english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AU 319-19-239

Гълъбовъд:   Slavko Kutleśa


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
Training 6 25.06.2019 06:45:00 971 1099.72 65000 0.0000
Training 5 23.06.2019 08:00:00 755 855.035 50000 0.0000
Training 3 20.06.2019 07:10:00 798 136.845 15000 0.0000
Training 2 19.06.2019 07:00:00 1004 111.397 10000 0.0000
Training 1 18.06.2019 05:30:00 857 81.6242 5000 0.0000