english Еnglish deutsch Deutsch

Състезания

Резултати от 2015 г.
Резултати от 2016 г.
Резултати от 2017 г.


Дата Място Дистанция [м] Гълъби
03-07-2018 08:10:00 RACE 1 102500 1066
Активирани гълъби

брой гълъби: 1064
Пръстен Гълъбовъд Дата
  02.07.2018 21:01:23
DE 6535-18-341 Aa PERLE 1 Germany  02.07.2018 19:18:25
DE 6535-18-344 Aa PERLE 1 Germany  02.07.2018 19:05:20
DE 6535-18-345 Aa PERLE 1 Germany  02.07.2018 20:26:20
DE 6535-18-346 Aa PERLE 1 Germany  02.07.2018 18:42:56
DE 6535-18-347 Aa PERLE 1 Germany  02.07.2018 18:52:21
DE 6535-18-350 Aa PERLE 1 Germany  02.07.2018 19:37:04
DE 6535-18-462 Aa PERLE 2 Germany  02.07.2018 21:19:59
DE 6535-18-463 Aa PERLE 2 Germany  02.07.2018 20:00:21
DE 6535-18-464 Aa PERLE 2 Germany  02.07.2018 18:22:47
DE 6535-18-465 Aa PERLE 2 Germany  02.07.2018 20:30:43
DE 6535-18-467 Aa PERLE 2 Germany  02.07.2018 18:39:53
BG 53665 ALDO Bulgaria  02.07.2018 20:44:22
BG 71504 ALDO Bulgaria  02.07.2018 19:59:43
BG 71510 ALDO Bulgaria  02.07.2018 20:34:20
BG 71514 ALDO Bulgaria  02.07.2018 18:29:31
BG 71519 ALDO Bulgaria  02.07.2018 18:30:47
BG 71520 ALDO Bulgaria  02.07.2018 20:34:10
BG 79971 ALDO Bulgaria  02.07.2018 18:31:50
BG 79972 ALDO Bulgaria  02.07.2018 21:19:16
BG 79973 ALDO Bulgaria  02.07.2018 21:22:50
BG 79974 ALDO Bulgaria  02.07.2018 20:14:40
BG 79975 ALDO Bulgaria  02.07.2018 20:55:33
RO 116416 ALDO Bulgaria  02.07.2018 19:08:45
RO 116422 ALDO Bulgaria  02.07.2018 19:17:48
DE 2229-18-8063 Andreas Möller Germany  02.07.2018 20:29:44
DE 2229-18-8070 Andreas Möller Germany  02.07.2018 18:38:11
DE 2229-18-8083 Andreas Möller Germany  02.07.2018 19:49:11
DE 2229-18-8086 Andreas Möller Germany  02.07.2018 21:04:49
DE 2229-18-8091 Andreas Möller Germany  02.07.2018 19:40:10
DE 2229-18-8102 Andreas Möller Germany  02.07.2018 20:33:42
BG 70148 Andro & Nikolai Bulgaria  02.07.2018 19:33:18
RO 116313 Anton Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 18:50:34
RO 116316 Anton Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 20:31:21
RO 116326 Anton Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 20:44:42
RO 116330 Anton Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 18:57:00
RO 116331 Anton Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 21:41:11
RO 116360 Anton Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 20:44:10
RO 457929 Anton Hristov Bulgaria  02.07.2018 20:18:00
BG 77501 ARENA - BURGAS Bulgaria  02.07.2018 19:58:16
BG 77502 ARENA - BURGAS Bulgaria  02.07.2018 20:39:12
BG 77503 ARENA - BURGAS Bulgaria  02.07.2018 18:58:38
BG 77504 ARENA - BURGAS Bulgaria  02.07.2018 20:16:21
BG 78401 ARENA - BURGAS Bulgaria  02.07.2018 18:58:06
BG 78402 ARENA - BURGAS Bulgaria  02.07.2018 18:29:23
BG 78408 ARENA - BURGAS Bulgaria  02.07.2018 19:10:31
BG 60662 Asen NIkolov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 21:50:21
BG 60663 Asen NIkolov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 18:59:29
BG 60668 Asen NIkolov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 19:43:28
BG 60670 Asen NIkolov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 21:51:12
BG 60675 Asen NIkolov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 21:50:27
BG 34912 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 19:59:51
BG 34913 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 18:57:44
BG 34915 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 19:32:58
BG 34920 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 19:17:19
BG 71473 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 19:59:00
BG 71477 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 18:51:18
BG 71480 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 20:59:45
BG 71485 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 19:13:23
BG 71489 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 18:36:49
BG 73021 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 19:03:32
BG 73064 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 20:39:25
BG 73065 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 20:36:12
BG 73066 Asen Spasov Bulgaria  02.07.2018 20:41:09
BG 79092 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  02.07.2018 19:57:01
RO 115430 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  02.07.2018 20:13:39
RO 115431 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  02.07.2018 18:56:04
RO 115432 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  02.07.2018 19:02:47
RO 115433 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  02.07.2018 20:54:59
RO 115437 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  02.07.2018 19:28:54
RO 115438 Behched Neshad - BECHO Bulgaria  02.07.2018 21:22:42
BG 70099 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 20:23:57
BG 70100 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 19:41:50
BG 74531 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 20:15:03
BG 74532 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 20:52:26
BG 74537 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 18:52:39
BG 74539 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 20:03:05
BG 74543 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 21:02:12
BG 74547 Bojkov & Georgi - Emil Bulgaria  02.07.2018 19:57:46
BG 73821 BOMBATA Bulgaria  02.07.2018 19:39:33
BG 73822 BOMBATA Bulgaria  02.07.2018 21:26:35
BG 73823 BOMBATA Bulgaria  02.07.2018 19:41:20
BG 73824 BOMBATA Bulgaria  02.07.2018 21:01:13
BG 73825 BOMBATA Bulgaria  02.07.2018 20:56:07
BG 73826 BOMBATA Bulgaria  02.07.2018 19:40:46
RO 115587 Boris ARKADIEV Bulgaria  02.07.2018 21:03:33
BG 45834 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 21:05:48
BG 45837 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 21:14:58
BG 73785 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:27:46
BG 73786 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:25:58
BG 73787 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:46:04
BG 75202 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:28:49
BG 75204 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 20:53:26
BG 75206 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:09:49
RO 457948 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:48:36
RO 457952 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:50:50
RO 459333 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 20:28:40
RO 459334 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:48:02
RO 459340 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:25:23
RO 459344 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:42:57
RO 459345 BULSTAR Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:24:00
BG 35731 Chachi JR Bulgaria  02.07.2018 18:31:39
DE 1327-18-15 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  02.07.2018 21:50:46
DE 1327-18-23 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  02.07.2018 19:59:25
DE 1327-18-24 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  02.07.2018 21:34:16
DE 1327-18-3 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  02.07.2018 19:32:06
DE 6599-18-394 Christoph & Leon & Karl SPIEKER Germany  02.07.2018 21:20:20
DE 6599-18-385 Christoph & Leon SPIEKER Germany  02.07.2018 19:01:34
DE 6599-18-386 Christoph & Leon SPIEKER Germany  02.07.2018 19:09:39
DE 6599-18-387 Christoph & Leon SPIEKER Germany  02.07.2018 19:02:39
DE 6599-18-391 Christoph & Leon SPIEKER Germany  02.07.2018 21:02:30
DE 6599-18-392 Christoph & Leon SPIEKER Germany  02.07.2018 19:03:44
DE 6599-18-396 Christoph & Leon SPIEKER Germany  02.07.2018 19:01:14
DE 6599-18-389 Christoph Spieker - Boon - Oswin Germany  02.07.2018 18:47:54
DE 6599-18-393 Christoph Spieker - Boon - Oswin Germany  02.07.2018 21:00:26
DE 6599-18-395 Christoph Spieker - Boon - Oswin Germany  02.07.2018 19:54:49
DE 6599-18-397 Christoph Spieker - Boon - Oswin Germany  02.07.2018 19:24:19
BG 55701 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:09:56
BG 55702 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:39:16
BG 55703 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 18:30:32
BG 55705 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:31:59
BG 55706 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 18:51:55
BG 55708 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 18:26:54
BG 55709 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 21:04:40
BG 55710 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 21:06:47
BG 55711 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:28:22
BG 55712 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:43:15
BG 55721 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 18:31:22
BG 55722 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 21:23:00
BG 55727 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:19:39
