-460 Team Sandersdorf Germany  21.07.2018 11:38:40
DE 9769-18-199 Team Sandersdorf Germany  21.07.2018 11:54:02
DE 3277-18-219 Team Star Alliance Germany  21.07.2018 12:08:17
DE 3277-18-242 Team Star Alliance Germany  21.07.2018 11:50:30
DE 3277-18-245 Team Star Alliance Germany  21.07.2018 11:59:18
DE 3277-18-246 Team Star Alliance Germany  21.07.2018 12:19:11
DE 3277-18-248 Team Star Alliance Germany  21.07.2018 12:07:11
DE 3277-18-255 Team Star Alliance Germany  21.07.2018 11:59:13
BG 79945 Team VETREN Bulgaria  21.07.2018 11:37:19
MD 2969 Team VETREN Bulgaria  21.07.2018 11:42:37
MD 2970 Team VETREN Bulgaria  21.07.2018 11:59:24
MD 2973 Team VETREN Bulgaria  21.07.2018 11:50:13
RO 116845 Team VETREN Bulgaria  21.07.2018 11:29:21
RO 457954 Team VETREN Bulgaria  21.07.2018 11:51:03
BG 17343 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 12:27:01
BG 17344 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 12:19:38
BG 69110 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 10:54:50
BG 69111 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 11:56:06
BG 69114 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 12:19:22
BG 69115 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 12:22:58
BG 69116 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 11:09:34
BG 69117 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 12:01:19
BG 69123 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 12:10:09
BG 69128 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 11:54:30
BG 69130 Team Vinitsa Bulgaria  21.07.2018 11:01:57
DE 1729-18-116 Team Wi Ba Germany  21.07.2018 12:00:52
DE 1729-18-118 Team Wi Ba Germany  21.07.2018 11:10:18
DE 1729-18-124 Team Wi Ba Germany  21.07.2018 10:57:41
DE 1729-18-126 Team Wi Ba Germany  21.07.2018 11:18:02
DE 1729-18-127 Team Wi Ba Germany  21.07.2018 12:09:55
RO 119323 Teodor Atanasov Bulgaria  21.07.2018 11:40:48
RO 119325 Teodor Atanasov Bulgaria  21.07.2018 12:12:37
RO 119326 Teodor Atanasov Bulgaria  21.07.2018 11:50:05
RO 119330 Teodor Atanasov Bulgaria  21.07.2018 11:38:27
RO 119333 Teodor Atanasov Bulgaria  21.07.2018 11:16:05
RO 119371 The ARMY Bulgaria  21.07.2018 12:09:29
RO 119372 The ARMY Bulgaria  21.07.2018 11:44:33
GB X 01410 The team from England England  21.07.2018 10:42:23
GB X 01412 The team from England England  21.07.2018 11:27:45
GB X 01414 The team from England England  21.07.2018 11:01:02
GB X 01417 The team from England England  21.07.2018 12:17:45
GB X 01419 The team from England England  21.07.2018 11:53:09
GB X 01424 The team from England England  21.07.2018 12:07:36
GB X 01425 The team from England England  21.07.2018 11:16:26
GB X 01431 The team from England England  21.07.2018 11:42:17
GB X 01432 The team from England England  21.07.2018 11:55:18
RO 117291 Todor Doshkov Bulgaria  21.07.2018 10:48:42
BG 52946 Tsvetelin Tsanov SZ Bulgaria  21.07.2018 10:53:08
BG 57904 Vasilena & Nikola Bulgaria  21.07.2018 11:43:59
BG 57906 Vasilena & Nikola Bulgaria  21.07.2018 12:03:39
BG 57911 Vasilena & Nikola Bulgaria  21.07.2018 10:59:14
BG 57919 Vasilena & Nikola Bulgaria  21.07.2018 11:24:03
DE 8147-18-3569 Wolfgand DIEDRICH Germany  21.07.2018 10:51:13
DE 8147-18-3600 Wolfgand DIEDRICH Germany  21.07.2018 12:04:44
BG 70801 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:02:54
BG 70802 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 10:57:03
BG 70804 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:03:27
BG 70806 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:05:18
BG 70807 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:20:14
BG 70809 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:19:44
BG 70810 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:43:21
BG 70811 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 10:48:59
BG 70812 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:03:34
BG 70813 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:05:41
BG 70814 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:44:25
BG 70815 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:00:09
BG 70816 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:27:18
BG 70817 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:07:05
MD 2984 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 10:51:20
MD 2986 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 10:59:35
MD 2987 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:44:14
MD 2988 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 10:43:32
MD 2991 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:07:37
MD 2992 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:05:57
MD 2993 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:21:17
MD 2994 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:20:37
MD 2995 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 12:09:50
MD 2996 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:02:37
MD 2999 Yuri Nikolov Bulgaria  21.07.2018 11:19:38
TR 027008 Yusuf Karakurt Turkey  21.07.2018 11:21:31
TR 027045 Yusuf Karakurt Turkey  21.07.2018 11:13:45
TR 027077 Yusuf Karakurt Turkey  21.07.2018 11:53:45
TR 027503 Yusuf Karakurt Turkey  21.07.2018 12:12:44
TR 027504 Yusuf Karakurt Turkey  21.07.2018 11:50:42
TR 027506 Yusuf Karakurt Turkey  21.07.2018 10:46:25
BG 73585 Zahari Zahariev Bulgaria  21.07.2018 11:52:32
BG 73586 Zahari Zahariev Bulgaria  21.07.2018 10:43:24
BG 79882 Zahari Zahariev Bulgaria  21.07.2018 12:13:16
BG 77353 ZZ. Bojev Bulgaria  21.07.2018 12:20:14