english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: WiBa  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2021 Дата: 03-08-2021 06:15:00 Дист.: 425 м. Бр. гълъби: 630
86 DV DV 1729-21-321 1321.960 0.000
101 DV DV 1729-21-325 1302.640 0.000
Място: RACE 4 Дата: 25-07-2021 06:15:00 Дист.: 290000 м. Бр. гълъби: 845
276 DV DV 1729-21-323 1117.010 0.000
475 DV DV 1729-21-321 1017.580 0.000
507 DV DV 1729-21-325 932.520 0.000
Място: RACE 3 Дата: 19-07-2021 06:10:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 978
18 DV DV 1729-21-323 1123.790 0.000
209 DV DV 1729-21-321 977.971 0.000
732 DV DV 1729-21-317 265.972 0.000
748 DV DV 1729-21-325 245.999 0.000
Място: RACE 2 Дата: 14-07-2021 06:10:00 Дист.: 153000 м. Бр. гълъби: 1099
279 DV DV 1729-21-317 1132.400 0.000
299 DV DV 1729-21-323 1130.720 0.000
398 DV DV 1729-21-321 1100.860 0.000
670 DV DV 1729-21-325 969.303 0.000
Място: RACE 1 Дата: 10-07-2021 06:00:00 Дист.: 112000 м. Бр. гълъби: 1360
197 DV DV 1729-21-317 1098.250 0.000
327 DV DV 1729-21-323 1029.090 0.000
416 DV DV 1729-21-316 998.688 0.000
594 DV DV 1729-21-325 943.457 0.000
741 DV DV 1729-21-321 753.315 0.000