BG 55728 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:49:47
BG 55729 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:16:30
BG 55730 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 21:21:36
BG 55731 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:28:37
BG 77833 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:14:15
BG 77855 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 21:18:07
BG 77877 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 21:22:23
BG 77899 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:11:09
BG 78555 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 18:27:04
BG 78578 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:33:27
BG 79801 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:43:41
BG 79802 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:37:50
BG 79803 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 18:27:21
BG 79804 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 18:55:03
BG 79805 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:28:30
BG 79806 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:52:56
BG 79807 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:31:33
BG 79808 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 20:53:51
BG 79811 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:12:45
BG 79812 comb KSJ Bulgaria  02.07.2018 19:15:23
NL 1565881 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  02.07.2018 20:11:32
NL 1565882 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  02.07.2018 21:08:10
NL 1565892 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  02.07.2018 20:52:32
NL 1565914 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  02.07.2018 21:05:00
NL 1565915 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  02.07.2018 18:48:09
NL 1565916 comb. H. Doldersum & Zn. Netherlands  02.07.2018 21:23:17
MD 1708 Costin Vitalie Moldova  02.07.2018 20:57:59
MD 1723 Costin Vitalie Moldova  02.07.2018 19:05:12
BG 34008 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  02.07.2018 18:27:38
BG 34009 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  02.07.2018 19:35:54
BG 34017 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  02.07.2018 20:05:32
BG 75009 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  02.07.2018 18:52:13
DE 9984-18-432 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  02.07.2018 19:41:57
DE 9984-18-442 D. Todorov & G. Stoev Bulgaria  02.07.2018 20:10:14
BG 52201 Daniel Terziev Bulgaria  02.07.2018 19:03:54
BG 52203 Daniel Terziev Bulgaria  02.07.2018 19:49:55
BG 52204 Daniel Terziev Bulgaria  02.07.2018 21:18:18
BG 72835 Daniel Terziev Bulgaria  02.07.2018 19:36:22
BG 72836 Daniel Terziev Bulgaria  02.07.2018 19:42:49
BG 72837 Daniel Terziev Bulgaria  02.07.2018 20:41:52
BG 42871 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 20:19:28
BG 42876 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 19:26:45
BG 42877 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 20:43:46
RO 119383 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 19:48:45
RO 119385 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 18:21:45
RO 119387 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 20:42:29
RO 119390 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 20:11:59
RO 119392 Dean Ivanov - Harmanli Bulgaria  02.07.2018 21:12:45
BG 72265 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 18:55:57
BG 72278 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 18:24:36
RO 115516 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 19:49:21
RO 115520 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 19:33:34
RO 115525 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 19:05:49
RO 115527 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 18:24:09
RO 115529 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 19:52:24
RO 115530 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 20:04:16
RO 115531 Dean Valkanov Bulgaria  02.07.2018 18:21:57
DE 1729-18-351 Dennis GRAFE Germany  02.07.2018 20:12:09
DE 1729-18-352 Dennis GRAFE Germany  02.07.2018 18:54:24
DE 1729-18-357 Dennis GRAFE Germany  02.07.2018 21:10:58
DE 1729-18-358 Dennis GRAFE Germany  02.07.2018 20:08:49
DE 1729-18-359 Dennis GRAFE Germany  02.07.2018 20:25:15
DE 0127-18-543 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 21:23:27
DE 0127-18-545 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 18:37:34
DE 0127-18-547 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 18:47:33
DE 0127-18-550 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 21:23:37
DE 0254-18-347 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 21:00:20
GR 0803709 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 21:34:21
GR 0803711 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 18:36:22
GR 0803773 Derby HALKIDIKI Greece  02.07.2018 18:43:10
MD 2912 Dian & Rosi FOTEVI Bulgaria  02.07.2018 18:56:35
MD 2918 Dian & Rosi FOTEVI Bulgaria  02.07.2018 20:58:23
MD 2922 Dian & Rosi FOTEVI Bulgaria  02.07.2018 18:26:45
MD 2925 Dian & Rosi FOTEVI Bulgaria  02.07.2018 19:04:52
BG 23142 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  02.07.2018 20:17:46
BG 23144 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  02.07.2018 20:42:20
BG 23146 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  02.07.2018 18:23:40
BG 23262 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  02.07.2018 19:50:15
BG 23263 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  02.07.2018 20:23:25
BG 23271 Dimitar & Georgi & Dancho Bulgaria  02.07.2018 20:34:03
BG 35704 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 18:27:52
BG 35705 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 20:30:32
BG 35711 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 19:13:31
BG 35717 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 20:56:27
BG 73037 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 18:54:44
BG 73038 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 18:48:51
BG 73041 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 18:34:22
BG 73043 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 19:42:24
BG 73045 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 19:16:48
BG 73046 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 19:57:28
RO 118488 Dimitar Dimitrov - Kustendil Bulgaria  02.07.2018 18:23:08
BG 71551 Dimitar Prodanov Bulgaria  02.07.2018 18:29:55
BG 71553 Dimitar Prodanov Bulgaria  02.07.2018 21:27:16
BG 71556 Dimitar Prodanov Bulgaria  02.07.2018 21:19:08
BG 71661 Dimitar Prodanov Bulgaria  02.07.2018 20:01:48
BG 71665 Dimitar Prodanov Bulgaria  02.07.2018 21:16:16
BG 71669 Dimitar Prodanov Bulgaria  02.07.2018 19:13:13
BG 79574 Edip Shaban Bulgaria  02.07.2018 19:15:49
BG 79578 Edip Shaban Bulgaria  02.07.2018 21:08:14
RO 115486 Edip Shaban Bulgaria  02.07.2018 21:20:39
RO 117788 Edip Shaban Bulgaria  02.07.2018 19:04:25
RO 117790 Edip Shaban Bulgaria  02.07.2018 19:49:39
GB V 12818 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 20:39:51
GB V 12820 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 21:08:05
GB V 12821 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 18:30:13
GB V 12826 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 19:14:06
GB V 12827 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 21:50:15
GB V 12836 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 19:58:24
GB V 12837 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 20:34:46
GB V 12840 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 18:26:18
GB V 12842 Emeralds & Diamonds Dynasty Northern Ireland  02.07.2018 19:02:57
BG 72722 Emil Todorinov Bulgaria  02.07.2018 19:57:18
BG 72726 Emil Todorinov Bulgaria  02.07.2018 18:22:31
BG 72728 Emil Todorinov Bulgaria  02.07.2018 18:57:28
BG 72731 Emil Todorinov Bulgaria  02.07.2018 21:26:15
BG 72736 Emil Todorinov Bulgaria  02.07.2018 18:35:26
BG 72738 Emil Todorinov Bulgaria  02.07.2018 18:44:52
BG 56508 Erbil Adil Bulgaria  02.07.2018 21:26:20
RO 115502 Erbil Adil Bulgaria  02.07.2018 18:48:59
RO 115576 Erbil Adil Bulgaria  02.07.2018 21:11:39
RO 115578 Erbil Adil Bulgaria  02.07.2018 21:10:24
RO 115579 Erbil Adil Bulgaria  02.07.2018 20:21:31
BG 55404 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  02.07.2018 20:30:53
BG 55405 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  02.07.2018 19:40:18
BG 55410 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  02.07.2018 21:21:06
BG 55417 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  02.07.2018 21:27:20
BG 55422 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  02.07.2018 18:41:09
BG 55424 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  02.07.2018 21:10:45
