english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Behched Neshad - BECHO  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2022 Дата: 29-08-2022 07:00:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530
72 BG BG 07739 260.802 0.000
178 BG BG 07740 143.317 0.000
Място: RACE 4 Дата: 18-08-2022 06:40:00 Дист.: 303520 м. Бр. гълъби: 858
39 BG BG 07712 1313.740 0.000
327 BG BG 07739 205.450 0.000
487 BG BG 07740 99.705 0.000
Място: RACE 3 Дата: 12-08-2022 06:45:00 Дист.: 189100 м. Бр. гълъби: 919
72 BG BG 07712 1344.610 0.000
477 BG BG 07740 1193.430 0.000
670 BG BG 07739 1081.070 0.000
Място: RACE 2 Дата: 06-08-2022 06:40:00 Дист.: 156500 м. Бр. гълъби: 992
162 BG BG 07712 1513.330 0.000
516 BG BG 07740 1275.910 0.000
655 BG BG 07739 1157.220 0.000
Място: RACE 1 Дата: 01-08-2022 06:45:00 Дист.: 102000 м. Бр. гълъби: 1119
229 BG BG 07740 1562.460 0.000
241 BG BG 07712 1517.850 0.000
420 BG BG 07739 1331.790 0.000
Място: Training 7 Дата: 28-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
479 BG BG 07740 1100.430 0.000
732 BG BG 07712 1024.570 0.000
1003 BG BG 07739 963.247 0.000
Място: Training 6 Дата: 26-07-2022 07:00:00 Дист.: 59100 м. Бр. гълъби: 0
252 BG BG 07712 1324.070 0.000
270 BG BG 07740 1321.730 0.000
943 BG BG 07739 1087.310 0.000
Място: Training 5 Дата: 24-07-2022 06:55:00 Дист.: 55400 м. Бр. гълъби: 0
594 BG BG 07739 1052.260 0.000
624 BG BG 07740 1046.500 0.000
899 BG BG 07712 931.549 0.000
Място: Training 4 Дата: 22-07-2022 07:00:00 Дист.: 35500 м. Бр. гълъби: 1249
54 BG BG 07739 1377.620 0.000
337 BG BG 07740 1328.030 0.000
806 BG BG 07712 1181.420 0.000
Място: Training 3 Дата: 20-07-2022 07:10:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1249
413 BG BG 07753 808.734 0.000
554 BG BG 07712 759.676 0.000
559 BG BG 07740 757.313 0.000
888 BG BG 07739 621.736 0.000
Място: Training 2 Дата: 16-07-2022 07:05:00 Дист.: 9780 м. Бр. гълъби: 1248
22 BG BG 07753 567.494 0.000
689 BG BG 07712 192.945 0.000
1010 BG BG 07739 141.234 0.000
1079 BG BG 07740 137.481 0.000
Място: Training 1 Дата: 14-07-2022 07:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1244
235 BG BG 07712 311.236 0.000
455 BG BG 07740 250.413 0.000
511 BG BG 07739 226.824 0.000
1174 BG BG 07753 18.376 0.000