english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 3004-21-503

Гълъбовъд:   Andreas Lüdtke


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 3 19.07.2021 06:10:00 500 873.414 190000 0.0000
RACE 2 14.07.2021 06:10:00 233 1166.16 153000 0.0000
RACE 1 10.07.2021 06:00:00 653 893.534 112000 0.0000