BG 55427 fam. Neli & Nikolai ILIEVI Bulgaria  02.07.2018 21:04:38
BG 73301 fam. Peichevi Bulgaria  02.07.2018 19:18:10
BG 73308 fam. Peichevi Bulgaria  02.07.2018 21:22:15
BG 73309 fam. Peichevi Bulgaria  02.07.2018 20:32:11
BG 73312 fam. Peichevi Bulgaria  02.07.2018 19:37:43
BG 54002 Galin & Ivan Bulgaria  02.07.2018 19:03:23
BG 54004 Galin & Ivan Bulgaria  02.07.2018 21:08:40
BG 54009 Galin & Ivan Bulgaria  02.07.2018 21:04:42
BG 73620 Georgi & Stanimir Bulgaria  02.07.2018 19:19:46
MD 2959 Georgi & Stanimir Bulgaria  02.07.2018 19:39:25
RO 118332 Georgi & Stanimir Bulgaria  02.07.2018 18:55:27
RO 118338 Georgi & Stanimir Bulgaria  02.07.2018 18:45:16
RO 118388 Georgi & Stanimir Bulgaria  02.07.2018 18:37:26
RO 118389 Georgi & Stanimir Bulgaria  02.07.2018 20:11:37
BG 14725 Georgi Angelov Bulgaria  02.07.2018 20:42:00
BG 14729 Georgi Angelov Bulgaria  02.07.2018 21:05:21
BG 69168 Georgi Angelov Bulgaria  02.07.2018 18:44:45
BG 69169 Georgi Angelov Bulgaria  02.07.2018 20:24:07
BG 50971 Georgi Georgiev Bulgaria  02.07.2018 18:41:54
BG 50972 Georgi Georgiev Bulgaria  02.07.2018 20:29:35
BG 50975 Georgi Georgiev Bulgaria  02.07.2018 19:56:23
RO 457901 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 19:50:04
RO 457902 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 19:07:45
RO 457903 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 19:19:26
RO 457904 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 19:17:36
RO 457905 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 21:26:24
RO 457906 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 18:45:24
RO 457907 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 21:09:00
RO 457908 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 19:50:58
RO 457909 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 18:35:44
RO 457910 Georgi GOREV Bulgaria  02.07.2018 20:00:54
BG 60203 Georgi Komitov Bulgaria  02.07.2018 19:09:02
BG 69331 Georgi Stanev Bulgaria  02.07.2018 20:55:48
BG 69332 Georgi Stanev Bulgaria  02.07.2018 21:10:36
BG 69333 Georgi Stanev Bulgaria  02.07.2018 20:24:45
BG 69334 Georgi Stanev Bulgaria  02.07.2018 21:08:23
RO 457928 Gergana - Ravda Bulgaria  02.07.2018 19:11:21
MD 2216 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 21:07:13
MD 2222 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 19:18:51
MD 2225 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:39:21
MD 2229 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:50:00
MD 2231 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:33:13
MD 2239 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 19:13:05
MD 2240 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 21:39:43
MD 2306 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 21:10:10
MD 2308 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 19:06:13
MD 2310 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 20:13:32
MD 2314 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:36:14
MD 2317 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 20:56:44
MD 2320 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 21:24:05
MD 2322 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:28:56
MD 2324 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 19:38:11
MD 2328 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:32:04
MD 2337 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 19:56:06
MD 2339 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:49:43
MD 2341 Gorbatovschi Dumitru Moldova  02.07.2018 18:39:10
BG 75882 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 19:15:14
BG 75883 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 18:59:03
BG 75884 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 19:35:08
BG 75888 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 18:33:54
MD 2981 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 19:59:13
MD 2982 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 20:35:53
RO 116136 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 19:07:34
RO 116138 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 18:54:53
RO 116139 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 21:13:03
RO 116140 Hristo - Nessebar Bulgaria  02.07.2018 20:45:38
BG 25484 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 20:10:52
BG 79515 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 20:26:08
BG 79516 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 20:30:09
RO 117251 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 18:28:28
RO 117252 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 19:18:00
RO 117253 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 20:11:40
RO 117255 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 18:29:15
RO 117256 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 21:07:10
RO 117257 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 18:29:47
RO 117258 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 20:28:32
RO 117259 Hristo Bonchev Bulgaria  02.07.2018 20:02:21
BG 16525 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 20:00:04
BG 69732 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 19:34:18
BG 69734 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 19:48:29
BG 69736 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 21:09:26
BG 69746 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 18:23:28
RO 402715 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 20:34:24
RO 402717 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 20:43:36
RO 402773 Hristo Galata Bulgaria  02.07.2018 19:01:23
BG 55370 Ilhan Mustafa Bulgaria  02.07.2018 20:34:59
BG 55377 Ilhan Mustafa Bulgaria  02.07.2018 20:40:19
BG 77822 Ilhan Mustafa Bulgaria  02.07.2018 21:18:32
BG 79848 Ilhan Mustafa Bulgaria  02.07.2018 20:32:03
BG 79851 Ilhan Mustafa Bulgaria  02.07.2018 19:25:41
RO 115540 Ilhan Mustafa Bulgaria  02.07.2018 20:31:27
BG 02205 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 20:30:02
BG 02214 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 18:40:15
BG 02217 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 20:25:53
BG 02219 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 21:16:36
BG 02227 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 18:34:29
BG 02228 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 19:39:59
BG 02243 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 19:34:49
BG 02245 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 19:39:50
BG 02247 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 19:36:39
BG 02253 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 20:01:31
BG 02257 Ilian BOJILOV Bulgaria  02.07.2018 19:31:25
BG 32653 Ilian Iliev - Asenovgrad Bulgaria  02.07.2018 18:43:20
RO 457912 Ilian Iliev - Asenovgrad Bulgaria  02.07.2018 20:19:08
RO 457913 Ilian Iliev - Asenovgrad Bulgaria  02.07.2018 21:27:48
BG 39338 Iliikata & Rado Bulgaria  02.07.2018 21:20:09
BG 72268 Iliikata & Rado Bulgaria  02.07.2018 20:36:08
BG 72279 Iliikata & Rado Bulgaria  02.07.2018 18:33:03
BG 43701 Ismet Ceylan Bulgaria  02.07.2018 18:46:26
BG 43704 Ismet Ceylan Bulgaria  02.07.2018 18:38:32
BG 43705 Ismet Ceylan Bulgaria  02.07.2018 19:28:41
BG 70373 Ivailo Penkov Bulgaria  02.07.2018 19:04:13
BG 70377 Ivailo Penkov Bulgaria  02.07.2018 19:18:59
BG 71207 Ivailo Penkov Bulgaria  02.07.2018 19:19:07
BG 71212 Ivailo Penkov Bulgaria  02.07.2018 19:11:49
BG 11106 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:51:04
BG 11108 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:50:35
BG 11123 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:51:33
BG 12234 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:50:09
BG 46503 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:50:50
BG 46515 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:51:01
BG 46519 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 19:35:29
BG 46527 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:51:21
BG 46533 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:51:25
BG 46539 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:50:41
RO 115378 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 19:28:59
RO 116720 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 20:54:56
RO 116723 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 18:58:45
RO 116740 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 19:24:31
RO 116747 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 20:02:18
RO 116748 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 21:17:10
RO 116749 Ivan & Dimo Bulgaria  02.07.2018 18:44:35
BG 71104 Ivan Georgiev Bulgaria  02.07.2018 19:05:42
BG 71116 Ivan Georgiev Bulgaria  02.07.2018 21:21:53
BG 79237 Ivan Georgiev Bulgaria  02.07.2018 20:10:35
