english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: MD 2007

Гълъбовъд:   Victor PALITU


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 3 12.07.2019 06:00:00 12 1440.64 217000 0.0682
RACE 2 06.07.2019 06:00:00 361 1085.24 135000 3.0456
RACE 1 01.07.2019 06:00:00 850 63.0426 105000 7.4611
Training 7 28.06.2019 06:45:00 696 1063.79 65000 0.0000
Training 6 25.06.2019 06:45:00 491 1280.52 65000 0.0000
Training 5 23.06.2019 08:00:00 427 1202.74 50000 0.0000
Training 4 22.06.2019 07:20:00 569 457.497 25000 0.0000
Training 3 20.06.2019 07:10:00 353 237.791 15000 0.0000
Training 2 19.06.2019 07:00:00 158 366.986 10000 0.0000
Training 1 18.06.2019 05:30:00 503 292.124 5000 0.0000