english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: GB H 39305

Гълъбовъд:   Grigore Melincescu


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
Training 5 23.06.2019 08:00:00 747 935.159 50000 0.0000
Training 4 22.06.2019 07:20:00 988 388.318 25000 0.0000
Training 3 20.06.2019 07:10:00 1 525.274 15000 0.0000
Training 2 19.06.2019 07:00:00 898 190.072 10000 0.0000
Training 1 18.06.2019 05:30:00 1139 34.3704 5000 0.0000