MD 2919 Ivan Ivanov - Kavarna Bulgaria  02.07.2018 18:48:26
MD 2920 Ivan Ivanov - Kavarna Bulgaria  02.07.2018 18:46:52
BG 79951 Ivan Kotev Bulgaria  02.07.2018 19:37:21
BG 79952 Ivan Kotev Bulgaria  02.07.2018 21:26:07
BG 79953 Ivan Kotev Bulgaria  02.07.2018 18:27:57
BG 79954 Ivan Kotev Bulgaria  02.07.2018 21:12:32
BG 79955 Ivan Kotev Bulgaria  02.07.2018 18:24:58
BG 79956 Ivan Kotev Bulgaria  02.07.2018 20:59:53
BG 39409 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 19:29:28
BG 39418 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 18:44:01
BG 39440 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 18:28:05
BG 73852 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:54:18
BG 73853 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:58:06
BG 73856 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:28:54
RO 117564 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:45:47
RO 117565 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:54:04
RO 117566 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:45:15
RO 117569 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:46:26
RO 117571 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 19:54:16
RO 117572 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 19:53:57
RO 117577 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 18:56:20
RO 117578 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:36:18
RO 117579 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 20:49:01
RO 117580 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 19:02:20
RO 117585 Ivan Yanev Bulgaria  02.07.2018 21:34:57
BG 03768 Ivan Zahariev Bulgaria  02.07.2018 19:51:54
BG 36811 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 19:22:52
BG 36818 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:02:49
BG 36820 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 19:16:31
BG 36830 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 19:14:58
BG 36840 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 18:43:28
BG 36848 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:28:14
BG 36850 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:24:54
BG 36855 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 19:06:45
BG 36858 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 18:57:37
BG 36866 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:38:39
BG 36877 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:38:16
BG 36878 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:23:49
BG 38272 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:25:41
BG 38280 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 20:57:19
DE 5129-18-242 Ivan`s Corner Bulgaria  02.07.2018 19:20:15
BG 36838 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 20:11:00
BG 36900 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 19:15:06
DE 5129-18-246 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 20:14:05
DE 5129-18-249 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 19:53:29
DE 5129-18-254 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 20:32:48
DE 5129-18-258 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 19:29:13
DE 5129-18-261 Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov Bulgaria  02.07.2018 20:40:53
BG 18819 Ivelin Savov Bulgaria  02.07.2018 20:40:30
RO 118040 Ivelin Savov Bulgaria  02.07.2018 20:37:01
BG 53303 Ivety Ivanova Bulgaria  02.07.2018 19:33:43
BG 53322 Ivety Ivanova Bulgaria  02.07.2018 21:23:09
BG 53344 Ivety Ivanova Bulgaria  02.07.2018 21:21:28
BG 53353 Ivety Ivanova Bulgaria  02.07.2018 20:34:33
BG 53355 Ivety Ivanova Bulgaria  02.07.2018 19:32:34
BG 53400 Ivety Ivanova Bulgaria  02.07.2018 19:58:52
BG 52059 Jelio Zagore Bulgaria  02.07.2018 20:31:30
BG 52060 Jelio Zagore Bulgaria  02.07.2018 20:32:39
BG 70821 Jelio Zagore Bulgaria  02.07.2018 20:19:19
BG 70822 Jelio Zagore Bulgaria  02.07.2018 20:12:27
BG 70823 Jelio Zagore Bulgaria  02.07.2018 20:00:31
BG 70824 Jelio Zagore Bulgaria  02.07.2018 20:33:29
TW 884827 Ka Thie - Taiwan Taiwan  02.07.2018 18:51:38
TW 884829 Ka Thie - Taiwan Taiwan  02.07.2018 18:40:24
TW 884830 Ka Thie - Taiwan Taiwan  02.07.2018 18:32:35
BG 78411 Kalin Boiadjiev Bulgaria  02.07.2018 19:56:43
BG 67701 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 18:37:50
BG 67702 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 20:13:07
BG 67703 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 21:00:30
BG 67704 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 20:16:47
BG 67763 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 20:52:14
BG 67764 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 19:23:17
BG 67766 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 18:22:59
BG 67768 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 19:28:18
BG 67769 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 18:59:18
BG 67770 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 18:44:11
BG 67771 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 19:06:05
BG 67773 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 20:43:55
BG 67777 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 19:55:28
BG 67778 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 20:40:27
BG 67779 Kelisaki & Son Bulgaria  02.07.2018 20:54:58
BG 10555 Kosio A. Vlaev Bulgaria  02.07.2018 20:58:15
BG 69563 Krasimir Kutsarov Bulgaria  02.07.2018 20:59:49
GB F 30701 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 21:02:05
GB F 30703 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 19:00:00
GB F 30704 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 21:00:41
GB F 30707 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 18:49:25
GB F 30708 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 19:15:32
GB F 30709 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 20:03:15
GB F 30710 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 18:33:29
GB F 30711 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 20:13:00
GB F 30713 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 19:10:46
GB F 30714 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 18:30:38
GB F 30715 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 18:49:07
GB F 30717 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 21:09:10
GB F 30718 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 20:59:13
GB F 30719 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 20:17:27
GB F 30720 Laceys Team UK Great Britain  02.07.2018 18:42:19
BG 39501 Lachezar Lazarov Bulgaria  02.07.2018 18:27:13
Belg 2098811 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 18:23:47
Belg 2098812 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 19:52:31
Belg 2098813 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 19:10:38
Belg 2098816 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 18:31:05
Belg 2098817 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 20:17:36
Belg 2098821 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 20:04:49
Belg 2098823 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 19:24:57
Belg 2098831 LEIREKES Team Belgium  02.07.2018 18:53:34
GB S 07202 Loft 1944 BG Great Britain  02.07.2018 19:09:12
GB S 07204 Loft 1944 BG Great Britain  02.07.2018 20:48:33
GB S 07206 Loft 1944 BG Great Britain  02.07.2018 20:22:40
BG 23408 Luben & Bobi Bulgaria  02.07.2018 20:59:00
BG 23409 Luben & Bobi Bulgaria  02.07.2018 19:34:09
BG 23413 Luben & Bobi Bulgaria  02.07.2018 19:29:20
BG 45862 Luben & Bobi Bulgaria  02.07.2018 21:03:42
BG 69353 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 18:40:41
BG 69354 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 18:48:43
BG 69357 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 20:45:29
RO 117604 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 21:21:44
RO 117617 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 18:40:04
TR 056083 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 20:54:34
TR 056092 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 19:30:49
TR 056093 Mark Newport Bulgaria  02.07.2018 19:34:32
MD 1232 Melincescu & Popescu Moldova  02.07.2018 20:57:32
MD 1234 Melincescu & Popescu Moldova  02.07.2018 18:49:33
MD 1235 Melincescu & Popescu Moldova  02.07.2018 18:51:29
MD 1239 Melincescu & Popescu Moldova  02.07.2018 19:26:26
MD 1254 Melincescu & Popescu Moldova  02.07.2018 21:19:25
BG 44620 Mihail Ivanov Bulgaria  02.07.2018 18:25:39
BG 44633 Mihail Ivanov Bulgaria  02.07.2018 18:36:37
BG 44634 Mihail Ivanov Bulgaria  02.07.2018 18:52:03
BG 17501 Mihail Simeonov Bulgaria  02.07.2018 18:43:51
BG 17510 Mihail Simeonov Bulgaria  02.07.2018 19:49:29
BG 17515 Mihail Simeonov Bulgaria  02.07.2018 19:57:10
