english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: AU 319-19-212

Гълъбовъд:   Slavko Kutleśa


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
Training 7 28.06.2019 06:45:00 916 988.917 65000 0.0000
Training 6 25.06.2019 06:45:00 1028 917.682 65000 0.0000
Training 5 23.06.2019 08:00:00 756 854.961 50000 0.0000
Training 3 20.06.2019 07:10:00 793 137.311 15000 0.0000
Training 2 19.06.2019 07:00:00 1120 68.8523 10000 0.0000
Training 1 18.06.2019 05:30:00 845 82.7465 5000 0.0000