english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AU 319-19-210

Гълъбовъд:   Slavko Kutleśa


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
Training 4 22.06.2019 07:20:00 297 472.352 25000 0.0000
Training 3 20.06.2019 07:10:00 786 137.854 15000 0.0000
Training 2 19.06.2019 07:00:00 1030 105.294 10000 0.0000
Training 1 18.06.2019 05:30:00 868 81.0579 5000 0.0000