BG 17516 Mihail Simeonov Bulgaria  02.07.2018 20:13:22
BG 17520 Mihail Simeonov Bulgaria  02.07.2018 18:53:02
BG 69814 Milen Hristov Bulgaria  02.07.2018 19:37:57
BG 69815 Milen Hristov Bulgaria  02.07.2018 21:10:39
BG 69817 Milen Hristov Bulgaria  02.07.2018 21:14:31
BG 79977 Mitko - Sahrane Bulgaria  02.07.2018 19:30:38
RO 116433 Mitko - Sahrane Bulgaria  02.07.2018 19:48:21
RO 116438 Mitko - Sahrane Bulgaria  02.07.2018 21:13:10
RO 116441 Mitko - Sahrane Bulgaria  02.07.2018 21:01:33
RO 116444 Mitko - Sahrane Bulgaria  02.07.2018 18:58:52
BG 70866 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 20:55:41
BG 70868 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 20:39:30
BG 70869 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 18:28:21
BG 70877 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 19:07:16
BG 70878 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 20:12:52
BG 70880 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 18:59:40
BG 70881 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 20:10:27
BG 70886 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 18:53:13
BG 70888 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 18:20:39
BG 70892 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 20:13:56
BG 70899 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 19:07:01
RO 454643 Nasko Stoyanov Bulgaria  02.07.2018 21:15:08
BG 67542 Nedelcho Ivanov Bulgaria  02.07.2018 20:41:31
BG 67543 Nedelcho Ivanov Bulgaria  02.07.2018 21:22:58
BG 67550 Nedelcho Ivanov Bulgaria  02.07.2018 20:12:18
BG 67560 Nedelcho Ivanov Bulgaria  02.07.2018 21:00:12
BG 75240 Nedelcho Ivanov Bulgaria  02.07.2018 21:19:12
BG 77957 Nedelcho Nedelchev Bulgaria  02.07.2018 18:32:19
BG 77958 Nedelcho Nedelchev Bulgaria  02.07.2018 19:13:57
BG 79860 Nedelcho Nedelchev Bulgaria  02.07.2018 18:43:36
BG 70270 NIK - Nova Zagora Bulgaria  02.07.2018 18:39:00
BG 72287 NIK - Nova Zagora Bulgaria  02.07.2018 18:25:48
BG 79815 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:45:00
BG 79816 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:21:34
BG 79818 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 21:20:58
BG 79823 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:34:53
BG 79824 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:24:09
BG 79831 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 18:58:28
BG 79832 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:36:32
BG 79836 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 20:42:59
BG 79837 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 19:55:55
BG 79838 Niki Pigeons Bulgaria  02.07.2018 20:24:19
BG 44302 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  02.07.2018 20:15:57
BG 44303 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  02.07.2018 19:38:59
BG 44304 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  02.07.2018 19:42:31
BG 44309 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  02.07.2018 19:28:45
BG 44310 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  02.07.2018 21:27:55
BG 44313 Nikolai & Dimcho Nikolovi Bulgaria  02.07.2018 18:56:27
BG 73842 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  02.07.2018 18:42:11
BG 73846 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  02.07.2018 18:46:41
BG 73848 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  02.07.2018 20:34:14
BG 79795 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  02.07.2018 21:28:07
BG 79799 Nikolai Deliatanasov Bulgaria  02.07.2018 21:17:21
BG 33132 Nikolai Dormishev Bulgaria  02.07.2018 18:54:36
RO 118754 Nikolai Dormishev Bulgaria  02.07.2018 21:17:31
RO 118755 Nikolai Dormishev Bulgaria  02.07.2018 21:16:27
RO 118757 Nikolai Dormishev Bulgaria  02.07.2018 20:28:05
RO 118758 Nikolai Dormishev Bulgaria  02.07.2018 20:44:30
BG 27741 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 18:45:54
BG 27746 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:14:53
BG 27749 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:35:30
BG 34918 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 21:27:30
BG 71002 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 21:50:25
BG 71005 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:02:02
BG 71006 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 21:03:03
BG 71010 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:21:56
BG 71011 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 18:23:20
BG 71012 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 21:09:34
BG 71013 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:57:55
BG 71014 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:29:15
BG 71015 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:51:18
BG 71017 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 18:40:33
BG 71019 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 21:06:34
BG 71020 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:04:01
BG 79241 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 18:42:02
BG 79245 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 18:39:34
BG 79246 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:36:36
BG 79247 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:53:39
BG 79248 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:23:40
BG 79250 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:15:59
BG 79251 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 20:12:36
BG 79254 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:11:11
BG 79255 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:25:36
BG 79258 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:55:09
BG 79259 Nikolai Kulaliev Bulgaria  02.07.2018 19:18:34
BG 42921 Nikolai Petrov Bulgaria  02.07.2018 21:50:43
BG 42923 Nikolai Petrov Bulgaria  02.07.2018 21:04:15
BG 42925 Nikolai Petrov Bulgaria  02.07.2018 21:50:42
BG 42926 Nikolai Petrov Bulgaria  02.07.2018 18:31:14
BG 42928 Nikolai Petrov Bulgaria  02.07.2018 19:16:56
BG 39932 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 20:02:30
BG 39934 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 18:47:09
BG 73867 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 19:08:11
BG 73878 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 20:22:14
BG 73889 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 21:16:55
BG 73894 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 19:33:50
BG 73898 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 19:48:55
BG 73900 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 18:35:16
MD 2976 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 19:12:02
MD 2979 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 20:09:46
MD 2980 Nikolai RAKOV Bulgaria  02.07.2018 18:42:34
BG 02404 Nikolai VELIKOV Bulgaria  02.07.2018 21:22:28
BG 70154 Nikolai VELIKOV Bulgaria  02.07.2018 19:13:48
BG 04732 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:59:26
BG 04738 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  02.07.2018 18:50:48
BG 79121 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:52:39
BG 79123 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  02.07.2018 18:38:40
BG 79128 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:13:40
BG 79137 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:11:45
BG 79139 Nikolai Y. Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:56:51
RO 457043 Nursal Barsaka Bulgaria  02.07.2018 21:03:16
BG 70004 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 18:55:20
BG 70009 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 19:14:31
BG 70013 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 20:38:09
BG 70024 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 19:05:58
BG 70026 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 20:01:05
BG 70027 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 21:07:58
BG 70030 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 19:10:53
BG 70044 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 19:39:08
BG 70045 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 20:34:55
BG 70047 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 21:03:50
RO 000853 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 19:38:04
RO 000855 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 20:22:04
RO 000874 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 20:10:44
RO 000876 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 19:32:50
RO 000882 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 18:46:33
RO 000885 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 21:27:06
RO 000891 OLR SOFIA Bulgaria  02.07.2018 20:08:36
MD 0004 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 18:27:30
MD 0006 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 19:02:05
