english Еnglish deutsch Deutsch

Пръстен: DV 9732-21-2121

Гълъбовъд:   A. Mahlov - B


Състезание Дата Кл. Скорост [m/m] Дист. [m] Коеф.
RACE 3 19.07.2021 06:10:00 787 124.954 190000 0.0000
RACE 2 14.07.2021 06:10:00 278 1132.49 153000 0.0000
RACE 1 10.07.2021 06:00:00 633 917.741 112000 0.0000