english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Valio Pastraka  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108
27 BG 25725 375.277 0.824
Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177
55 BG 25725 346.271 0.000
Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325
30 BG 25709 904.071 0.678
104 BG 25725 555.584 2.351
Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693
93 BG 25709 514.544 1.305
220 BG 25725 127.898 3.087
304 BG 25717 10.094 4.266
Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699
69 BG 25725 1332.740 0.000
567 BG 25705 1287.490 0.000
568 BG 25717 1287.450 0.000
613 BG 25709 1275.460 0.000
Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779
6 BG 25717 662.266 0.000
21 BG 25725 578.681 0.000
60 BG 25709 526.917 0.000
587 BG 25705 244.417 0.000
Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786
50 BG 25720 983.647 0.000
58 BG 25725 983.002 0.000
502 BG 25717 910.747 0.000
624 BG 25705 884.956 0.000
642 BG 25709 872.664 0.000
Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790
8 BG 25720 937.061 0.000
166 BG 25725 897.330 0.000
353 BG 25717 867.491 0.000
501 BG 25705 835.073 0.000
580 BG 25709 803.213 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796
26 BG 25720 433.777 0.000
323 BG 25709 411.156 0.000
419 BG 25705 400.374 0.000
476 BG 25717 390.981 0.000
507 BG 25725 385.084 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795
55 BG 25709 480.038 0.000
107 BG 25720 475.210 0.000
225 BG 25717 463.858 0.000
279 BG 25705 456.760 0.000
451 BG 25725 412.541 0.000
Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801
175 BG 25709 295.247 0.000
289 BG 25725 282.194 0.000
428 BG 25705 250.522 0.000
576 BG 25717 6.772 0.000
636 BG 25720 6.767 0.000
Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803
41 BG 25709 151.615 0.000
379 BG 25720 145.950 0.000
510 BG 25725 142.687 0.000
556 BG 25705 141.456 0.000
668 BG 25717 138.052 0.000