MD 0011 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 18:42:26
MD 0015 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 18:46:16
MD 0019 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 19:18:17
MD 0020 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 21:08:50
MD 0021 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 19:03:10
MD 0025 Palitu Victor Moldova  02.07.2018 20:38:56
BG 73803 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 20:53:37
BG 73804 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 20:44:55
BG 73809 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 19:38:36
BG 73810 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 19:12:15
BG 78371 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 21:26:18
BG 78372 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 20:12:22
RO 457932 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 18:41:17
RO 457936 Panaiot & Georgi Bulgaria  02.07.2018 20:13:42
BG 53301 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  02.07.2018 19:31:10
BG 53302 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  02.07.2018 20:02:43
BG 53311 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  02.07.2018 18:35:36
BG 53330 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  02.07.2018 19:09:21
BG 53333 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  02.07.2018 19:34:59
BG 53335 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  02.07.2018 18:49:17
BG 53399 Petar Petrov S.Z. Bulgaria  02.07.2018 20:57:00
DE 1729-18-221 Peter BETTKO Germany  02.07.2018 19:20:35
DE 1729-18-222 Peter BETTKO Germany  02.07.2018 18:24:22
DE 1729-18-346 Peter BETTKO Germany  02.07.2018 19:12:56
RO 117587 Petko - VLAS Bulgaria  02.07.2018 20:04:21
GR 0331125 PISLINAS Vasilis Greece  02.07.2018 19:09:29
RO 116701 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  02.07.2018 19:19:54
RO 116709 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  02.07.2018 19:26:13
RO 116710 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  02.07.2018 20:28:29
RO 5042739 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  02.07.2018 20:45:56
RO 5042740 Plamen & Nikolai Georgievi Bulgaria  02.07.2018 19:20:24
BG 71230 Plamen Dosev Bulgaria  02.07.2018 20:39:20
BG 10330 Plamen Kostadinov Bulgaria  02.07.2018 20:42:41
BG 10347 Plamen Kostadinov Bulgaria  02.07.2018 19:12:22
BG 72181 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 20:10:56
BG 72184 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 19:10:04
BG 72188 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 20:41:39
BG 72190 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 20:29:03
RO 459158 Plamen Petrov - Srednogorie Bulgaria  02.07.2018 21:25:56
BG 79212 Rumen UK Bulgaria  02.07.2018 19:29:36
RO 457061 Rumen UK Bulgaria  02.07.2018 19:56:51
RO 457064 Rumen UK Bulgaria  02.07.2018 18:35:07
RO 117298 Sachov Bulgaria  02.07.2018 20:10:49
AU 319-18-157 Slavko Kutleśa Austria  02.07.2018 20:24:28
AU 319-18-162 Slavko Kutleśa Austria  02.07.2018 20:57:50
AU 319-18-179 Slavko Kutleśa Austria  02.07.2018 19:58:42
AU 319-18-182 Slavko Kutleśa Austria  02.07.2018 20:57:08
AU 319-18-196 Slavko Kutleśa Austria  02.07.2018 19:43:06
BG 06045 SPARTAK Bulgaria  02.07.2018 20:13:15
BG 06051 SPARTAK Bulgaria  02.07.2018 19:52:53
BG 34914 SPARTAK Bulgaria  02.07.2018 20:32:21
DE 9564-18-30 SPITZBERG Team Germany  02.07.2018 21:01:43
DE 9564-18-31 SPITZBERG Team Germany  02.07.2018 19:30:21
DE 9564-18-33 SPITZBERG Team Germany  02.07.2018 19:33:08
DE 9564-18-54 SPITZBERG Team Germany  02.07.2018 20:14:35
DE 9564-18-57 SPITZBERG Team Germany  02.07.2018 18:54:06
DE 9564-18-58 SPITZBERG Team Germany  02.07.2018 21:50:31
BG 69786 Stairwai to Heaven Loft Bulgaria  02.07.2018 18:35:54
RO 116708 Stanislav Yankov Bulgaria  02.07.2018 20:19:12
RO 116713 Stanislav Yankov Bulgaria  02.07.2018 20:41:13
RO 116714 Stanislav Yankov Bulgaria  02.07.2018 18:43:43
RO 5042702 Stanislav Yankov Bulgaria  02.07.2018 20:41:22
RO 5042704 Stanislav Yankov Bulgaria  02.07.2018 20:34:29
DE 2395-18-49 Steinzen Hans Germany  02.07.2018 20:42:48
DE 2395-18-50 Steinzen Hans Germany  02.07.2018 19:31:01
DE 2395-18-53 Steinzen Hans Germany  02.07.2018 20:48:26
MD 2948 Stoian Zlatev Bulgaria  02.07.2018 20:55:57
MD 2949 Stoian Zlatev Bulgaria  02.07.2018 20:03:48
MD 2950 Stoian Zlatev Bulgaria  02.07.2018 21:11:58
MD 2952 Stoian Zlatev Bulgaria  02.07.2018 20:43:07
MD 2954 Stoian Zlatev Bulgaria  02.07.2018 19:54:40
MD 2956 Stoian Zlatev Bulgaria  02.07.2018 21:11:09
BG 44004 Sunay Niyazi Bulgaria  02.07.2018 19:32:42
BG 44009 Sunay Niyazi Bulgaria  02.07.2018 18:26:37
BG 71421 Svetlio - Vetovo Bulgaria  02.07.2018 21:02:54
BG 71423 Svetlio - Vetovo Bulgaria  02.07.2018 19:38:19
BG 71424 Svetlio - Vetovo Bulgaria  02.07.2018 21:08:31
BG 74341 Svetoslav Divarov Bulgaria  02.07.2018 19:02:28
BG 74343 Svetoslav Divarov Bulgaria  02.07.2018 20:25:28
TR 016101 Taner - Derby 16 Turkey  02.07.2018 21:01:23
TR 016102 Taner - Derby 16 Turkey  02.07.2018 20:22:28
DE 5906-18-362 Team BIRKEFELD Germany  02.07.2018 20:42:08
DE 5906-18-364 Team BIRKEFELD Germany  02.07.2018 18:30:02
DE 5906-18-366 Team BIRKEFELD Germany  02.07.2018 18:32:46
DE 5906-18-369 Team BIRKEFELD Germany  02.07.2018 18:41:29
DE 5906-18-371 Team BIRKEFELD Germany  02.07.2018 19:41:32
DE 5906-18-373 Team BIRKEFELD Germany  02.07.2018 21:17:51
RO 118963 Team Black Hurricane BG Bulgaria  02.07.2018 21:01:39
RO 118964 Team Black Hurricane BG Bulgaria  02.07.2018 21:09:05
MD 2927 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:57:51
MD 2928 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:52:41
MD 2931 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:30:30
MD 2932 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:49:47
MD 2933 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:34:46
MD 2934 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:53:21
MD 2935 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:58:07
MD 2936 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:39:42
MD 2937 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:08:55
MD 2938 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 21:19:34
MD 2939 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 21:07:38
MD 2940 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:51:05
RO 116801 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:58:21
RO 116802 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:50:33
RO 116803 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:45:08
RO 116804 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:56:14
RO 116805 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:53:11
RO 116806 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:22:19
RO 116808 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:51:47
RO 116809 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 21:13:15
RO 116810 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 19:42:14
RO 116811 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 21:07:05
RO 116812 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:38:47
RO 457991 Team Black Sea - BS Bulgaria  02.07.2018 18:57:58
BG 39836 Team Bombata & Raka Bulgaria  02.07.2018 19:23:03
BG 73890 Team Bombata & Raka Bulgaria  02.07.2018 21:12:13
BG 73896 Team Bombata & Raka Bulgaria  02.07.2018 19:40:55
BG 73899 Team Bombata & Raka Bulgaria  02.07.2018 19:14:39
RO 117589 Team Bombata & Raka Bulgaria  02.07.2018 19:29:43
BG 71841 Team BULGARIA Bulgaria  02.07.2018 18:38:21
TR 206545 Team DIBI Bulgaria  02.07.2018 20:13:47
TR 206550 Team DIBI Bulgaria  02.07.2018 18:53:22
TR 206555 Team DIBI Bulgaria  02.07.2018 20:52:01
TR 206557 Team DIBI Bulgaria  02.07.2018 19:43:18
TR 206560 Team DIBI Bulgaria  02.07.2018 20:00:43
DE 9769-18-422 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 20:32:30
DE 9769-18-423 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:02:44
DE 9769-18-502 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 19:42:40
DE 9769-18-504 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:26:57
DE 9769-18-507 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 19:05:32
DE 9769-18-518 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:07:28
DE 9769-18-526 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 19:25:51
DE 9769-18-527 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 18:46:59
DE 9769-18-529 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:14:19
DE 9769-18-532 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:50:56
DE 9769-18-534 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:51:07
DE 9769-18-539 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:23:41
DE 9769-18-543 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 20:15:46
DE 9769-18-545 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 20:36:47
DE 9769-18-548 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 19:36:47
DE 9769-18-554 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:14:41
DE 9769-18-558 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 19:19:36
DE 9769-18-564 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:04:24
DE 9769-18-568 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 20:37:54
DE 9769-18-570 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 20:59:36
DE 9769-18-577 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 18:52:46
DE 9769-18-581 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:51:50
DE 9769-18-587 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:50:33
DE 9769-18-590 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 19:30:02
DE 9769-18-595 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 19:14:22
DE 9769-18-607 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:00:01
DE 9769-18-608 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 21:15:32
DE 9769-18-609 Team Feuriger Flügel Krosigk Germany  02.07.2018 18:45:34
DE 1729-18-347 Team FRIESE - BEHNER Germany  02.07.2018 19:33:12
DE 1729-18-365 Team FRIESE - BEHNER Germany  02.07.2018 20:25:03
DE 9026-18-585 Team FRIESE - BEHNER Germany  02.07.2018 18:24:46
DE 9026-18-591 Team FRIESE - BEHNER Germany  02.07.2018 20:35:18
DE 9026-18-593 Team FRIESE - BEHNER Germany  02.07.2018 20:14:30
RO 402702 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 21:11:20
RO 402703 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 19:32:25
RO 402704 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 18:32:12
RO 402705 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 20:55:13
RO 402770 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 19:29:52
RO 402772 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 20:02:15
RO 402774 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 20:08:58
TR 039182 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 18:50:20
TR 039183 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 21:23:55
TR 039184 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 20:09:11
TR 039191 Team GALATA Bulgaria  02.07.2018 21:24:14
BG 79221 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:53:59
BG 79222 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:56:42
BG 79227 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:32:18
BG 79229 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:55:12
BG 79230 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 21:05:40
BG 79231 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:41:46
BG 79232 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 20:04:29
BG 79233 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:35:00
BG 79234 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 21:27:34
BG 79235 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:11:38
BG 79236 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:58:14
BG 79238 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:50:43
BG 79239 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:54:25
BG 79240 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:52:31
RO 119087 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 20:00:13
RO 119088 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 18:47:26
RO 119089 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 20:03:37
RO 119090 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:51:46
RO 119093 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 20:37:44
RO 119094 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 21:11:33
RO 119095 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:43:51
RO 119096 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 21:22:32
RO 119097 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 20:10:06
RO 119098 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:16:06
RO 119099 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:52:15
RO 119100 Team GEORGIEV Bulgaria  02.07.2018 19:25:11
GR 1214154 Team GIARRENA Greece  02.07.2018 18:29:03
GR 1214161 Team GIARRENA Greece  02.07.2018 20:49:18
DE 1327-18-11 Team Goldener Grund Germany  02.07.2018 21:51:56
DE 1327-18-12 Team Goldener Grund Germany  02.07.2018 21:51:16
DE 1327-18-14 Team Goldener Grund Germany  02.07.2018 21:51:29
DE 1863-18-5 Team Goldener Grund Germany  02.07.2018 18:25:19
DE 7974-18-169 Team HUBER Germany  02.07.2018 18:31:30
DE 7974-18-170 Team HUBER Germany  02.07.2018 21:06:03
DE 7974-18-405 Team HUBER Germany  02.07.2018 18:55:35
DE 7974-18-416 Team HUBER Germany  02.07.2018 20:14:17
DE 7974-18-418 Team HUBER Germany  02.07.2018 19:01:44
DE 4520-18-409 Team Huber - Böhme Germany  02.07.2018 20:48:19
DE 4520-18-414 Team Huber - Böhme Germany  02.07.2018 19:23:28
DE 4520-18-435 Team Huber - Böhme Germany  02.07.2018 18:38:02
DE 7974-18-413 Team Huber - Böhme Germany  02.07.2018 19:07:26
DE 7974-18-414 Team Huber - Böhme Germany  02.07.2018 18:32:55
DE 7974-18-419 Team Huber - Böhme Germany  02.07.2018 19:07:08
DE 7974-18-108 Team HUBER 2 Germany  02.07.2018 21:00:49
HU 25065 Team HUBER 2 Germany  02.07.2018 20:40:09
HU 25066 Team HUBER 2 Germany  02.07.2018 18:34:13
HU 25067 Team HUBER 2 Germany  02.07.2018 20:15:18
HU 25072 Team HUBER 2 Germany  02.07.2018 18:41:37
BG 70562 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:18:43
BG 70563 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 20:49:38
BG 70566 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 20:31:13
BG 70568 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:54:59
BG 70569 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 20:05:00
BG 70570 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:38:50
BG 70574 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 20:24:37
BG 70575 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:16:14
BG 70576 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:23:57
BG 70577 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:56:34
BG 70578 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 18:22:06
BG 70579 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:20:08
BG 70580 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 20:48:52
BG 70586 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 21:27:25
BG 70587 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 20:09:24
BG 70588 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 19:37:12
BG 72274 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 20:38:30
BG 72275 Team Iliyan Iliev Bulgaria  02.07.2018 18:32:27
DE 6599-18-109 Team Jan & Ernst MARKUS Germany  02.07.2018 19:42:05
DE 6599-18-120 Team Jan & Ernst MARKUS Germany  02.07.2018 20:33:16
DE 6599-18-89 Team Jan & Ernst MARKUS Germany  02.07.2018 21:20:31
DE 6599-18-93 Team Jan & Ernst MARKUS Germany  02.07.2018 19:31:51
DE 1638-18-169 Team JOE Germany  02.07.2018 19:41:41
DE 1638-18-170 Team JOE Germany  02.07.2018 19:59:34
DE 1638-18-183 Team JOE Germany  02.07.2018 19:35:38
DE 1638-18-195 Team JOE Germany  02.07.2018 20:39:38
DE 1638-18-196 Team JOE Germany  02.07.2018 19:41:53
DE 1638-18-199 Team JOE Germany  02.07.2018 19:11:02
BG 53002 Team Kazanlak Bulgaria  02.07.2018 20:25:59
BG 53011 Team Kazanlak Bulgaria  02.07.2018 19:41:54
BG 53182 Team Kazanlak Bulgaria  02.07.2018 20:53:11
BG 53183 Team Kazanlak Bulgaria  02.07.2018 20:29:24
BG 71562 Team Kazanlak Bulgaria  02.07.2018 19:51:38
BG 71566 Team Kazanlak Bulgaria  02.07.2018 20:41:04
DE 5129-18-462 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 18:36:04
DE 5129-18-464 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 18:45:44
DE 5129-18-466 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 21:07:19
DE 5129-18-467 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 21:05:29
DE 5129-18-471 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 18:29:38
DE 5129-18-473 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 18:49:50
DE 5129-18-474 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 20:56:19
DE 5129-18-476 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 21:05:12
DE 5129-18-477 Team LINDENHOF Germany  02.07.2018 21:15:54
BG 61013 Team M & M Bulgaria  02.07.2018 18:48:19
BG 61115 Team M & M Bulgaria  02.07.2018 20:30:39
BG 61940 Team M & M Bulgaria  02.07.2018 20:04:39
BG 61991 Team M & M Bulgaria  02.07.2018 19:06:20
BG 71173 Team M & M Bulgaria  02.07.2018 19:00:22
BG 17701 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 20:39:09
BG 17702 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 21:05:45
BG 17705 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 21:17:42
BG 17706 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 20:55:26
BG 17709 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 21:03:25
BG 17717 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 20:23:33
BG 17718 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 20:12:44
BG 17719 Team MINCHEVI Bulgaria  02.07.2018 20:41:11
BG 71025 Team Pampaleiko Bulgaria  02.07.2018 20:31:03
BG 71026 Team Pampaleiko Bulgaria  02.07.2018 19:51:29
RO 119051 Team Pampaleiko Bulgaria  02.07.2018 18:31:56
RO 119052 Team Pampaleiko Bulgaria  02.07.2018 19:00:10
RO 119053 Team Pampaleiko Bulgaria  02.07.2018 20:17:16
DE 3164-18-853 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  02.07.2018 19:06:29
DE 3164-18-859 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  02.07.2018 21:51:45
DE 3164-18-860 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  02.07.2018 19:24:44
DE 3164-18-862 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  02.07.2018 18:28:39
DE 3164-18-864 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  02.07.2018 18:33:40
DE 3164-18-866 Team Pitone-Vielahn-Palani (Germany) Germany  02.07.2018 21:15:25
BG 61981 Team R & R Bulgaria  02.07.2018 20:33:08
BG 61982 Team R & R Bulgaria  02.07.2018 21:11:45
BG 61984 Team R & R Bulgaria  02.07.2018 19:08:03
BG 71174 Team R & R Bulgaria  02.07.2018 18:50:10
BG 36301 Team RAI Bulgaria  02.07.2018 20:49:31
BG 36302 Team RAI Bulgaria  02.07.2018 19:54:06
BG 61015 Team S & S Bulgaria  02.07.2018 19:01:54
BG 61021 Team S & S Bulgaria  02.07.2018 20:02:55
BG 61028 Team S & S Bulgaria  02.07.2018 18:34:39
BG 61030 Team S & S Bulgaria  02.07.2018 20:42:05
BG 61110 Team S & S Bulgaria  02.07.2018 19:19:15
BG 62997 Team S & S Bulgaria  02.07.2018 18:53:50
DE 9340-18-458 Team Sandersdorf Germany  02.07.2018 21:07:44
DE 9340-18-459 Team Sandersdorf Germany  02.07.2018 19:37:08
DE 9340-18-460 Team Sandersdorf Germany  02.07.2018 20:11:27
DE 9769-18-198 Team Sandersdorf Germany  02.07.2018 19:29:16
DE 9769-18-199 Team Sandersdorf Germany  02.07.2018 21:01:01
DE 9769-18-200 Team Sandersdorf Germany  02.07.2018 20:14:38
DE 3277-18-219 Team Star Alliance Germany  02.07.2018 19:52:03
DE 3277-18-229 Team Star Alliance Germany  02.07.2018 20:29:54
DE 3277-18-242 Team Star Alliance Germany  02.07.2018 19:25:58
DE 3277-18-245 Team Star Alliance Germany  02.07.2018 21:06:15
DE 3277-18-246 Team Star Alliance Germany  02.07.2018 20:15:31
DE 3277-18-248 Team Star Alliance Germany  02.07.2018 21:20:49
DE 3277-18-255 Team Star Alliance Germany  02.07.2018 19:25:46
BG 79945 Team VETREN Bulgaria  02.07.2018 18:55:49
MD 2969 Team VETREN Bulgaria  02.07.2018 20:43:25
MD 2970 Team VETREN Bulgaria  02.07.2018 19:20:46
MD 2973 Team VETREN Bulgaria  02.07.2018 20:58:34
RO 116845 Team VETREN Bulgaria  02.07.2018 18:28:11
RO 457954 Team VETREN Bulgaria  02.07.2018 18:57:11
BG 17343 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 18:44:20
BG 17344 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 18:20:22
BG 69110 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 18:56:13
BG 69111 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 19:50:24
BG 69114 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 21:01:57
BG 69115 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 20:38:21
BG 69116 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 18:21:24
BG 69117 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 21:02:23
BG 69123 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 18:25:08
BG 69128 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 21:04:34
BG 69130 Team Vinitsa Bulgaria  02.07.2018 18:43:03
DE 1729-18-116 Team Wi Ba Germany  02.07.2018 19:06:53
DE 1729-18-118 Team Wi Ba Germany  02.07.2018 19:12:32
DE 1729-18-122 Team Wi Ba Germany  02.07.2018 20:40:44
DE 1729-18-124 Team Wi Ba Germany  02.07.2018 18:21:03
DE 1729-18-126 Team Wi Ba Germany  02.07.2018 19:15:40
DE 1729-18-127 Team Wi Ba Germany  02.07.2018 19:33:57
RO 119323 Teodor Atanasov Bulgaria  02.07.2018 21:15:39
RO 119325 Teodor Atanasov Bulgaria  02.07.2018 19:17:07
RO 119326 Teodor Atanasov Bulgaria  02.07.2018 21:16:44
RO 119330 Teodor Atanasov Bulgaria  02.07.2018 20:11:18
RO 119333 Teodor Atanasov Bulgaria  02.07.2018 18:52:54
RO 119371 The ARMY Bulgaria  02.07.2018 20:17:00
RO 119372 The ARMY Bulgaria  02.07.2018 18:33:21
GB X 01404 The team from England England  02.07.2018 19:29:02
GB X 01405 The team from England England  02.07.2018 20:45:04
GB X 01406 The team from England England  02.07.2018 20:16:06
GB X 01408 The team from England England  02.07.2018 18:40:48
GB X 01410 The team from England England  02.07.2018 19:40:36
GB X 01412 The team from England England  02.07.2018 21:14:07
GB X 01414 The team from England England  02.07.2018 21:13:18
GB X 01417 The team from England England  02.07.2018 21:21:19
GB X 01419 The team from England England  02.07.2018 20:31:48
GB X 01422 The team from England England  02.07.2018 19:37:29
GB X 01424 The team from England England  02.07.2018 20:44:00
GB X 01425 The team from England England  02.07.2018 20:16:39
GB X 01431 The team from England England  02.07.2018 19:57:36
GB X 01432 The team from England England  02.07.2018 19:04:34
GB X 01441 The team from England England  02.07.2018 21:19:49
RO 117291 Todor Doshkov Bulgaria  02.07.2018 19:17:27
RO 117292 Todor Doshkov Bulgaria  02.07.2018 18:50:39
RO 117294 Todor Doshkov Bulgaria  02.07.2018 20:37:50
BG 52946 Tsvetelin Tsanov SZ Bulgaria  02.07.2018 20:38:47
RO 118976 Valio & Tsetsi Bulgaria  02.07.2018 18:52:10
BG 57904 Vasilena & Nikola Bulgaria  02.07.2018 20:48:41
BG 57906 Vasilena & Nikola Bulgaria  02.07.2018 20:09:53
BG 57907 Vasilena & Nikola Bulgaria  02.07.2018 18:56:31
BG 57911 Vasilena & Nikola Bulgaria  02.07.2018 20:57:41
BG 57913 Vasilena & Nikola Bulgaria  02.07.2018 18:30:35
BG 57919 Vasilena & Nikola Bulgaria  02.07.2018 18:20:52
DE 8147-18-3569 Wolfgand DIEDRICH Germany  02.07.2018 19:51:08
DE 8147-18-3590 Wolfgand DIEDRICH Germany  02.07.2018 19:34:41
DE 8147-18-3600 Wolfgand DIEDRICH Germany  02.07.2018 19:20:57
BG 70801 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:21:43
BG 70802 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:06:38
BG 70803 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:30:23
BG 70804 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:32:59
BG 70806 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 18:48:33
BG 70807 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:16:23
BG 70808 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 18:31:19
BG 70809 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:46:15
BG 70810 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:35:20
BG 70811 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:38:43
BG 70812 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:23:42
BG 70813 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:39:04
BG 70814 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:40:36
BG 70815 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 21:09:44
BG 70816 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:09:37
BG 70817 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:53:03
MD 2984 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:37:12
MD 2985 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:49:11
MD 2986 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:03:25
MD 2987 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 21:09:58
MD 2988 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:55:05
MD 2991 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:35:46
MD 2992 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 18:56:52
MD 2993 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:38:28
MD 2994 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:53:48
MD 2995 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 21:18:56
MD 2996 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 20:05:10
MD 2999 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 19:28:10
MD 3000 Yuri Nikolov Bulgaria  02.07.2018 21:19:42
TR 027008 Yusuf Karakurt Turkey  02.07.2018 21:06:55
TR 027045 Yusuf Karakurt Turkey  02.07.2018 21:22:02
TR 027077 Yusuf Karakurt Turkey  02.07.2018 20:05:47
TR 027503 Yusuf Karakurt Turkey  02.07.2018 20:56:34
TR 027504 Yusuf Karakurt Turkey  02.07.2018 20:37:21
TR 027506 Yusuf Karakurt Turkey  02.07.2018 20:35:38
BG 73585 Zahari Zahariev Bulgaria  02.07.2018 19:16:41
BG 73586 Zahari Zahariev Bulgaria  02.07.2018 21:23:47
BG 73587 Zahari Zahariev Bulgaria  02.07.2018 19:36:56
BG 73588 Zahari Zahariev Bulgaria  02.07.2018 21:16:06
BG 79882 Zahari Zahariev Bulgaria  02.07.2018 21:13:55
BG 77353 ZZ. Bojev Bulgaria  02.07.2018 18:59:51